Thông báo tuyển sinh Đại học Liên thông, Văn bằng hai năm 2023 – 2024

0
158

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học và Văn bằng hai hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2023 – 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm như sau:

1. Các ngành tuyển sinh

2. Chỉ tiêu tuyển sinh

3. Thời điểm tuyển sinh: Bắt đầu từ tháng 12 năm 2023 và không giới hạn thời gian trong năm

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT và bảng điểm tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học (theo quy định Trường).\

5. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam làm việc trong các thành phần kinh tế xã hội có đủ điều kiện dưới đây đều được dự thi tuyển:
– Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên (bổ túc văn hóa trung học).
– Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng cùng ngành với trình độ đại học;
– Người có bằng tốt nghiệp đại học.
– Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
– Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng ký dự thi.

6. Thời gian và quy mô lớp học

– Thời gian đào tạo: từ 2,0  đến 3,5 năm (tùy theo loại hình đào tạo).
– Các lớp mở tại Trường cấp bằng chính quy. Học vào các buổi tối thứ 6, ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (tối thiểu có 10 sinh viên/lớp);
– Các lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo cấp bằng vừa làm vừa học (tối thiểu có 15 sinh viên/lớp): cơ sở giáo dục Đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường Cao đẳng, trường Trung cấp, trung tâm dạy nghề); trường của cơ quan Nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội; Trung tâm Giáo dục thường xuyên cấp tỉnh của các tỉnh (thành phố) học vào thời gian do cơ sở liên kết đào tạo đề nghị (theo hợp đồng liên kết đào tạo giữa các bên).

7. Chương trình đào tạo

– Chương trình đào tạo của ngành, của khóa tuyển sinh có nội dung như chương trình đào tạo của ngành, của khóa tuyển sinh tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy tại Trường (được ghi trong cuốn Danh mục chương trình đào tạo hệ chính quy).
– Người học đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng, các học phần được bảo lưu do Hiệu trưởng quyết định.
– Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư.

8. Lệ phí, học phí:

– Lệ phí nộp hồ sơ và xét xét tuyển: Nộp tại Trường ĐH Nông Lâm: 300.000đ (ba trăm nghìn đồng): Nộp tại cơ sở liên kết đào tạo: 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng).
– Học phí theo Quy định chung hàng năm của nhà trường.

9. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

– Mẫu hồ sơ tải về tại link: https://by.com.vn/yrsDb
– Lớp mở tại Trường: Địa điểm nộp tại phòng Đào tạo và công tác sinh viên của Trường (102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thừa Huế) có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện.
– Lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo: Thời gian nộp hồ sơ do các cơ sở liên kết quy định. Các cơ sở giáo dục Đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường Cao đẳng, trường Trung cấp, trung tâm dạy nghề);… có đủ điều kiện theo Quy định được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay có nhu cầu liên kết đào tạo với Trường, cần có Công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh (TP) hoặc Bộ chủ quản về việc liên kết nói trên. Lớp học chỉ được mở khi có 15 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ trực tiếp với phòng Đào tạo và công tác sinh viên, Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế. Điện thoại: 0234.3537757.
Email:[email protected]   Website: http://daotao.huaf.edu.vn