Nông nghiệp sẽ là “cứu cánh” trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19

0
447

TTH.VN – Chiều 15/4, sau khi kiểm tra về tình hình sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ khẳng định, trong giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19 thì nông nghiệp sẽ là “cứu cánh” cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Trong khi các ngành khác khi ra trường khó khăn tìm việc thì sinh viên khối ngành nông lâm ngư nghiệp đang rất thu hút nhà tuyển dụng. Theo số liệu từ ngày hội việc làm năm 2018 của nhà trường, đã có hơn 50 doanh nghiệp với 2.050 chỉ tiêu tuyển dụng. Trong khi số lượng ra trường chỉ hơn 1.000 sinh viên, đáp ứng chưa đến 50% nhu cầu tuyển dụng. Cụ thể, có 15/24 ngành của trường không đủ đáp ứng chỉ tiêu tuyển dụng của các doanh nghiệp. Qua những con số này có thể thấy đây là một trong những ngành gì dễ xin việc.

Bảng tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng việc làm trong các năm
2017, 2018, 2019

TT Đơn vị tuyển dụng Chỉ tiêu Ngành/ lĩnh vực tuyển
NĂM 2017
1 Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina Agri 180 Kỹ thuật chăn nuôi-thú y(150-nam/nữ), Văn phòng trại (10/nữ), Bảo trì điện-cơ khí (20/Nam)
2 Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam 210 Chăn nuôi, thú y, thủy sản, quản lý Nuôi trồng thủy sản, Ngư y, điện tử, cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Chế biến nông sản…
3 Tập đoàn DIBANCO
Điện Bàn – Quảng Nam
15 Bảo vệ thực vật, giống cây trồng, công nghệ sinh học
4 Công ty cổ phần ANOVA FEED Chăn nuôi, nông học, thú y, công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch
5 Công ty TNHH
Cargill Việt Nam
30 Nhân viên kinh doanh, ký thuật
6 Công ty TNHH
Japfa Comfeed Việt Nam
35 Kinh doanh (10), Thị trường (10), Trại lợn(10), Trại gà(5)
7 Công ty Công nghệ sinh học R.E.P 10 Nhân viên thị trường, kỹ sư trại các ngành: Chăn nuôi, thú y, phát triển nông thôn, nông học
8 Công ty Mavin Austfeed Bình Định Thức ăn gia súc, trang trại, thú y
9 Nông trại Lệ Ninh – Quảng Bình 5 Lâm nghiệp, chăn nuôi (Nam), Quản lý đất đai, Địa chính và quản lý đô thị
10 Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 200 Kỹ sư Nông Lâm nghiệp (VN, Lào, Camphuchia)
11 Tập Đoàn PAN Group 20 Tuyển thực tập sinh sinh quản lý nông trại các ngành liên quan tới Nông nghiệp, cây trồng, công nghệ sinh học, lâm nghiệp
12 Công ty Huy Long An 15 Kỹ sư nuôi trồng thủy sản, nông lâm nghiệp
13 Công ty TNHH
Souk Houng Heung
20 Kỹ sư các ngành nông nghiệp làm việc tại Lào
14 Công ty cổ phần
BEL Gà
10 Bác sỹ thý y, kỹ sư chăn nuôi
15 Công ty Day Star 33 Tất cả các ngành nghề
16 Công ty TNHH Nhật Huy Khang Không giới hạn Tất cả các ngành nghề
17 Công ty Mapharvet 30 Chăn nuôi, Thú y, SV thực tập
18 Sàn GDVL TTH 166 Tất cả các ngành nghề
19 Công ty Hải Phong Không giới hạn Tất cả các ngành nghề
20 Công ty phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh 30 Thủy sản, Ngư Y
21 Công ty cổ phần Vật Tư
nông nghiệp Việt Nông
20 Bảo Vệ Thực Vật, Trồng Trọt, Nông Học, Kinh Tế Nông Nghiệp, Quản Trị Kinh Doanh, Marketing.
22 Công ty Kháng Sủng 50 Chế biến thủy sản, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch
23 Công ty TNHH Xây dựng Dịch Vụ Vận Tải Và T.M Chiến Khán 8 Chăn nuôi (6), Thý Y (2)
24 Công ty thủy sản Nam miền Trung 55 Thủy sản, ngư y
25 Tập đoàn Lộc Trời –
BVTV An Giang tại Bình Định
5 Nhân viên thị trường các ngành Nông học, BVTV, Khoa học cây trồng, Khuyến nông…
26 Nông trại Ngọc Toàn – Quảng Bình 2 Khoa học cây trồng Bảo vệ thực vật, Nông học, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, Phát triển nông thôn
27 Công ty định giá BĐS Bình Dương 5 Qu, QLTT BĐS
28 Công ty Nông sản sạch Quốc tế 8 KHCT, BVTV, NH, CNRHQ&CQ, PTNT
29 Công ty Uni – President 30 Thủy sản, ngư y, QLNLTS, PTNT
30 Công ty cổ phần TACN Thái Dương 20 Công nghệ kĩ thuật Cơ khí
31 Công ty TNHH Giống Cây Trồng TRUNG NÔNG 2 Nông học, KHCT, BTVT, CNRHQ&CQ
NĂM  2018
1 Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam 621 Thủy sản
Công nghệ thực phẩm
Chăn nuôi
Thú Y
Kỹ thuật cơ – điện tử
2 Công ty TNHH TI NO 30 Chăn nuôi
Thú Y
3 Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hải Phong Không giới hạn Tất cả các ngành nghề đào tạo của trường;
4 Công ty Nhật Huy Khang Không giới hạn Tất cả các ngành nghề đào tạo của trường;
5 Tập đoàn DIBANCO 50 Khuyến nông
Phát triển nông thôn
Khoa học cây trồng
Bảo vệ thực vật
Nông học
Công nghệ RHQ&CQ
6 Công ty TNHH dịch vụ NTTS Minh Phú Aquamekong 25 – Nuôi  trồng thủy sản
– Bệnh học thủy sản
– Quản lý thủy sản
7 Công ty TNHH Thái Việt Swine Line 20 – Chăn nuôi thú y
– Thú y
8 Công ty Cổ phần BEL Gà 20 – Chăn nuôi thú y
– Thú y
9 Công ty TNHH TMDV vật tư nông nghiệp Minh Hưng 40 Chăn nuôi
Thú Y
Nuôi  trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
10 Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 300 Kỹ sư Nông Lâm nghiệp (VN, Lào, Camphuchia)
11 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Trung Niên 10 – Quản lý đất đai
– Bất động sản
– Địa chính và quản lý đô thị
12 Công ty TNHH MTV Nhà đất phố Huế 10
13 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 15
14 Công ty cổ phần địa ốc Thành Đô 25
15 Công ty TNHH Cargill Việt Nam 30 – Chăn nuôi
– Thú Y
16 Trung tâm tư vấn dịch vụ việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế (Với 14 DN, đơn vị tham gia) 134 Tất cả các ngành
17 Công ty TNHH Thần Vương 11 – Thủy sản
– Bệnh học thủy sản
– Quản lý thủy sản
– Kinh tế thủy sản
18 Công ty Hano Systems 2 – CNTY, TY
– KHCT, BVTV
19 Công ty TNHH Sâm Sâm 30 – KHCT
– BVTV
– NH, CNCTGCT
20 Công ty Agriviet 50 – Chăn nuôi
-Thú y
21 Công ty Cổ phần phát triển chăn nuôi Hòa Phát 50 Chăn nuôi
Thú Y
22 Công ty GreenVET 30 Chăn nuôi
Thú Y
Nuôi  trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
23 Công ty Sunjin 50 Chăn nuôi
Thú Y
24 Tập đoàn UNI PRESIDENT 30 Nuôi  trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
25 Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long 15 Nuôi  trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
26 Công ty Mùa Vàng 50 Khuyến nông
Phát triển nông thôn
Khoa học cây trồng
Bảo vệ thực vật
Nông học
Công nghệ RHQ&CQ
27 Công ty Green Feed 100 Chăn nuôi
Thú Y
28 Công ty Công nghệ sinh học R.E.P 30 Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
29 Tập đoàn Prime Delica (Nhật Bản) 100 Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
30 Công ty TNHH thực phẩm CJ Vina Agri 180 Chăn nuôi
Thú Y
31 Tập đoàn BIM Group 266 Kỹ thuật cơ-điện tử
Nuôi  trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
32 Công ty TNHH Emivest Việt Nam 50 Chăn nuôi
Thú Y
33 Tập đoàn Cá tầm Việt Nam 30 – Khoa học cây trồng
– Bảo vệ thực vật
– Nông học
-Công nghệ chọn tạo giống cây trồng
34 Công ty cổ phần thương mại Thú y AGRIVIET 20 – Chăn nuôi Thú y;
– Khuyến nông
– Ngành liên quan khác
35 Công ty cổ phần Đức Thắng 10 -Nuôi trồng thủy sản
NĂM 2019
1 Công ty cổ phần Cargill Việt Nam 100 – Chăn nuôi, Thú y
2 Công ty công nghệ sinh học R.E.P 30 Chăn nuôi, Thú y; Nông học; Phát triển nông thôn; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp
3 Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam 561 Chăn nuôi, Thú y; Phát triển nông thôn; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản; Công nghệ thực phẩm
Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Kế toán doanh nghiệp;
Kỹ thuật điện, cơ khí.
4 Công ty TNHH Sunjin Vina 61 – Chăn nuôi, Thú y; Nông học; Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
5 Công ty New Hope Vĩnh Long 70 Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp
6 Công ty cổ phần UV 30 – Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
7 Công ty TNHH Việt Pháp Quốc Tế
(Viphavet)
15 – Chăn nuôi, Thú y
8 Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong 350 Tất cả các ngành đào tạo của trường
9 Công ty TNHH Nhật Huy Khang 450 Tất cả các ngành đào tạo của trường
10 Công ty TNHH MTV MLEAD 100 Lâm nghiệp; Quản lý tài nguyên rừng; Công nghệ chế biến lâm sản; Lâm nghiệp đô thị;
Quản lý đất đai; Bất động sản
11 Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh 40 Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp
12 Công ty cổ phần nông nghiệp quốc tế
Hoàng Anh Gia Lai
110 Nông học; Bảo vệ thực vật; Công nghệ RHQ&CQ; Khoa học cây trồng
Phiên dịch tiếng Trung
13 Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật nuôi
trồng thủy sản Minh Phú Aqua Mekong
27 Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp
14 Công ty TNHH Thần Vương 47 – Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
15 Công ty cổ phần Thái Việt Swine Line 10 – Chăn nuôi, Thú y
16 Công ty cổ phần Thủy Sản Việt Úc 74 Nuôi trồng thủy sản; Bệnh học thủy sản; Quản lý nguồn lợi thủy sản;
Kỹ thuật cơ điện tử; Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ thực phẩm; Công nghệ sau thu hoạch; Đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm;
Công nghệ thông tin; Quản trị doanh nghiệp; Kế toán doanh nghiệp;
17 Công ty TNHH Giáo dục quốc tế & Phát
triển nhân lực – Intrase
220 Tất cả các ngành đào tạo của trường
18 Các công ty kinh doanh BĐS 215 – Quản lý đất đai; Bất động sản, Địa chính và QLĐT, PTNT, kinh tế

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Load More

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi nông dân Phong Điền về thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thăm hỏi nông dân Phong Điền về thiệt hại do ảnh hưởng của mưa lớn

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã trực tiếp kiểm tra diện tích lúa đổ ngã do mưa lớn tại các xã Quảng Thái, Quảng Lợi (Quảng Điền) và Điền Lộc, Phong Chương (Phong Điền). Theo báo cáo của huyện Quảng Điền, diện tích lúa đổ ngã khoảng 1.500ha/4.200ha, tỉ lệ hao hụt khoảng 25-30%. Tại Phong Điền cũng bị ảnh hưởng 1.900ha.

Sau khi thăm đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, ngành nông nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, là “cứu cánh” của nền kinh tế, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, đảm bảo an sinh xã hội. “Trước mắt, các địa phương và ngành nông nghiệp cần khẩn trương đánh giá, rà soát và triển khai ngay các giải pháp khắc phục nhằm giảm thiểu thiệt hại. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, khẩn trương giúp dân gặt lúa, tổ chức tiêu úng cứu lúa và chuẩn bị giống thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng cho mùa sau”- Chủ tịch UBND tỉnh nói.

Về lâu dài, tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu, phát huy lợi thế vùng, trên cơ sở tăng tỷ trọng các lĩnh vực có lợi thế so sánh; cùng với việc khắc phục khó khăn, tập trung thúc đẩy sản xuất, chuyển đổi hình thức kinh doanh ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khi dịch bệnh COVID-19 đi xuống có đà đẩy mạnh sản xuất, tạo hàng hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh cùng người dân lấy gạo tại ATMT gạo nghĩa tình
Chủ tịch UBND tỉnh cùng người dân lấy gạo tại ATMT gạo nghĩa tình

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đến thăm hỏi, động viên các mạnh thường quân, tình nguyện viên phục vụ tại các “ATM gạo” nghĩa tình đang phát gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Huế.

Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên các tình nguyện viên đang phục vụ tại “ATM gạo” nghĩa tình; ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp, hỗ trợ kịp thời của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã góp phần chia sẻ, lan toả tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng, đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 đang có những tác động lớn đến đời sống kinh tế- xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, cần đảm bảo các phần quà đến tay đúng người, đúng đối tượng; công tác tổ chức cần đảm bảo giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch bệnh. Đối với những người già, người neo đơn cần có phương pháp tặng quà tại nhà nhằm hạn chế ra đường trong lúc nguy cơ lây nhiễm bệnh còn diễn biến phức tạp.

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (DHL) tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2020;
Địa chỉ: 102 đường Phùng Hưng, Thành phố Huế
Email: tuyensinh@huaf.edu.vn; Website: https://tuyensinh.huaf.edu.vn;
Fanpage: https://www.facebook.com/tsvlhuaf/
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học 1595: 795 chỉ tiêu xét tuyển theo thi THPT; 800 chỉ tiêu xét theo kết quả học tập năm lớp 11 và học kỳ I năm lớp 12 (xét học bạ)

Liên hệ ngay để được tư vấn tuyển sinh đại học 2020
Điện thoại: 02346.271777 – 0888.011.101

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here