Tuyển sinh Đại học – Ngành Nông nghiệp Công nghệ cao (High-tech Agriculture)

0
99

“Giới trẻ Việt Nam thường nghĩ rằng học ngành nông nghiệp thì tương lai sẽ trở thành nông dân, lam lũ và lạc hậu. Đó là quan điểm sai lầm, bởi tôi dám khẳng định trong một vài năm nữa, khối ngành nông nghiệp sẽ trở thành ngành “hot” nhất tại Việt Nam”. Ông Juan Ferreira – Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh toàn cầu Tập đoàn Monsanto, khẳng định như vậy tại buổi giao lưu về nông nghiệp bền vững và cơ hội nghề nghiệp. Nông nghiệp ở Việt Nam hiện đang phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 4.0 với một hệ thống sản xuất sử dụng hiệu quả các công nghệ mới, tiên tiến nhằm tối ưu hóa hiệu suất và cải thiện chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, nguồn nhân lực Nông nghiệp công nghệ cao trở nên rất quan trọng. Do đó, chương trình đào tạo Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ cao của Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhằm cung cấp cho thị trường lao động những chuyên gia có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thực hành vững vàng trong lĩnh vực này. Chương trình đào tạo Kỹ sư Nông nghiệp công nghệ cao tại Khoa Nông học không chỉ tập trung vào việc trang bị kiến thức về quy trình sản xuất, mà còn chú trọng vào việc nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp, quản lý và tối ưu hóa hệ thống sản xuất, và phát triển các sản phẩm nông nghiệp có giá trị.

Sinh viên Nông nghiệp công nghệ cao học về ứng dụng máy bay không người lái trong nông nghiệp

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên chương trình đào tạo: Nông nghiệp công nghệ cao (High-tech Agriculture)

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Mã ngành đào tạo: 7620118

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 157 tín chỉ

– Văn bằng tốt nghiệp: Bằng kỹ sư

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC

Sinh viên theo học ngành Nông nghiệp công nghệ cao sẽ được học và trang bị các khối kiến thức về:

– Cơ sở ngành về di truyền, chọn giống cây trồng, sinh lý – hoá sinh thực vật, phân bón, giá thể, kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

– Chuyên ngành về các quy trình sản xuất và các công nghệ tiên tiến ứng dựng trong nông nghiệp

– Phát triển kỹ năng quản lý, thực tiễn sản xuất, khởi nghiệp kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp

 III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 Kiến thức:

Có kiến thức lý thuyết toàn diện và kiến thức thực tế vững chắc, chuyên sâu về ngành Nông nghiệp Công nghệ cao; có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.

Kỹ năng:

Có kỹ năng phản biện, phân tích, tổng hợp; kỹ năng thực hành nghề nghiệp, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và phức tạp liên quan đến ngành Nông nghiệp Công nghệ cao.

Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành Nông nghiệp Công nghệ cao, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.

IV. CHUẨN ĐẦU RA

1. Kiến thức.                                                                                                                                  

Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất (chứng chỉ); quốc phòng – an ninh (chứng chỉ); công nghệ thông tin (chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản) vào công việc thực tiễn của một kỹ sư ngành Nông nghiệp công nghệ cao.– Vận dụng được kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môi trường làm nền tảng tư duy để giải quyết các vấn đề trong công việc thực tiễn của một kỹ sư ngành Nông nghiệp công nghệ cao một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.– Vận dụng được kiến thức cơ sở ngành, chuyên ngành làm nền tảng công cụ để giải quyết các yêu cầu thực tiễn về lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao một cách khoa học và hiệu quả.– Vận dụng tiến bộ khoa học công nghệ để lập kế hoạch và sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao phù hợp với điều kiện sinh thái.

2. Kỹ năng                                                                                                                                 

Có năng lực bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ B1 tiếng Anh hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương).– Phân tích, lựa chọn các giải pháp giải quyết và cải thiện các vấn đề liên quan đến công việc thực tiễn phù hợp trong lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.– Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm                                                             

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp của một công dân và làm việc trong xu thế hội nhập.

– Thực hiện làm việc, học tập một cách độc lập hoặc theo nhóm; hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả.

– Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao.

Mô hình trồng lan công nghệ cao của sinh viên Nông nghiệp công nghệ cao

V. VỊ TRÍ VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

– Cán bộ quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến ngành Nông nghiệp Công nghệ cao.

– Cán bộ tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu liên quan đến ngành Nông nghiệp Công nghệ cao.

– Cán bộ tại các doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp Công nghệ cao.

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline: 0888.011.101; 0968.414.102
Email: 
[email protected];
Website: 
tuyensinh.huaf.edu.vn; nh.huaf.edu.vn; huaf.edu.vn;
Zalo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế