Danh sách thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT 2020

0
5110
masvhotenngaysinhgioitinhmanganhtennganhnguyenvongdiemxt
20L3180054Nguyễn Thị Diệp22/01/2002NỮ7340116 Bất động sản1 25.25
20L3180118Nguyễn Viết Long Nhật25/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 25
20L3180171Võ Đại Việt Thoáng17/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 24.75
20L3180173Nguyễn Thị Phương Thùy16/06/2002NỮ7340116 Bất động sản1 23.75
20L3180157Phan Văn Thắng29/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 23.55
20L3180124Nguyễn Thị Hồng Nhung16/01/2002NỮ7340116 Bất động sản1 23.5
20L3180119Lê Thị Hồng Nhi08/02/2002NỮ7340116 Bất động sản1 23
20L3180156Phùng Ngọc Tấn10/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.95
20L3180193Hoàng Quốc Việt30/01/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.95
20L3180190Trần Thị Phương Uyên17/06/2002NỮ7340116 Bất động sản1 22.85
20L3180183Trần Đức Trường03/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.75
20L3180180Dương Trí Toàn10/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.65
20L3180136Nguyễn Văn Quân20/12/2000NAM7340116 Bất động sản1 22.55
20L3180079Dương Đức Tuấn Hưng21/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.5
20L3180170Nguyễn Lê Kim Thoa18/12/2002NỮ7340116 Bất động sản4 22.35
20L3180109Phạm Bá Nam16/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.3
20L3180175Nguyễn Hồng Tiến25/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.1
20L3180043Trần Nhật Anh05/01/2002NAM7340116 Bất động sản1 22.1
20L3180059Nguyễn Thị Giang17/01/2002NỮ7340116 Bất động sản1 22
20L3180123Phạm Văn Nhuận20/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 22
20L3180047Trương Văn Bôn24/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.9
20L3180093Đỗ Lành16/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.6
20L3180071Nguyễn Huy Hiệu05/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.5
20L3180090Đặng Hào Kiệt10/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.5
20L3180151Bùi Quang Sự13/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.5
20L3180051Bùi Nguyễn Hữu Chính04/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.5
20L3180172Nguyễn Khoa Thị Thu29/03/2002NỮ7340116 Bất động sản2 21.4
20L3180097Phan Tiến Lợi11/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.35
20L3180187Cao Tuệ Tuyên13/11/2002NỮ7340116 Bất động sản2 21.25
20L3180067Cao Ngọc Hiệp19/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.25
20L3180122Phan Thị Quỳnh Như23/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 21.25
20L3180159Phạm Quốc Thắng21/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.25
20L3180052Cao Thành Công12/06/2002NAM7340116 Bất động sản2 21.2
20L3180147Trần Quốc Sị19/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.15
20L3180117Hà Văn Nhật04/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 21.05
20L3180098Trần Văn Lợi22/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 21
20L3180131Huỳnh Mai Phục18/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 21
20L3180108Võ Phương Nam22/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 21
20L3180084Võ Đức Huy08/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 21
20L3180125Phạm Thị Cẩm Nhung19/07/2002NỮ7340116 Bất động sản1 21
20L3180095Đinh Tiến Lộc21/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.95
20L3180113Phan Thị Nga03/03/2002NỮ7340116 Bất động sản1 20.8
20L3180106Nguyễn Thị Na20/07/2001NỮ7340116 Bất động sản1 20.5
20L3180082Hồ Đắc Hữu01/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.5
20L3180194Nguyễn Đình Vũ10/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.5
20L3180107Nguyễn Thành Nam16/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.5
20L3180184Nguyễn Phước Gia Trưỡng10/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.35
20L3180154Lê Trọng Tâm25/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.25
20L3180191Trần Hoàng Thị Thùy Vân07/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 20.25
20L3180044Bùi Văn Ánh20/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.25
20L3180158Nguyễn Văn Nguyên Thắng02/07/2002NAM7340116 Bất động sản2 20.2
20L3180192Nguyễn Đình Văn24/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 20.15
20L3180164Đậu Tuấn Thành26/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 20
20L3180096Nguyễn Phước Minh Lộc07/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 20
20L3180049Hờ Châu03/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 20
20L3180176Huỳnh Nhật Tiến07/06/2002NAM7340116 Bất động sản2 19.9
20L3180083Nguyễn Tấn Huy23/09/2002NAM7340116 Bất động sản2 19.85
20L3180129Võ Thanh Phú15/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.75
20L3180141Nguyễn Anh Quốc10/03/2002NAM7340116 Bất động sản2 19.75
20L3180046Lê Thanh Bình30/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.75
20L3180066Nguyễn Sĩ Hiệp27/07/2002NAM7340116 Bất động sản3 19.5
20L3180092Nguyễn Phúc Lân10/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.5
20L3180105Phan Thị Trà My30/05/2002NỮ7340116 Bất động sản2 19.5
20L3180110Nguyễn Quang Nhật Nam09/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.5
20L3180045Phạm Biên05/04/2001NAM7340116 Bất động sản1 19.5
20L3180188Phan Thị Thu Tuyền07/12/2002NỮ7340116 Bất động sản1 19.35
20L3180116Phạm Nhật23/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.35
20L3180042Châu Văn Anh08/06/2002NAM7340116 Bất động sản3 19.25
20L3180104Phạm Thị Trà My27/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 19.25
20L3180178Trần Văn Tin21/05/2001NAM7340116 Bất động sản1 19.25
20L3180099Trần Thị Thảo Ly24/11/2002NỮ7340116 Bất động sản1 19.25
20L3180060Phạm Thị Thu Hà26/10/2002NỮ7340116 Bất động sản1 19.25
20L3180197Dương Thị Như Ý11/06/2002NỮ7340116 Bất động sản3 19.15
20L3180037Nguyễn Thanh Bình An23/08/2000NAM7340116 Bất động sản1 19.15
20L3180061Trần Đức Hải20/08/2002NAM7340116 Bất động sản1 19.05
20L3180152Trần Thị Mỹ Sương09/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 19
20L3180077Trần Phước Hùng06/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 19
20L3180062Lê Đình Đông Hải25/12/2002NAM7340116 Bất động sản1 19
20L3180111Nguyễn Đăng Nam15/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.75
20L3180135Nguyễn Thị Phương30/05/2002NỮ7340116 Bất động sản3 18.75
20L3180195Hà Vui01/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.75
20L3180072Lê Thị Hòa15/12/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.75
20L3180149Nguyễn Đức Hồng Sơn16/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.75
20L3180078Võ Hoàng Hưng30/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.75
20L3180145Lê Thị Khánh Quỳnh13/09/2002NỮ7340116 Bất động sản2 18.7
20L3180120Lê Thị Tuyết Nhi31/08/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.6
20L3180121Phạm Văn Nhơn23/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.55
20L3180053Thái Bá Đức Đạt19/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180137Trần Minh Quang13/08/2001NAM7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180196Hồ Thị Thu Xinh29/09/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180186Phạm Anh Tuấn22/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180166Nguyễn Thị Thu Thảo28/10/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180115Đoàn Thị Bích Ngọc16/05/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.5
20L3180165Hoàng Thị Ngọc Thảo08/01/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18.4
20L3180085Phạm Nhật Huy24/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.35
20L3180074Nguyễn Hoàng01/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.25
20L3180134Đặng Minh Phương01/01/2002NAM7340116 Bất động sản1 18.25
20L3180174Lê Thị Thủy Tiên30/05/2002NỮ7340116 Bất động sản2 18.25
20L3180102Trần Thị Ngọc Mi26/09/2002NỮ7340116 Bất động sản1 18
20L3180069Lương Viết Hiếu28/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 18
20L3180038Châu Hoàng Khánh An02/05/2002NỮ7340116 Bất động sản3 17.9
20L3180189Lê Thị Uyên30/10/2002NỮ7340116 Bất động sản2 17.85
20L3180155Trần Ngọc Tân12/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.8
20L3180130Lê Minh Phúc27/09/2002NAM7340116 Bất động sản3 17.75
20L3180089Lê Đình Khoa13/10/2002NAM7340116 Bất động sản3 17.75
20L3180182Hồ Thị Trình03/05/2001NỮ7340116 Bất động sản2 17.5
20L3180179Nguyễn Phước Toàn30/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180050Huỳnh Trọng Châu19/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180068Nguyễn Văn Minh Hiếu04/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180169Nguyễn Vĩnh Thịnh23/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180148Trần Phước Sinh28/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180064Nguyễn Thị Mỹ Hạnh04/06/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17.5
20L3180041Phan Văn Quốc Anh13/01/2001NAM7340116 Bất động sản2 17.45
20L3180055Nguyễn Hữu Định12/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180073Chế Quang Hoài09/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180088Hoàng Thị Thanh Huyền23/10/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180080Châu Thị Hương29/12/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180132Nguyễn Đình Phước17/07/2000NAM7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180153Lê Văn Sỹ08/06/2001NAM7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180056Nguyễn Thanh Dũng23/06/2002NAM7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180144Phan Thị Nhân Quỳnh11/03/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17.25
20L3180081Nguyễn Thị Hương04/06/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17
20L3180114Nguyễn Thị Hoài Ngọc12/03/2002NỮ7340116 Bất động sản1 17
20L3180138Đậu Văn Quang04/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 17
20L3180160Nguyễn Ngọc Thắng04/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.75
20L3180087Phạm Thị Mỹ Huyền04/04/2002NỮ7340116 Bất động sản1 16.75
20L3180112Đặng Ngọc Nam03/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.75
20L3180167Nguyễn Đăng Thiện06/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.75
20L3180063Hoàng Thị Mỹ Hạnh23/06/2002NỮ7340116 Bất động sản2 16.7
20L3180161Phạm Quốc Thắng17/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.6
20L3180101Nguyễn Thành Lý12/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180094Phạm Thị Diệu Linh15/02/2002NỮ7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180126Hồ Thị Cẩm Nhung26/12/2002NỮ7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180048Trần Văn Bôn30/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180133Lê Văn Phước02/01/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180142Nguyễn Văn Minh Quý31/05/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180128Nguyễn Công Phú17/03/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.5
20L3180091Lê Đình Lai04/02/2002NAM7340116 Bất động sản2 16.25
20L3180168Trần Văn Thiện13/07/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.25
20L3180162Nguyễn Ngọc Thắng01/09/2002NAM7340116 Bất động sản2 16.25
20L3180086Lê Quang Huy08/11/2002NAM7340116 Bất động sản1 16.25
20L3180100Nguyễn Thị Cẩm Ly03/12/2001NỮ7340116 Bất động sản1 16
20L3180198Võ Đức Zidane15/06/2001NAM7340116 Bất động sản1 16
20L3180057Trương Đan Thùy Dương16/08/2002NỮ7340116 Bất động sản1 16
20L3180127Trần Hữu Phong09/09/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.9
20L3180076Lê Quang Hùng01/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.9
20L3180065Lương Thị Như Hiền12/12/2002NỮ7340116 Bất động sản2 15.75
20L3180143Trần Thị Ngọc Quỳnh25/04/2002NỮ7340116 Bất động sản3 15.75
20L3180150Hoàng Sơn25/03/2002NAM7340116 Bất động sản2 15.75
20L3180146Hoàng Văn Chính Sang28/08/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180039Hoàng Văn An09/08/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180075Phan Bá Quốc Hoàng05/02/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180103Trần Quang Minh16/08/2002NAM7340116 Bất động sản3 15.5
20L3180177Lê Ngọc Tiến11/01/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180185Phan Công Tú29/04/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180139Lê Quang01/10/2000NAM7340116 Bất động sản1 15.5
20L3180181Trương Hoàng Phương Trinh13/04/2002NỮ7340116 Bất động sản2 15.5
20L3180163Hà Văn Thành10/05/2002NAM7340116 Bất động sản2 15.45
20L3180058Phan Khắc Duy07/03/2002NAM7340116 Bất động sản2 15.25
20L3180070Huỳnh Văn Nhật Hiếu06/10/2002NAM7340116 Bất động sản1 15.25
20L3180040Nguyễn Quốc Anh13/09/1998NAM7340116 Bất động sản1 15.25
20L3180140Dương Đức Quang06/12/2002NAM7340116 Bất động sản2 15
20L3200014Trần Thị Quỳnh Mây05/12/2002NỮ7420203 Sinh học ứng dụng3 22.4
20L3200015Phan Nữ Hồng Ngọc30/11/2002NỮ7420203 Sinh học ứng dụng4 21.2
20L3200017Võ Dương Thanh Yên15/07/2002NỮ7420203 Sinh học ứng dụng1 20.15
20L3200016Phan Văn Quang09/10/2001NAM7420203 Sinh học ứng dụng2 18.3
20L3200013Nguyễn Thị Cẩm Ly03/12/2002NỮ7420203 Sinh học ứng dụng2 17.35
20L3200012Nguyễn Khoa Hữu Duy30/08/2002NAM7420203 Sinh học ứng dụng2 16.9
20L1020056Phan Văn Thắng15/05/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 25.45
20L1020047Võ Minh11/07/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 24.35
20L1020061Trần Đình Vy22/03/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí2 24.1
20L1020060Trần Đình Văn01/01/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí2 23.2
20L1020040Lê Văn Ái30/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí3 22.85
20L1020046Nguyễn Khánh05/10/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 21.6
20L1020042Trương Tấn Danh24/07/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 21.5
20L1020055Trần Văn Rôn08/10/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 20.5
20L1020058Nguiyễn Văn An Thịnh25/01/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 19.95
20L1020041Trương Minh Bin20/06/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 19.95
20L1020052Bùi Anh Quốc27/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 19.9
20L1020059Phan Thành Trí10/02/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí2 19.55
20L1020053Trần Quang Quý17/02/2001NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 19.35
20L1020044Nguyễn Tuấn Diệu30/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí3 19.3
20L1020051Nguyễn Ngọc Minh Quân17/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 19
20L1020057Võ Văn Thảo24/01/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 18.35
20L1020054Nguyễn Văn Rin05/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 18.1
20L1020048Ngô Văn Muời15/04/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 18.05
20L1020050Dương Công Phi16/12/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 17.2
20L1020049Nguyễn Ngọc Mỹ13/01/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 17.05
20L1020043Nguyễn Hữu Tuấn Đạt15/09/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 15.8
20L1020045Nguyễn Hùng20/08/2002NAM7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí1 15.2
20L1040042Bùi Hoàng Mãn01/01/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 24.35
20L1040037Đoàn Hữu Đang04/03/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử4 23.85
20L1040045Trần Hữu Quốc16/04/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 23.1
20L1040038Trần Văn Đức16/06/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 22.9
20L1040044Nguyễn Kim Phước16/09/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 22.85
20L1040043Ngô Tiến Phú22/06/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 22.75
20L1040047Nguyễn Hữu Bảo Thịnh01/08/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử3 22.55
20L1040041Trần Nhật Lân26/06/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 22.45
20L1040048Đặng Văn Nhật Trí22/08/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử2 20.1
20L1040039Lê Khải Hoàng07/08/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử1 19.75
20L1040040Nguyễn Ngọc Lâm29/05/2001NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử2 16.7
20L1040046Đoàn Văn Quốc13/11/2002NAM7520114 Kỹ thuật cơ - điện tử3 15.55
20L1050005Nguyễn Hữu Dũng10/05/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ1 18.95
20L1050004Trần Quang Điển01/01/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ1 16.35
20L1050006Nguyễn Đình Hiệp17/01/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ1 15.8
20L1050009Nguyễn Kim Tây07/12/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ3 15.4
20L1050007Trần Văn Hoàng25/10/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ1 15.15
20L1050008Nguyễn Hữu Thiên Minh05/01/2002NAM7520503 Kỹ thuật trắc địa - Bản đồ1 15.05
20L1030092Phan Thị Ngọc Anh27/02/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 25.95
20L1030164Hồ Ngọc Uyển Vân30/06/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 25.8
20L1030129Võ Thị Hạnh Nguyên06/11/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 25.75
20L1030157Hoàng Công Trọng15/11/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm4 25.7
20L1030104Nguyễn Thị Hương Giang01/12/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 25.5
20L1030151Hà Thị Thúy26/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 25.25
20L1030145Nguyễn Thị Thu Thảo13/09/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 25.1
20L1030126Nguyễn Thị Kiều My21/11/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 24.95
20L1030132Hoàng Thị Quỳnh Như28/01/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 24.8
20L1030120Nguyễn Thị Lành23/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 24.35
20L1030144Võ Văn Nhật Thành09/03/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 24.35
20L1030101Nguyễn Thái Dũ20/04/2001NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 24.2
20L1030136Hoàng Thị Ngọc Oanh30/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 24.15
20L1030141Trần Nhật Quyên29/11/1999NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 24.1
20L1030163Trần Thị Thu Uyên18/02/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 24.05
20L1030093Phan Ngọc Ánh16/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.95
20L1030105Phan Thị Thu Hà14/04/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm3 23.85
20L1030148Hoàng Xuân Thiên24/10/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.85
20L1030165Nguyễn Vĩ01/06/2001NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 23.65
20L1030131Trần Thị Nhi06/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.65
20L1030107Trần Văn Hậu20/10/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm3 23.5
20L1030127Nguyễn Thị Thanh Nga15/09/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.45
20L1030095Phạm Thị Ngọc Châu01/07/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.35
20L1030133Nguyễn Thị Huyền Nhung29/11/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.35
20L1030123Dương Quang Đức Long24/10/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.3
20L1030119Đặng Thị Lanh03/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.25
20L1030106Lê Thị Hảo10/01/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 23.25
20L1030102Võ Văn Duy08/02/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.25
20L1030162Trần Thị Ánh Tuyết25/05/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.2
20L1030121Ngô Thị Diệu Linh06/02/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 23.1
20L1030098Hoàng Hữu Thành Đạt31/07/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 23
20L1030116Lê Thị Thúy Kiều26/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 22.95
20L1030154Lê Thị Huyền Trang24/06/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 22.9
20L1030100Đoàn Thị Điểm10/01/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 22.9
20L1030122Nguyễn Thị Mỹ Linh25/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.9
20L1030099Lê Công Tiến Đạt12/05/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.85
20L1030152Lê Thị Lệ Thùy25/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.85
20L1030155Nguyễn Thị Hồng Trinh03/06/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.75
20L1030150Nguyễn Thị Thương23/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.3
20L1030112Trần Bá Huy06/06/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.25
20L1030118Nguyễn Thị Mỹ Lai09/06/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 22.2
20L1030128Trương Viết Nghĩa16/09/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 21.9
20L1030142Trần Thị Như Quỳnh18/06/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm3 21.85
20L1030110Phạm Phước Hoàng05/06/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.85
20L1030091Mai Ngọc Anh05/07/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.75
20L1030147Nguyễn Thị Thu Thảo01/04/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.75
20L1030161Hoàng Thị Thanh Tuyền19/01/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.65
20L1030111Hà Thị Hợp02/01/2001NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.6
20L1030125Nguyễn Tường Khánh Minh17/12/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.55
20L1030090Cao Thị Trường An25/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm3 21.5
20L1030159Trần Văn Anh Tuấn30/03/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.5
20L1030146Nguyễn Ngọc Thanh Thảo26/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm4 21.25
20L1030109Hồ Văn Hoàng05/03/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.15
20L1030097Trần Anh Đài22/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 21.05
20L1030158Lê Thị Cẩm Tú19/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm3 21
20L1030134Nguyễn Thị Thanh Nữ21/02/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 20.9
20L1030160Phạm Tuất15/09/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 20.9
20L1030108Nguyễn Thị Hoài23/12/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm2 20.75
20L1030117Huỳnh Trọng Thành Kông24/04/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 20.7
20L1030143Phan Văn Thắng13/07/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 20.6
20L1030149Huỳnh Văn Đức Thịnh24/10/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 20.5
20L1030124Nguyễn Thị Ly Ly12/10/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 20.35
20L1030137Lê Trọng Phát20/01/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm3 20.1
20L1030156Nguyễn Thị Kiều Trinh16/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.85
20L1030094Huỳnh Văn Cảm27/04/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.85
20L1030113Hoàng Lê Trọng Huy01/01/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.75
20L1030103Trần Đình Duy23/05/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.55
20L1030140Trần Thị Thu Phượng15/01/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.4
20L1030166Lê Thị Như Ý23/08/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.25
20L1030135Trần Thị Khánh Ny13/03/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.2
20L1030114Nguyễn Quốc Huy29/11/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.2
20L1030115Trần Duy Nhật Huy17/11/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 19.1
20L1030153Hoàng Song Ngọc Tiên20/12/2002NỮ7540101 Công nghệ thực phẩm1 18.9
20L1030138Lê Đức Phong11/09/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 18.65
20L1030096Đặng Duy Cường29/04/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm2 18.6
20L1030130Võ Nhân16/05/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 18.3
20L1030139Trần Viết Phước26/10/2002NAM7540101 Công nghệ thực phẩm1 18.25
20L3030015Hoàng Thị Duyên06/10/2002NỮ7540104 Công nghệ sau thu hoạch1 21.6
20L3030014Lê Quang Đức18/06/2002NAM7540104 Công nghệ sau thu hoạch1 17.15
20L3030016Phạm Văn Trực23/02/2002NAM7540104 Công nghệ sau thu hoạch4 15.55
20L3190051Đinh Thị Đào23/01/2002NỮ7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm4 23.3
20L3190053Phạm Thế Duyệt23/01/2002NAM7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm2 22.85
20L3190054Nguyễn Ngọc Hùng02/08/2002NAM7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm1 21.95
20L3190052Lê Mai Bảo Đức22/11/2002NAM7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm3 21.05
20L3190057Nguyễn Khoa Hoàng Nhi20/01/2002NỮ7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm1 18.2
20L3190058Lê Thị Thảo Vy27/10/2002NỮ7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm5 17.5
20L3190055Phan Nguyễn Quốc Huy14/10/2002NAM7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm1 15.4
20L3190056Hồ Văn Lâm12/04/2002NAM7540106 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm1 15.05
20L3120011Đoàn Ngọc Minh Quân20/11/2002NAM7549001 Công nghệ chế biến lâm sản1 25
20L3120012Lê Thị Kim Thoa01/12/2002NỮ7549001 Công nghệ chế biến lâm sản3 24.35
20L3120010Nguyễn Thị Thu Mộng09/01/2002NỮ7549001 Công nghệ chế biến lâm sản1 16.7
20L3160004Nguyễn Ý01/02/2002NAM7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng1 22
20L3160003Nguyễn Ngọc Hoàn01/05/2002NAM7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng1 16.95
20L3100053Hồ Văn Quang17/01/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 25
20L3100027Hồ Văn Diên04/03/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 24.5
20L3100056Nguyễn Thị Phương Thảo18/10/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 24.25
20L3100031Đặng Ngọc Duy16/08/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 23.25
20L3100028Phạm Hữu Diện09/03/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 23.25
20L3100020Hồ Thị Ba17/02/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.75
20L3100032Trần Thị Hậu30/05/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.75
20L3100055Huỳnh Ngọc Tài02/03/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.75
20L3100059Nguyễn Thị Thủy Tiên17/10/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.7
20L3100062Nguyễn Thị Thùy Trang15/01/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.35
20L3100063Pơ Loong Thị Trang24/11/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 22.25
20L3100050Nguyễn Thị Kim Ngân10/09/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)2 21.25
20L3100046Hồ Thị Liên28/08/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 21.25
20L3100038Lê Văn Huy12/07/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 21
20L3100048Lê Mo Mi09/11/1999NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)2 21
20L3100026Trần Minh Cường12/06/2000NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 20.5
20L3100021Rơ Chăm Y Bạch07/11/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 20.5
20L3100037Thái Viết Gia Huy04/05/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 20.25
20L3100025Nguyễn Trí Cư26/02/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 20
20L3100045Tà Rương Thị Diệu Liên04/02/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 19.75
20L3100033Đặng Văn Hòa28/11/2001NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 19.75
20L3100039Zơ Râm Thị Kết19/09/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 19.75
20L3100019Hồ Duy Anh21/08/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 19
20L3100051Trần Thị Bảo Ngọc03/03/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.75
20L3100034Nguyễn Cao Nhật Hoàng04/04/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.5
20L3100049Trương Đình Nam22/11/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.5
20L3100022Ksor H' Binh15/06/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.5
20L3100023Nguyễn Như Chiến11/02/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.25
20L3100057Mấu Thị Thơm28/02/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18.25
20L3100036Đào Xuân Hùng07/12/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)7 18
20L3100042Nguyễn Viết Lãm28/10/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18
20L3100044Hồ Thị Liên15/11/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18
20L3100065Trần Quang Tuấn26/11/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 18
20L3100047Nguyễn Bá Thiện Lộc27/09/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.75
20L3100066Lê Văn Anh Vũ22/02/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.75
20L3100058Nay Hờ Thưa24/10/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.75
20L3100029Trần Phước Dũng08/04/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.5
20L3100054Hồ Thị Mỹ Quỳnh10/05/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.5
20L3100060Hoàng Văn Tiến03/05/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.25
20L3100035Bùi Thị Bích Huệ15/10/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17.25
20L3100061Ngô Hữu Tiến02/04/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 17
20L3100052Hồ Thị Nho07/10/2002NỮ7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16.75
20L3100030Phạm Văn Dũng18/11/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16.75
20L3100024Lê Văn Công05/10/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16.5
20L3100064Trần Minh Trung15/08/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16.5
20L3100041Phạm Viết Lãm10/02/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16
20L3100043Nguyễn Công Liêm06/07/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 16
20L3100040Nguyễn Ngọc Kính25/10/2002NAM7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông và Phát triển nông thôn)1 15.5
20L3060157Hồ Quang Lộc22/06/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)3 24.5
20L3060176Nguyễn Đức Tú27/03/1999NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 24.45
20L3060164Nguyễn Tăng Quang Nhật21/12/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 24.4
20L3060159Đặng Phước Khánh Ly12/09/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 24.05
20L3060174Phan Thị Kiều Trinh30/09/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 23.85
20L3060170Hồ Hữu Thắng13/07/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)2 23.85
20L3060163Nguyễn Thị Thanh Nhàn28/01/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 23.65
20L3060175Nguyễn Văn Trường28/06/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 23.6
20L3060158Nguyễn Đăng Lượng01/08/1998NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)3 23.25
20L3060178Nguyễn Văn Vinh16/10/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)2 23.2
20L3060179Trần Duy Ý19/02/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 22.75
20L3060172Nguyễn Phước Thiện08/10/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 22.5
20L3060162Phan Thị Yến My07/07/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 21.55
20L3060171Trần Thị Cẩm Thi15/11/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 20.85
20L3060165Võ Đình Nhật27/04/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)2 20.7
20L3060161Nguyễn Ngọc Minh10/01/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 20.15
20L3060169Nguyễn Văn Thắng24/08/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.95
20L3060154Trần Nguyễn Đình Tiến Đạt10/05/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.75
20L3060151Nguyễn Bình07/06/2001NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.75
20L3060177Trương Quốc Tuấn05/01/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.75
20L3060155Nguyễn Tiến Dũng10/02/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.5
20L3060160Lê Doãn Mạnh17/12/2001NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 19.05
20L3060167Lê Quang Quý02/07/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 18.5
20L3060173Nguyễn Trung Tính30/09/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)2 18.45
20L3060152Lê Thục Đan11/04/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 18.35
20L3060156Nguyễn Thị Thanh Lai10/12/2002NỮ7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 18
20L3060166Lê Tấn Nhượng04/07/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)1 17.5
20L3060168Trần Văn Tài23/07/2002NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)2 17.35
20L3060153Huỳnh Xuân Đạt15/12/2001NAM7620105 Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi - Thú y)3 17.2
20L3090010Phan Văn Nhật Huy11/08/2002NAM7620109 Nông học1 17.9
20L3010023Trương Thị Mỹ Hằng26/03/2002NỮ7620110 Khoa học cây trồng1 24.9
20L3010024Lê Thị Hiền17/10/2002NỮ7620110 Khoa học cây trồng1 24.75
20L3010022Nguyễn Hùng Cường23/11/2002NAM7620110 Khoa học cây trồng1 23.35
20L3010028Nguyễn Ngọc Công Thành02/11/2002NAM7620110 Khoa học cây trồng2 22.4
20L3010027Nguyễn Hồng Phúc23/03/2002NAM7620110 Khoa học cây trồng3 21.3
20L3010026Dương Thị Mơ29/03/2002NỮ7620110 Khoa học cây trồng1 20.9
20L3010025Lê Nguyễn Công Minh01/01/2002NAM7620110 Khoa học cây trồng1 17.15
20L3020016Trần Gia Phú16/11/2002NAM7620112 Bảo vệ thực vật1 28
20L3020015Cao Văn Minh14/01/2001NAM7620112 Bảo vệ thực vật1 20.85
20L3020017Bùi Đoàn Xuân Phượng16/10/2002NỮ7620112 Bảo vệ thực vật1 19.55
20L3020018Lê Hoàng Tuấn01/10/2002NAM7620112 Bảo vệ thực vật2 18.35
20L4020022Hồ Thị Duyên16/05/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 24.25
20L4020030Nguyễn Xuân Kỷ13/10/2001NAM7620116 Phát triển nông thôn2 22.75
20L4020023Ksor Glen27/02/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 21.75
20L4020028Hồ Thị Huyệt05/11/2001NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 21.56
20L4020031Nguyễn Đình Lập25/09/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 21.5
20L4020016Phan Thị Kim Chi02/11/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn2 20.75
20L4020039Zơ Râm Nhứt20/06/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 20.75
20L4020020Trương Công Định14/08/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn2 20.4
20L4020037Nguyễn Hữu Ngoan20/12/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 20.3
20L4020021Huỳnh Trọng Đức16/10/2001NAM7620116 Phát triển nông thôn1 20.15
20L4020050Nguyễn Anh Tuấn23/01/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 20
20L4020053Lê Mô Hờ Vanh20/12/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 20
20L4020038Hồ Thị Nhạn15/06/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 19.75
20L4020042Hồ Thị Kim Sái16/08/2001NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 19.5
20L4020033Cao Thị Phương Linh04/05/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 19.45
20L4020046Nguyễn Hoàng Minh Trí09/07/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 19
20L4020052Trần Ngọc Nguyễn Uy08/09/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 19
20L4020024Vi Văn Hậu19/10/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 19
20L4020036Hồ Văn Nghinh26/03/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.75
20L4020044Hồ Văn Thuận04/11/2001NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.75
20L4020019Trần Trọng Đạt29/10/2001NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.75
20L4020025Nguyễn Như Hiếu04/09/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.5
20L4020029Hồ Văn Khân26/03/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.5
20L4020041Tống Ngọc Quý08/06/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.5
20L4020032Ngô Đức Linh24/10/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 18.25
20L4020015Hồ Thị Bích14/01/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 18
20L4020045Pơ Loong Thị Tiếp28/01/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 18
20L4020048Huỳnh Xuân Trường15/05/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 17.8
20L4020040Châu Trọng Quang16/03/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 17.75
20L4020043Hồ Văn Thảo20/10/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 17.5
20L4020049Hồ Ngọc Tuấn Tú14/01/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 17.5
20L4020026Nguyễn Hiếu31/05/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 17.5
20L4020034Nguyễn Hà Quang Minh22/07/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 16.75
20L4020027Huỳnh Đức Hiếu23/02/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn2 16.5
20L4020018Ngô Phước Ngọc Đăng24/06/2002NAM7620116 Phát triển nông thôn1 16.2
20L4020051Lê Thị Thanh Tuyền18/02/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 15.75
20L4020047Nguyễn Thị Trinh21/04/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn1 15.5
20L4020017Trần Quốc Đại22/12/2001NAM7620116 Phát triển nông thôn1 15.5
20L4020035Hồ Thị Kiều Ngân18/09/2002NỮ7620116 Phát triển nông thôn2 15
20L4030032Ngô Hữu Đoàn28/10/2002NAM7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 25.3
20L4030037Lê Thị Nhung18/02/2002NỮ7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 22.9
20L4030040Trần Thị Bảo Vi25/06/2002NỮ7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 22.4
20L4030034Phan Trọng Hùng29/03/2002NAM7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 21.85
20L4030035Ngô Thanh Hưng27/07/2002NAM7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 21.85
20L4030038Nguyễn Hoàng Quân10/09/2002NAM7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 20.95
20L4030036Đoàn Trương Phương Hương29/06/2002NỮ7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 18.9
20L4030039Võ Thị Thơ26/03/2002NỮ7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 18.65
20L4030033Cao Thị Minh Hảo24/10/2002NỮ7620118 Nông nghiệp công nghệ cao1 17.9
20L4040023Ngô Văn Điểm04/02/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 22.65
20L4040035Trương Minh Kiệt08/10/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 22.5
20L4040024Hồ Thị Thúy Diên28/08/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 22.25
20L4040044Hoàng Trung Nghĩa15/04/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 22
20L4040049Lê Thị Uyển Nhi09/07/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 21.5
20L4040068Hồ Văn Vĩ26/01/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 21.25
20L4040067Nguyễn Thị Thanh Tuyền22/10/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 21
20L4040020Đỗ Viết Be18/10/2000NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 21
20L4040030Nguyễn Xuân Hiệp20/12/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 20.75
20L4040019Trương Thị Ngọc Ánh08/09/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 20.5
20L4040069Alăng Long Vũ28/02/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 20.5
20L4040042Nguyễn Như Nam06/11/2001NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn2 20.25
20L4040062Nguyễn Thị Thanh Thảo09/11/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn2 20.15
20L4040037Hồ Thị Lan18/12/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 19.75
20L4040041Nguyễn Trần Phương Nam31/01/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 19.75
20L4040028Hồ Lô Gô01/10/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 19.65
20L4040059Nguyễn Tấn Tài17/03/2001NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 19.65
20L4040061Hồ Thị Thảo26/09/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 19.5
20L4040054Hồ Thị Nương18/02/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 18.75
20L4040057Hồ Quang Sang11/09/2001NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 18.5
20L4040039Nguyễn Thế Long21/08/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn3 18.25
20L4040066Hồ Thị Tường27/08/2001NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 18.25
20L4040038Nguyễn Thị Mỹ Lệ21/05/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 18.25
20L4040040Nguyễn Nhật Minh13/03/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 18.05
20L4040025Lê Thị Hoàng Diệu06/04/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.75
20L4040026Trần Văn Đôn12/01/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.75
20L4040027Lê Thị Thu Đông17/11/2001NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.5
20L4040018Đinh Lê Tịnh Anh29/11/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.5
20L4040052Trần Thị Kim Nhung11/12/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn2 17.5
20L4040065Trần Thị Mỹ Trang15/02/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.5
20L4040022Lê Tấn Đạt22/04/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17.2
20L4040046Võ Trương Đức Nhã09/01/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17
20L4040045Lê Thị Ngọt22/01/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn3 17
20L4040060Ngô Quang Thạch10/03/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 17
20L4040051Trương Thị Thanh Nhung20/05/2001NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn2 16.9
20L4040056Hồ Minh Quân27/10/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.75
20L4040043Trần Thị Nghen14/10/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.5
20L4040055Nguyễn Vĩnh Phát31/05/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.5
20L4040048Nguyễn Hữu Minh Nhật07/05/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.4
20L4040031A Hiếu26/06/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.4
20L4040032Lê Văn Hưng23/06/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.25
20L4040021Phan Văn Chiến19/05/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16.25
20L4040064Ngân Văn Thuận13/12/2000NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn2 16.25
20L4040058Phan Văn Sơn24/01/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16
20L4040070Hồ Thị Xưm06/02/2001NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 16
20L4040063Phạm Văn Minh Thịnh21/01/2000NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.75
20L4040053Hồ Thị Nỡ10/09/2001NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.75
20L4040050Blúp Thị Nho27/11/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.75
20L4040034Trần Văn Huy22/03/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.5
20L4040029Phạm Trung Hải16/06/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.5
20L4040033Lê Thị Hương12/07/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.5
20L4040047Trần Thị Thanh Nhàn04/08/2002NỮ7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.25
20L4040017Phan Đình Khánh An27/09/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15.25
20L4040036Nguyễn Thành Lâm07/12/2002NAM7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn1 15
20L3050006Lê Tuấn Kiệt14/08/2002NAM7620201 Lâm học2 23.45
20L3050004Nguyễn Công Hiệu01/03/2002NAM7620201 Lâm học1 22.2
20L3050005Lê Quốc Hưng07/04/2002NAM7620201 Lâm học1 19.25
20L3110016Lê Duy Trường23/05/2002NAM7620211 Quản lý tài nguyên rừng2 20.15
20L3110014Nguyễn Văn Thiện Hải29/11/2002NAM7620211 Quản lý tài nguyên rừng5 20.05
20L3110015Hồ Văn Thẩy10/03/2002NAM7620211 Quản lý tài nguyên rừng1 17.05
20L3110013A Lê Duy24/03/2002NAM7620211 Quản lý tài nguyên rừng1 16.9
20L3110017Văn Hữu Tú11/05/2002NAM7620211 Quản lý tài nguyên rừng3 15
20L3080244Trần Văn Hoàng21/10/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 26.2
20L3080280Hoàng Sư Trường01/08/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 25.45
20L3080251Phan Văn Thành La14/08/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 25.4
20L3080258Nguyễn Phước Nhật01/01/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 25.3
20L3080266Ngô Thị Thu Sương04/10/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 24.8
20L3080286Hà Trung Vỹ28/12/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 24.6
20L3080246Nguyễn Thị Hưởng16/01/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 24.4
20L3080242Hoàng Bảo Hiếu14/07/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23.85
20L3080237Dương Bá Cương12/06/2001NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản3 23.5
20L3080267Trần Văn Tài15/03/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23.5
20L3080271Lê Quang Thành10/06/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23.45
20L3080241Phan Vũ Phúc Dương26/01/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23.4
20L3080265Ngô Nguyễn Mạnh Quyền17/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23.25
20L3080274Ngô Đức Thiện10/12/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 23
20L3080276Hoàng Thị Thu Thủy05/09/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22.85
20L3080235Lê Xuân Chiến10/02/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22.6
20L3080277Nguyễn Thị Kim Tiên05/01/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22.55
20L3080238Hồ Ngọc Tiến Đạt19/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản3 22.5
20L3080281Nguyễn Hữu Tú30/01/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản3 22.5
20L3080236Hoàng Văn Chiến10/06/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22.3
20L3080282Lê Văn Anh Tuấn16/12/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22.2
20L3080253Hồ Thi Ly Ly01/05/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22
20L3080243Kim Đình Hoàng16/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22
20L3080257Trần Văn Ngọ14/04/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 22
20L3080252Đặng Hữu Lộc14/12/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 21.6
20L3080256Đậu Minh Nghĩa22/03/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 21.3
20L3080268Nguyễn Thị Minh Tâm11/11/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản2 21.2
20L3080259Phạm Thị Hiền Như14/02/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản2 20.9
20L3080273Trần Thị Thao02/04/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 20.7
20L3080249Phạm Thị Thúy Kiều02/10/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 20.65
20L3080254Nguyễn Thị Trà My17/11/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 20.45
20L3080255Hồ Hữu Nghĩa07/06/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 20.25
20L3080263Phan Quốc Nhật Quang07/04/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 20.1
20L3080264Huỳnh Ngọc Qúy18/05/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 20
20L3080250Trần Viết Kỳ21/09/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 19.9
20L3080275Nguyễn Thứ03/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.7
20L3080287Nguyễn Văn Ý02/07/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.6
20L3080239Phan Đê20/04/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.3
20L3080230Nguyễn Xuân An02/12/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 19.25
20L3080231Trần Thị Vân Anh12/09/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản2 19.25
20L3080240Nguyễn Văn Điệp24/03/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.25
20L3080233Lê Đình Anh16/10/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.2
20L3080262Tôn Thất Quân12/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 19.1
20L3080283Nguyễn Khắc Tùng10/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 18.85
20L3080284Trần Thiên Văn29/01/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 18.8
20L3080232Đặng Thị Hoàng Anh19/05/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản1 18.2
20L3080234Lê Minh Châu12/12/2001NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 18.15
20L3080247Trương Văn Khánh06/08/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 17.9
20L3080248Phạm Tuấn Kiệt30/05/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 17.85
20L3080269Trần Như Quốc Thái08/10/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 17.8
20L3080272Trần Đức Huy Thạnh30/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 17.7
20L3080270Nguyễn Văn Xuân Thành24/11/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 17.6
20L3080285Nguyễn Thị Tường Vy14/07/2002NỮ7620301 Nuôi trồng thủy sản3 17.05
20L3080245Lê Minh Hùng02/08/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 16.25
20L3080279Phạm Ngọc Trọng22/08/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 16.25
20L3080278Lê Phước Trình21/06/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản2 16.2
20L3080260Ngô Văn Phúc28/06/2001NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 16.2
20L3080261Đoàn Phước26/05/2002NAM7620301 Nuôi trồng thủy sản1 15.55
20L3170010Nguyễn Thị Đào12/12/2002NỮ7620302 Bệnh học thủy sản1 23.25
20L3170011Nguyễn Anh Xuân08/06/2002NAM7620302 Bệnh học thủy sản1 18.25
20L3170009Nguyễn Tuấn Anh28/10/1995NAM7620302 Bệnh học thủy sản1 17.25
20L3140023Hoàng Thị Thu Thảo13/12/2002NỮ7620305 Quản lý thủy sản1 26.3
20L3140024Phan Thị Mỹ Trâm13/02/2002NỮ7620305 Quản lý thủy sản1 24.8
20L3140022Lê Văn Hai03/10/2002NAM7620305 Quản lý thủy sản3 23.05
20L3140020Trần Nguyễn Quốc Bảo05/04/2002NAM7620305 Quản lý thủy sản3 18.35
20L3140021Nguyễn Hữu Hoàng Bửu26/02/2002NAM7620305 Quản lý thủy sản1 16.4
20L3070137Phan Thị Phương Nhi07/01/2002NỮ7640101 Thú y1 27
20L3070133Võ Thị Ngân07/02/2002NỮ7640101 Thú y5 26.3
20L3070158Lê Cao Thiên11/07/2002NAM7640101 Thú y1 25.8
20L3070107Đặng Lê Đại Dương04/01/2001NAM7640101 Thú y2 25.55
20L3070095Nguyễn Trương Thái Bảo14/05/2001NAM7640101 Thú y5 25.4
20L3070149Hồ Ngọc Quỳnh08/02/2002NAM7640101 Thú y1 25.35
20L3070177Hồ Thị Kim Tuyến02/05/2002NỮ7640101 Thú y1 24.7
20L3070110Nguyễn Thị Hằng16/01/2001NỮ7640101 Thú y4 24.55
20L3070119Lê Thị Yến Hồng16/03/2002NỮ7640101 Thú y1 24.45
20L3070132Nguyễn Thị Kim Ngân21/07/2002NỮ7640101 Thú y3 24.4
20L3070109Kiều Trần Huy Giang06/04/2002NAM7640101 Thú y5 24.4
20L3070096Vũ Thị Ngọc Bích07/04/2002NỮ7640101 Thú y1 24.15
20L3070094Phạm Thị Ngọc Ánh17/05/2002NỮ7640101 Thú y1 24.1
20L3070173Nguyễn Thị Thanh Trúc22/09/2002NỮ7640101 Thú y2 24.1
20L3070151Nguyễn Văn Tài12/01/2002NAM7640101 Thú y2 24.05
20L3070116Đào Xuân Hiếu15/01/2002NAM7640101 Thú y3 24.05
20L3070143Lâm Đức Phú16/07/2002NAM7640101 Thú y1 23.95
20L3070130Võ Dương Mạnh26/04/2002NAM7640101 Thú y3 23.95
20L3070101Ngô Đỗ Hoàng Châu10/03/2002NỮ7640101 Thú y2 23.9
20L3070167Trần Thị Minh Toại02/09/2002NỮ7640101 Thú y6 23.6
20L3070172Trương Đoàn Kim Trúc05/07/2002NỮ7640101 Thú y1 23.5
20L3070135Lê Thị Thùy Nguyên28/04/2002NỮ7640101 Thú y1 23.5
20L3070147Hà Thu Quyên10/06/2002NỮ7640101 Thú y3 23.45
20L3070148Nguyễn Thị Minh Quỳnh02/02/2002NỮ7640101 Thú y9 23.4
20L3070102Đào Quang Công23/10/2002NAM7640101 Thú y1 23.25
20L3070161Mai Xuân Thọ23/07/2002NAM7640101 Thú y1 23.25
20L3070121Phan Ngọc Huy18/04/2002NAM7640101 Thú y4 23.1
20L3070176Phan Ngọc Tùng28/11/2002NAM7640101 Thú y3 23.1
20L3070113Võ Thị Hiền03/03/2002NỮ7640101 Thú y1 23.1
20L3070125Lê Thị Linh10/01/2002NỮ7640101 Thú y1 23.05
20L3070118Phan Lê Ngọc Hoàng24/11/2002NAM7640101 Thú y2 22.9
20L3070153Hoàng Xuân Tây12/12/2002NAM7640101 Thú y1 22.8
20L3070170Lê Hồng Đang Trâm16/09/2002NỮ7640101 Thú y1 22.75
20L3070122Lộ Ngọc Khánh24/01/2002NAM7640101 Thú y1 22.7
20L3070136Ngô Triệu Phương Nhi10/01/2002NỮ7640101 Thú y1 22.65
20L3070178Nguyễn Thế Việt14/01/2002NAM7640101 Thú y1 22.65
20L3070184Bùi Thị Hải Yến27/10/2002NỮ7640101 Thú y2 22.65
20L3070144Tôn Thất Vĩnh Phước26/06/2002NAM7640101 Thú y2 22.5
20L3070139Võ Đoàn Thị Ý Nhi14/05/2002NỮ7640101 Thú y1 22.5
20L3070180Phạm Hữu Vương03/11/2002NAM7640101 Thú y1 22.3
20L3070092Nguyễn Thị Minh Anh06/08/2002NỮ7640101 Thú y2 22.3
20L3070179Hồ Hoàng Việt03/07/2002NAM7640101 Thú y1 22.25
20L3070124Phan Lê Thùy Linh08/10/2002NỮ7640101 Thú y2 22.2
20L3070098Phan Đình Bình08/07/2002NAM7640101 Thú y1 22.2
20L3070131Trần Vũ Kim Ngân13/10/2002NỮ7640101 Thú y1 22.2
20L3070088Lê Phước An21/01/2002NAM7640101 Thú y1 22.1
20L3070138Bùi Thị Ngọc Nhi01/09/2002NỮ7640101 Thú y5 21.9
20L3070097Hồ Anh Binh29/01/2002NAM7640101 Thú y1 21.85
20L3070166Đàm Quang Tính14/09/2002NAM7640101 Thú y2 21.85
20L3070182Huỳnh Phú Thích Hoài Vy12/02/2002NỮ7640101 Thú y1 21.85
20L3070171Nguyễn Thu Trang01/11/2002NỮ7640101 Thú y1 21.85
20L3070128Lê Thị Sa Ly21/01/2002NỮ7640101 Thú y1 21.75
20L3070115Lê Văn Hiệp13/02/2002NAM7640101 Thú y1 21.75
20L3070103Tô Thành Công26/02/2002NAM7640101 Thú y2 21.7
20L3070174Nguyễn Văn Trường10/01/2002NAM7640101 Thú y1 21.65
20L3070134Phạm Thị Thanh Nghi07/01/2002NỮ7640101 Thú y1 21.6
20L3070117Nguyễn Duy Hoàng09/03/2002NAM7640101 Thú y2 21.55
20L3070123Lê Hồng Kỳ14/09/2002NAM7640101 Thú y1 21.5
20L3070100Kiều Mạnh Châu02/10/2002NAM7640101 Thú y1 21.5
20L3070111Lê Thị Hồng Hạnh03/08/2002NỮ7640101 Thú y1 21.45
20L3070093Lưu Thị Ngọc Anh13/03/2001NỮ7640101 Thú y1 21.4
20L3070114Nguyễn Thị Hiệp04/09/2002NỮ7640101 Thú y2 21.35
20L3070112Nguyễn Văn Hậu16/02/2002NAM7640101 Thú y1 21.35
20L3070164Trương Út Thương28/03/2002NỮ7640101 Thú y1 21.35
20L3070159Trần Quốc Thịnh09/11/2002NAM7640101 Thú y1 21.3
20L3070157Nguyễn Phương Thảo10/05/2002NỮ7640101 Thú y2 21.15
20L3070169Nguyễn Thị Thanh Trà12/03/2002NỮ7640101 Thú y3 21.1
20L3070168Huỳnh Kim Toàn27/10/2002NAM7640101 Thú y1 21.1
20L3070105Nguyễn Thị Mẫu Đơn16/12/2001NỮ7640101 Thú y1 20.95
20L3070150Lê Thanh Sang14/12/2002NAM7640101 Thú y3 20.95
20L3070099Trương Hồng Cẩm08/04/2002NỮ7640101 Thú y1 20.95
20L3070089Nguyễn Thái An19/03/2002NAM7640101 Thú y2 20.95
20L3070165Lê Thị Thủy29/11/2002NỮ7640101 Thú y3 20.9
20L3070183Trần Văn Vỹ08/05/2002NAM7640101 Thú y1 20.9
20L3070140Đặng Nguyễn Ý Nhi11/02/2001NỮ7640101 Thú y2 20.85
20L3070108Dương Diển Duyên14/08/2002NAM7640101 Thú y1 20.8
20L3070127Thân Ngọc Luyện29/06/2002NAM7640101 Thú y1 20.75
20L3070106Nguyễn Thị Hồng Dung03/06/2002NỮ7640101 Thú y1 20.7
20L3070154Võ Văn Thành29/08/2002NAM7640101 Thú y1 20.15
20L3070129Trần Ngọc Tiểu Mẫn05/03/2002NỮ7640101 Thú y1 20.1
20L3070120Trần Thị Lam Hồng06/10/2002NỮ7640101 Thú y2 20.05
20L3070091Đặng Nhật Anh25/11/2002NAM7640101 Thú y1 20.05
20L3070090Đinh Viết An17/05/2002NAM7640101 Thú y1 20
20L3070152Nguyễn Nhật Tân16/09/2001NAM7640101 Thú y2 20
20L3070146Khương Minh Phương12/07/2002NỮ7640101 Thú y1 19.85
20L3070181Trần Đăng Vương20/10/2002NAM7640101 Thú y1 19.75
20L3070104Đặng Ngọc Cường31/03/2002NAM7640101 Thú y1 19.7
20L3070126Hoàng Diệu Linh15/08/2002NỮ7640101 Thú y2 19.6
20L3070155Võ Văn Thành04/06/2002NAM7640101 Thú y1 19.6
20L3070142Võ Thị Thu Phong01/02/2002NỮ7640101 Thú y3 19.5
20L3070160Lê Đặng Phước Thịnh26/01/2002NAM7640101 Thú y1 19.2
20L3070141Hồ Phan Quỳnh Như29/12/2001NỮ7640101 Thú y1 19.2
20L3070156Trương Đức Thạnh25/01/2002NAM7640101 Thú y2 19.2
20L3070163Hoàng Phương Thuận14/01/2002NAM7640101 Thú y1 19.1
20L3070145Nguyễn Trần Hoàng Ngọc Phước06/06/2002NỮ7640101 Thú y1 19.1
20L3070175Võ Công Tú09/01/2002NAM7640101 Thú y2 19.05
20L3070162Nguyễn Thị Anh Thư12/08/2002NỮ7640101 Thú y1 19
20L4010196Đỗ Văn Sơn01/12/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 25.65
20L4010122Trần Võ Hạnh Đức26/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 23.95
20L4010230Vũ Thị Trà15/11/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 23.9
20L4010185Dương Văn Nhật Phụng04/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 23.65
20L4010212Lê Xuân Thành30/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 23.4
20L4010168Hà Thị Bích Ngọc20/07/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 23.35
20L4010197Phan Tấn Tài07/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 23.05
20L4010164Lê Thị Mỹ Nga02/04/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 22.8
20L4010187Lê Minh Quân28/05/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 22.8
20L4010155Vi Thị Linh17/04/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 22.75
20L4010154Kring Lắt16/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 22.25
20L4010243Đặng Như Tuyền04/12/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 22.15
20L4010246Hoàng Thị Tường Vân25/05/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 22.1
20L4010171Lộc Thị Nguyệt15/08/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 22.1
20L4010100Bùi Ngọc Bảo12/05/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 22.05
20L4010152Nguyễn Tuấn Khiêm01/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.95
20L4010133Lê Quang Hiếu14/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.9
20L4010095Nguyễn Thị Kim Anh18/07/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 21.85
20L4010134Nguyễn Văn Minh Hiếu05/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 21.75
20L4010115Trương Nguyễn Thành Đạt13/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.75
20L4010116Hoàng Đình Trọng Đạt29/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.6
20L4010193Trần Thị Quỳnh28/05/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 21.6
20L4010202Nguyễn Nhật Tân01/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.5
20L4010203Lê Ngọc Thạch02/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.5
20L4010158Nguyễn Văn Long01/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.45
20L4010165Nguyễn Thị Thu Ngân24/09/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 21.45
20L4010238Hoàng Văn Tú03/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.4
20L4010239Lương Công Tú25/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.35
20L4010136Riah Hoành17/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.15
20L4010198Lê Hữu Tài05/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.1
20L4010184Lê Hữu Phúc01/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21.05
20L4010173Lê Văn Nhật13/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21
20L4010129Hà Văn Hải14/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 21
20L4010232Đặng Thị Trang17/10/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 20.9
20L4010106Trần Văn Minh Châu19/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.85
20L4010140Đặng Thị Lan Huệ22/11/2001NỮ7850103 Quản lý đất đai1 20.8
20L4010159Trần Công Minh18/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.7
20L4010221Nguyễn Nhật Thuần05/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 20.7
20L4010225Trần Đức Tiến02/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.65
20L4010127Hồ Ái Thị Kiên Giang06/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 20.6
20L4010141Nguyễn Văn Hưng06/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.55
20L4010217Phùng Hà Chí Thiệu27/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 20.45
20L4010242Bùi Thanh Tuấn19/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.45
20L4010218Võ Văn Thìn09/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.35
20L4010098Nguyễn Chí Bảo19/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.3
20L4010121Nguyễn Thanh Đức24/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.25
20L4010138Nguyễn Thị Tâm Huệ28/01/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 20.2
20L4010111Lê Kim Dẫn17/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20.1
20L4010206Nguyễn Duy Thăng08/12/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 20.05
20L4010188Nguyễn Ngọc Quốc05/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 20
20L4010125Lê Ngọc Hương Giang02/05/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19.95
20L4010207Trương Văn Thắng16/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.9
20L4010137Nguyễn Thị Hồng07/11/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 19.9
20L4010248Lê Ngọc Tường Vy21/08/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19.8
20L4010226Đinh Văn Tín07/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.8
20L4010220Huỳnh Quang Thống02/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.8
20L4010130Trương Văn Hiền10/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.75
20L4010108Võ Văn Chung03/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.7
20L4010219Nguyễn Thị Thoa06/06/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19.55
20L4010163Quách Thị Nga26/01/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 19.5
20L4010183Huỳnh Trần Ngọc Phúc05/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.45
20L4010177Phạm Phước Nhuận19/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.35
20L4010112Nguyễn Đại Thành Đạt10/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.3
20L4010119Lưu Thành Đồng05/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 19.3
20L4010146Đậu Thị Khánh Huyền05/06/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19.2
20L4010247Nguyễn Thị Thảo Vi02/07/2001NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19.15
20L4010166Lê Thị Kim Ngân25/07/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 19.1
20L4010110Đinh Văn Đài20/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19.05
20L4010143Lê Thị Như Hương14/06/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 19
20L4010102Nguyễn Duy Bình12/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 19
20L4010120Đàm Văn Dự03/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.95
20L4010240Văn Tư11/12/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.9
20L4010229Nguyễn Văn Toàn26/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.85
20L4010157Lê Tấn Long20/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 18.85
20L4010244Trần Thị Tố Uyên01/05/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 18.75
20L4010162Nguyễn Bảo Minh23/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.75
20L4010205Phan Trọng Thăng25/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.75
20L4010245Ngô Bình Phương Uyên22/05/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai4 18.7
20L4010190Phan Văn Quốc17/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.65
20L4010126Bờ Nướch Thị Giang14/08/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 18.65
20L4010175Trần Thị Sang Nhi24/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 18.6
20L4010179Huỳnh Thị Ny01/10/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 18.55
20L4010191Trần Văn Quý17/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.55
20L4010222Đặng Thị Thu Thúy25/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 18.35
20L4010235Phan Văn Trung19/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.25
20L4010128Trịnh Công Hải09/05/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 18.25
20L4010174Nguyễn Thị Phương Nhi26/10/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 18.2
20L4010151Phan Minh Khánh21/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.15
20L4010109Hà Thúc Nguyên Chương22/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.1
20L4010104Dương Hoài Cảng08/05/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 18.1
20L4010153Lê Văn Khoa07/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18
20L4010200Đỗ Như Thiện Tâm31/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 18
20L4010135Nguyễn Quốc Hoàng25/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.95
20L4010167Hà Bích Ngọc13/06/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 17.9
20L4010181Nguyễn Thanh Phong22/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.85
20L4010189Lê Nguyễn Anh Quốc12/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.8
20L4010132Phan Văn Hiệp27/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.7
20L4010236Hiên Truyền13/11/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.7
20L4010237Bling Tú13/03/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 17.7
20L4010097Hồ Quốc Bảo14/05/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.65
20L4010216Nguyễn Cửu Quang Thiện20/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.65
20L4010172Phạm Lê Quốc Nhật18/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.55
20L4010208Trần Thị Phương Thanh04/07/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 17.55
20L4010096Nguyễn Quang Quốc Bão24/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.55
20L4010103Trần Thị Kim Bông10/07/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 17.45
20L4010195Tạ Quang Sơn26/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.4
20L4010144Nguyễn Thị Diễm Hương27/03/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 17.4
20L4010142Trần Đình Việt Hưng30/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.4
20L4010182Nguyễn Nhật Phong27/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.35
20L4010145Trương Hoàng Huy16/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.25
20L4010199Phan Xuân Tâm08/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.15
20L4010160Trương Nhật Minh29/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17.1
20L4010161Ngô Đức Nhật Minh30/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 17
20L4010139Trần Đức Vũ Huệ01/01/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.95
20L4010209Lê Hoàng Thanh10/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.9
20L4010169Văn Công Nguyên02/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.85
20L4010147Phan Văn Khải06/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.85
20L4010114Lê Văn Đạt27/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai3 16.75
20L4010210Nguyễn Văn Hoàng Thanh16/12/2001NAM7850103 Quản lý đất đai2 16.7
20L4010241Trần Anh Tuấn01/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.7
20L4010231Lê Thị Trâm11/10/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 16.55
20L4010105Phan Cảnh Chánh28/12/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.55
20L4010113Phùng Trần Vĩnh Đạt30/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.5
20L4010211Trần Đức Thành20/11/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.45
20L4010224Nguyễn Quyết Tiến03/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.35
20L4010178Kpă Hờ Nhung02/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 16.35
20L4010156Nguyễn Văn Minh Lộc10/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 16.25
20L4010099Lê Công Bảo28/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.15
20L4010201Đào Nhật Tân13/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 16.1
20L4010213Nguyễn Thị Thảo09/10/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 16
20L4010131Huỳnh Thị Ngọc Hiền18/09/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai2 15.95
20L4010234Nguyễn Thành Trung26/02/1999NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.85
20L4010176Văn Thị Thảo Nhi14/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 15.8
20L4010124Bạch Hồng Giang09/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.8
20L4010117Phạm Văn Dậu05/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.8
20L4010192Phạm Thị Thuỳ Quyên21/04/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 15.8
20L4010118Nguyễn Văn Đính05/10/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 15.75
20L4010107Nguyễn Duy Chinh12/12/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.7
20L4010223Nguyễn Minh Tiến05/06/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.55
20L4010101Phan Đức Bin29/04/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.55
20L4010180Nguyễn Đôn Minh Phát13/05/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.5
20L4010204Lê Ngọc Quang Thái28/10/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.45
20L4010214Đoàn Thị Thu Thảo02/01/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai3 15.4
20L4010228Nguyễn Tâm Toàn29/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.4
20L4010227Hồ Quốc Tỉnh17/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.4
20L4010249Lê Viết Vỹ10/09/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.25
20L4010148Hồ Lê An Khang23/11/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.2
20L4010150Trần Nhật Khánh22/08/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.2
20L4010215Võ Sanh Thiện21/03/2002NAM7850103 Quản lý đất đai2 15.1
20L4010233Trần Thị Trinh28/02/2002NỮ7850103 Quản lý đất đai1 15.1
20L4010170Nguyễn Hữu Phước Nguyên28/07/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.1
20L4010186Trần Vũ Nguyên Phương22/02/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15.05
20L4010194Nguyễn Phan Thanh Sang12/07/2002NAM7850103 Quản lý đất đai3 15.05
20L4010149Nguyễn Bá Khanh11/01/2002NAM7850103 Quản lý đất đai1 15
20L4010123Zơ Râm Dũng02/08/2001NAM7850103 Quản lý đất đai1 15

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here