Cơ sở vật chất

0
5240
TT CƠ SỞ/ ĐỊA ĐIỂM SỐ PHÒNG DIỆN TÍCH XÂY DỰNG DIỆN TÍCH ĐẤT
I. Cơ sở chính tại 102 Phùng Hưng, thành phố Huế 64.533
1 Phòng học, giảng đường, hội trường 73 10.101  
2 Thư viện 18 2.400  
3 Phòng thí nghiệm, thực hành 59 7.860  
4 Phòng thực hành máy tính 8 620  
5 Diện tích sân bãi TDTT(sân bóng đá, sân bóng rổ, nhà thể thao đa năng, nhà thi đấu bóng bàn) 4 6.254  
II. Các cơ sở thí nghiệm, thực hành  
1 Trung tâm Nghiên cứu Giống vật nuôi (phường An Tây, thành phố Huế) 10 680 11.550
2 Trung tâm Thực hành Lâm nghiệp (phường Hương Vân, Thị xã Hương Trà) 12 626 450.705
3 Trung tâm Nghiên cứu cây trồng (phường Tứ Hạ,  Thị xã Hương Trà) 8 560 199.400
4 Trung tâm Thực hành, thực tập nuôi trồng Thủy sản (xã Phú thuận, huyện Phú vang) 21 1560 48.124
TỔNG CỘNG   18.262 774.312

Đơn vị tính: m2