Hướng dẫn đăng ký xét học bạ Online năm 2024

0
3832

Bước 1: Thí sinh truy cập vào địa chỉ https://dkxt.hueuni.edu.vn/ , giao diện sẽ xuất hiện như màn hình. Lưu ý thí sinh nên sử dụng máy tính để đăng ký thuận tiện và dễ dàng hơn.

Bước 2: Tạo tài khoản

Thí sinh tạo tài khoản bằng cách bấm vào ô Tạo tại khoản mới ở góc trái màn hình để tạo tài khoản xét tuyển trong năm 2024. Sau khi bấm vào ô Tạo tài khoản mới, giao diện trang hiển thị như sau:

Lưu ý: Thí sinh phải nhập đúng họ và tên, số CCCD vì đây sẽ là thông tin xét tuyển đồng bộ trên hệ thống tuyển sinh của Bộ. Sau khi thí sinh nhập xong thông tin, thì bấm vào nút tạo tài khoản để tạo tài khoản.

Bước 3: Sau khi tạo tài khoản thành công, thí sinh đăng nhập vào trang đăng ký, lúc đó trang đăng ký sẽ hiển thị như sau:

Tại đây, thí sinh bấm vào ô Khai báo hồ sơ cơ bản để kê khai thông tin cá nhân và hoàn thiện hồ sơ cơ bản của mình.

Bước 4: Kê khai thông tin cá nhân

Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin cá nhân của mình, thông tin yêu cầu chính xác. Phải nhập đầy đủ các trường có dấu *. Đối với thí sinh đang học lớp 12 thì học lực lớp 12 và hạnh kiểm có thể để trống không bắt buộc kê khai do thí sinh chưa kết thúc năm học.

Đối tượng ưu tiên là những đối tượng thuộc nhóm ưu tiên sẽ được cộng điểm khi xét tuyển vào đại học (Như con dân tộc thiểu số, con thương binh, liệt sỹ…) Nếu thí sinh không thuộc đối tượng ưu tiên thì để trống ô này.

Khu vực cũng là một trong những ưu tiên trong tuyển sinh đại học. Thí sinh tra cứu xem mình thuộc khu vực nào để điền vào ô này. Khu vực 1: được cộng 0,75 điểm

Khu vực 2: được cộng 0,25 điểm

Khu vực 2 – NT: được cộng 0,5 điểm

KV3 không được cộng điểm.

Thí sinh phải nhập đúng đối tượng ưu tiên và khu vực để không ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển sau này.

Thông tin liên lạc thì lưu ý thí sinh ghi đầy đủ Họ tên, địa chỉ nhà của mình và số điện thoại liên hệ chính xác vì đây sẽ là địa chỉ và số điện thoại nhận thông tin cũng như giấy báo trúng tuyển của Nhà trường.

Sau khi kê khai xong, Thí sinh bấm vào nút Ghi lại để hoàn thành bước kê khai.

Bước 5: Đăng ký nguyện vọng

 Sau khi kê khai thông tin, màn hình sẽ hiện như hình dưới, thí sinh bấm vào ô ĐK nguyện vọng

Sau đó, thí sinh bấm vào ô Thêm nguyện vọng . Tại đây thí sinh lựa chọn trường, ngành và chọn phương thức xét tuyển (xét học bạ)

Sau đó thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển, trang sẽ hiển thị các tổ hợp để thí sinh lựa chọn . Thí sinh chọn tổ hợp có số điểm xét tuyển cao nhất để đăng ký. Sau khi đăng ký thí sinh bấm Ghi lại để lưu thông tin đăng ký.

Sau khi đăng ký nguyện vọng, trang sẽ hiển thị như hình minh họa. Tại đây,  thí sinh phải bấm vào Cung cấp để nhập điểm học bạ của mình.

Trang nhập điểm học bạ sẽ hiển thị như sau, thí sinh nhập đúng điểm của mình tương ứng tại các ô, sau đó bấm ghi lại.

Sau khi thí sinh hoàn thiện các bước, tại trang chủ sẽ hiện số nguyện vọng mà các bạn đã đăng ký. Để kiểm tra xem đã đăng ký thành công nguyện vọng hay chưa, thí sinh có thể bấm vào chỗ Đăng ký nguyện vọng để xem/kiểm tra/sửa các nguyện vọng đã đăng ký.

Như vậy là các bạn đã hoàn thiện các bước đăng ký. Thời gian đăng ký từ nay đến 17h00 ngày 15/6. Thời gian công bố kết quả dự kiến 20/6/2024.