Tuyển sinh Đại học – Ngành Lâm nghiệp (Forestry)

0
2755

Lâm nghiệp là một ngành sản xuất vật chất đặc biệt. Nói đến Lâm nghiệp trước hết phải nói đến vai trò của rừng trong nền kinh tế quốc dân và trong đời sống xã hội. “Rừng là tài nguyên quý báu của đất nước, có khả năng tái tạo là bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái, có giá trị to lớn đối với nền kinh tế quốc dân, gắn liền với đời sống của nhân dân với sự sống còn của dân tộc”. Rừng chứa đựng những giá trị kinh tế xã hội, làm trong lành môi trường sống, là một trong những mắt xích quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của bất kỳ quốc gia nào.

Không những thế ngành học này là một lựa chọn khá phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong tương lai khi mà Chính phủ Việt Nam coi rừng là một nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị cho sự phát triển kinh tế, xã hội và hạnh phúc của người dân trên toàn đất nước. Hơn nữa, xã hội đang cần những sinh viên tốt nghiệp ngành này để giúp các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển vững tài nguyên rừng nhằm chống những biến đổi về khí hậu, tạo môi trường sống trong trong lành cho nhân loại. Hiện tại có rất nhiều các tổ chức phi Chính phủ, các Doanh nghiệp, Nhà đầu tư mở rộng phát triển và khai thác những lợi ích từ ngành “Lâm nghiệp”, bạn hoàn toàn có rất nhiều cơ hội tìm việc làm sau khi học xong ngành này với công việc ổn định có thu nhập cao.

I. THÔNG TIN CHUNG

– Tên chương trình đào tạo: Lâm nghiệp (Forestry )

– Trình độ đào tạo: Đại học

– Mã ngành đào tạo: 7620210

– Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Thời gian đào tạo: 4,5 năm

– Loại hình đào tạo: Chính quy

– Khối lượng kiến thức toàn khóa: 158 tín chỉ

– Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư

Xem thêm thông tin tuyển sinh năm 2024 tại đây 

II. CÁC KHỐI KIẾN THỨC/ MÔN HỌC

Sinh viên theo học ngành Lâm nghiệp sẽ được học và trang bị các khối kiến thức về:

  • Kiến thức cơ sở ngành về sinh thái rừng, hình thái và phân loại thực vật rừng, động vật rừng, hệ thống thông tin địa lý trong Lâm nghiệp (GIS)..
  • Kiến thức chuyên ngành về kỹ thuật lâm sinh, quản lý bảo vệ rừng, sử dụng và kinh doanh rừng
  • Kiến thức bổ trợ phát triển kỹ năng, xây dựng và quản lý dự án lâm nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

III. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

Sinh viên ra trường sẽ có kiến thức cơ bản vững vàng, kiến thức về các hoạt động nghiên cứu, các kiến thức về xây dựng và quản lý các công trình Lâm nghiệp, chọn tạo và sản xuất giống cây Lâm nghiệp chất lượng cao, quy hoạch sử dụng đất Lâm nghiệp, thiết kế trồng rừng, thực hiện các biện pháp kỹ thuật Lâm sinh, chăm sóc nuôi dưỡng và quản lý bảo vệ rừng, sử dụng bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học…

2. Kỹ năng

Kỹ sư Lâm nghiệp sẽ có kỹ năng về xây dựng và quản lý các dự án đầu tư Lâm nghiệp, các công trình Lâm sinh, tiếp cận cộng đồng, thực hiện các hoạt động trong quản lý, thực hành nghề nghiệp, tổ chức thực hiện các chuyên đề Lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

Kỹ sư Lâm nghiệp sẽ có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. Có tinh thần đoàn kết, chia sẻ với cộng đồng trong công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ các công trình Lâm nghiệp nhằm bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

IV. CHUẨN ĐẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BẬC ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM NGHIỆP

1. Kiến thức

– Vận dụng được kiến thức cơ bản về khoa học chính trị, pháp luật; giáo dục thể chất (chứng chỉ); quốc phòng – an ninh (chứng chỉ); công nghệ thông tin (chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản) vào công việc thực tiễn của một kỹ sư ngành Lâm nghiệp.

– Vận dụng kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và môi trường làm nền tảng để giải quyết các vấn đề trong công việc thực tiễn của một kỹ sư Lâm nghiệp một cách khoa học và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thời đại công nghiệp 4.0.

– Vận dụng các kiến thức để tổ chức xây dựng và thực hiện được các nghiên cứu khoa học và các chương trình/dự án về lĩnh vực Lâm nghiệp có sự tham gia nhằm đề xuất giải pháp kỹ thuật Lâm sinh đưa lại hiệu quả cao trong sản xuất Lâm nghiệp.

– Phân tích và áp dụng các kỹ thuật Lâm sinh vào thực tế để giải quyết các vấn đề trong phát triển Lâm nghiệp tại địa phương.

– Phân tích và áp dụng được các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chọn tạo và nhân giống cây Lâm nghiệp; trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Vận dụng các kiến thức của Luật Lâm nghiệp và các chính sách liên quan trong tổ chức và quản lý các hoạt động phát triển Lâm nghiệp bền vững.

2. Kỹ năng

– Có năng lực bậc 3/6 khung năng lực Ngoại ngữ của Việt Nam (Chứng chỉ B1 tiếng Anh hoặc tương đương).

– Xây dựng đề cương, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh chuyên môn; phân tích dữ liệu, diễn giải và truyền đạt các kết quả thực hiện, đánh giá chất lượng và hiệu quả công việc.

– Sử dụng thành thạo các phương pháp, công cụ trong điều tra, đánh giá và phân tích tổng hợp tài nguyên rừng; thiết kế, xây dựng và triển khai các phương án quản lý rừng bền vững.

– Kỹ năng tạo ra ý tưởng, lập và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển khởi nghiệp trong lĩnh vực Lâm nghiệp để tạo việc làm cho bản thân và cho người khác trong môi trường nghề nghiệp luôn thay đổi.

– Có năng lực vận dụng kiến thức chuyên môn Lâm nghiệp với các lĩnh vực chuyên môn khác của thực tiễn đời sống để xây dựng ý tưởng và đưa ra được những lý giải khoa học hoặc các ứng dụng vào công việc dựa trên các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

– Có kỹ năng thực hiện các công việc phức tạp trong tiếp cận cộng đồng để chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng.

– Có kỹ năng sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là GIS và một số phần mềm chuyên dụng vào lĩnh vực Lâm nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Có năng lực khởi nghiệp, huy động sự tham gia của tập thể, tự tạo việc làm phù hợp trong lĩnh vực chuyên môn ở các điều kiện hoàn cảnh khác nhau.

– Có năng lực tự đánh giá và đề xuất các giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm nghiệp ở các mức độ khác nhau.

– Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội của một công dân trong thể chế đang sống và làm việc với bối cảnh toàn cầu hoá.

– Thực hiện làm việc, học tập nâng cao trình độ một cách độc lập hoặc theo nhóm, hướng dẫn và giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả trong bối cảnh thay đổi thường xuyên của công việc.

– Thực hành được các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của một kỹ sư ngành Lâm nghiệp.

– Thực hiện công việc nghiêm túc, giao tiếp lịch sự, có tính sáng tạo, tự định hướng và thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau trong quá trình thực hiện công việc được giao.

V. VỊ TRÍ VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

Câu hỏi học Lâm nghiệp ra làm gì và làm ở đâu? được nhiều bạn quan tâm và lựa chọn. Tùy theo sở trường và lĩnh vực mà bạn đam mê, sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể lựa chọn nhiều vị trí việc làm khác nhau như sau:

  • Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành (từ Trung ương đến địa phương): Tổng cục Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm, Hạt kiểm lâm, Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh/huyện… với vai trò là cán bộ lãnh đạo đơn vị, chuyên viên hay cố vấn kỹ thuật về lâm nghiệp;
  • Các cơ quan sản xuất/quản lý lâm nghiệp: Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý rừng đặc dụng (Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên) và Công ty sản xuất giống cây lâm nghiệp…;
  • Các cơ quan tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật: Trung tâm Điều tra, quy hoạch, thiết kế nông lâm nghiệp cấp tỉnh; Trung tâm khuyến nông Quốc gia; Trung tâm khuyến nông tỉnh; Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; Viện/Phân Viện điều tra quy hoạch rừng…;
  • Các cơ quan đào tạo và nghiên cứu: Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; Viện Khoa học Lâm nghiệp/Nông nghiệp; Viện Điều tra quy hoạch rừng; Viện tài nguyên sinh vật…;
  • Công chức phường xã: Cán bộ lãnh đạo đơn vị, cán phụ trách lâm nghiệp xã/phường;
  • Các Chương trình, Dự án trong nước và quốc tế: Các dự án trồng phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế và phát triển nông thôn;
  • Các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và Quốc tế: Nhân viên của các tổ chức phi Chính phủ và doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn rừng, Dịch vụ chi trả môi trường (PFES), Dịch vụ chi trả chứng chỉ Carbon (C-PFES), Chứng chỉ rừng (FSC và PFSC), Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch môi trường… như tổ chức WWF (Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên), SNV (Cơ quan phát triển Hà Lan), IUCN (Liên minh bảo tồn thiên nhiên Quốc tế), ICRAF (Trung tâm nghiên cứu quốc tế trong lĩnh vực Nông Lâm kết hợp), ENV (Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên), tổ chức Quốc tế Birdlife… và tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực Bảo tồn đa dạng sinh học, Quản lý rừng bền vững,

THÔNG TIN LIÊN HỆ TƯ VẤN TUYỂN SINH