Kế hoạch đầu năm học cho sinh viên khóa 57

0
1253
  1. Tuyển chọn thành viên Câu lạc bộ, Đội – Nhóm
Ngày Thời gian Ngành học Địa điểm
19.9.2023 07h30 – 11h00 Bất động sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ – điện tử; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn); Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y); Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Phát triển nông thôn; Nông nghiệp công nghệ cao; Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Bệnh học thủy sản. Nhà Đa chức năng
19.9.2023 13h30 – 17h00 Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; Quản lý đất đai.
  1. Hoạt động tư vấn nghề nghiệp, internship tại doanh nghiệp, dịch vụ hỗ trợ học tập cho sinh viên
Ngày Thời gian Ngành học Địa điểm
20.9.2023 07h30 – 11h00 Bất động sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ – điện tử; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn); Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y); Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Phát triển nông thôn; Nông nghiệp công nghệ cao; Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Bệnh học thủy sản. Nhà Đa chức năng
20.9.2023 13h30 – 17h00 Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; Quản lý đất đai.

 

  1. Các khoa gặp mặt sinh viên
TT Thời gian Ngành học Địa điểm
1 08h00 ngày 21.9.2023 Lâm nghiệp Khoa Lâm nghiệp
2 Quản lý tài nguyên rừng
3 08h00 ngày 21.9.2023 Nông học Khoa Nông học
4 Khoa học cây trồng
5 Bảo vệ thực vật
6 Nông nghiệp công nghệ cao
7 08h00 ngày 21.9.2023 Khuyến nông (song ngành KN&PTNT) Khoa PTNT
8 Phát triển nông thôn
9 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn
11 14h00 ngày 22.9.2023 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nhà Đa chức năng
12 Kỹ thuật cơ – điện tử
13 Công nghệ thực phẩm
14 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm
15 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng
16 08h00 ngày 23.9.2023 Nuôi trồng thủy sản Nhà Đa chức năng
17 Bệnh học thủy sản
18 Quản lý thủy sản
19 14h00 ngày 23.9.2023 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y) Nhà Đa chức năng
20 Thú y
21 08h00 ngày 24.9.2023 Bất động sản Nhà Đa chức năng
22 Quản lý đất đai
  1. Sinh hoạt công dân – HSSV
Nhóm học Ngày học Thời gian Nội dung Phụ trách Địa điểm
Nhóm 1 25/9/2023 07h30-9h00

9h00-11h00

Phổ biến quy định của nhà trường BGH

Đoàn TN,

ĐT&CTSV

Nhà Đa chức năng
26/9/2023 07h30-11h00 Nội dung 1 và 2 BTG Tỉnh ủy; TT tin học
27/9/2023 7h30-9h30

9h30-10h

10h-11h

Nội dung 3 Công an TP;

ĐH Ngoại ngữ,

Bảo hiểm Y tế

Nhóm 2 25/9/2023 13h30-15h00

15h00-17h00

Phổ biến quy định của nhà trường BGH,

Đoàn TN,

ĐT&CTSV

Nhà Đa chức năng
26/9/2023 13h30-17h00 Nội dung 1 và 2 BTG Tỉnh ủy;

TT tin học

27/9/2023 13h30-15h30

15h30-16h00

16h-17h

Nội dung 3 Công an TP;

ĐH Ngoại ngữ,

Bảo hiểm Y tế

            Nhóm 1 gồm các ngành: Bất động sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ – điện tử; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Khuyến nông (song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn); Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y); Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Phát triển nông thôn; Nông nghiệp công nghệ cao; Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Bệnh học thủy sản.

Nhóm 2 gồm các ngành: Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; Quản lý đất đai.

  1. Khám sức khỏe sinh viên

Sinh viên tập trung tại Bệnh viện quân y 268, địa chỉ:  267 Tăng Bạt Hổ, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế theo thời gian cụ thể như sau:

 

TT Ngành học Lịch Khám sức khỏe
Nhóm 1 Bất động sản; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật cơ – điện tử; Công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn); Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y); Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Phát triển nông thôn; Nông nghiệp công nghệ cao; Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn; Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Bệnh học thủy sản. Buổi Sáng 29.9.2023, từ 07h30 – 11h00
Nhóm 2 Quản lý thủy sản; Nuôi trồng thủy sản; Thú y; Quản lý đất đai. Buổi Chiều 29.9.2023; từ 13h30 – 17h00
  1. 6. Kế hoạch học văn hóa bắt đầu từ ngày 02/10/2023

Phòng Đào tạo & CTSV sẽ niêm yết thời khóa biểu vào lúc 14h00 ngày 30.9.2023. Sinh viên đăng nhập trang quản lý giáo dục theo địa chỉ: https://qlgd.huaf.edu.vn.

Tên tài khoản: mã số sinh viên (23L…….)

Mật khẩu: sinhvien

Sinh viên tham khảo xem thời khóa biểu và lớp …….A; B (đối với những ngành có phân lớp) theo hướng dẫn: https://bitly.ws/SZUY

Đề nghị cố vấn học tập các lớp khóa 57 nhắc nhở sinh viên sau 14h00 ngày 30.9.2023 đăng nhập trang quản lý giáo dục để xem thời khóa biểu và lên lớp đúng thời gian quy định.