Học kỳ doanh nghiệp

0
1358
Để thật sự gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nhà trường còn chú trọng xây dựng các chương trình liên kết đào tạo học kỳ doanh nghiệp và thực tập sinh nước ngoài. Các chương trình này giúp sinh viên không chỉ học hỏi được thêm nhiều kiến thức, thực hành tay nghề, cải thiện kỹ năng sống và trình độ ngoại ngữ mà còn giảm bớt được áp lực về tài chính. Tại các chương trình liên kết đào tạo theo chuẩn đầu ra của doanh nghiệp, thông thường sinh viên sẽ được các công ty hỗ trợ về học phí và tạo điều kiện tốt cho quá trình thực hành thực tập. Sinh viên được trải nghiệm như một người lao động tham gia sản xuất thực sự và được còn được trả lương cải thiện điều kiện tài chính cá nhân và gia đình, nhất là trong các chương trình liên kết với nước ngoài. Hoạt động này gồm 2 mãng chính là Thực tập, thực hành tại doanh nghiệpThực tập sinh nước ngoài.
Hiệu trưởng nhà trường (giữa), lãnh đạo công ty Greenfeed (phải) cùng đại diện sinh viên ký kết hợp tác đào tạo cho 150 sinh viên 2 ngành Chăn nuôi và Thú y
Thực tập tại doanh nghiệp
Sinh viên của trường ngay sau học kỳ đầu tiên học tập sẽ được tiếp cận với các cơ sở thực hành nghề nghiệp như các trang trại, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để định hình nghề nghiệp mà mình đang theo học. Sau khi tích lũy đủ số lượng tín chỉ cần thiết (sinh viên năm thứ 3), nhà trường kết hợp cùng các doanh nghiệp, các công ty, nhà máy, trang trại… trong và ngoài nước để sinh viên tham gia thực hành, thực tập tay nghề.
 Các chương trình liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp nổi bật
TT ĐƠN VỊ SL NGÀNH NỘI DUNG
1 Công ty
GreenFeed
150 Chăn nuôi
Thú y
SV được tuyển chọn vào các lớp chất lượng cao, có sự tham gia giảng dạy của doanh nghiệp và được đảm bảo đầu ra, được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và thực tập trực tiếp tại các trang trại. SV được trả lương cho các đợt thực tập, thực tế nghề tại công ty, được bố trí việc làm ngay khi ra trường và lương của SV tham gia chương trình này bằng 150% lương của kỹ sư cùng ngành.
50 Các lớp cuối khóa được đi thực tập giáo trình và tốt nghiệp tại công ty 4 tháng và được trả lương từ 8-10 triệu/đợt kèm chi phí đi lại, ăn ở
2 Công ty
CP Việt Nam
100 Chăn nuôi
Thú y
SV được tuyển chọn vào thực tập, làm việc có hưởng lương ngay khi đang học. SV được hỗ trợ chi phí đi lại, sinh hoạt và thực tập tại các trang trại, được trả lương cho các đợt thực tập, thực tế nghề tại các trang trại của công ty, được tuyển dụng và bố trí việc làm khi đang thực tập và nhận vào làm việc ngay khi ra trường.
30 Nuôi trồng thủy sản
Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
SV được đi thực tốt nghiệp trong vòng 5 tháng, hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại và nhận mức hỗ trợ
2,5 triệu đồng/ tháng
3 Công ty CJ 150 Chăn nuôi
Thú y
SV được đi thực tập nghề tại công ty và được trả lương, nâng cao tay nghề, tiếp cận được những quy trình và kỹ thuật chăn nuôi
4 Công ty
Emivets
50 Chăn nuôi
Thú y
SV được đăng ký đi thực tập nghề hằng năm và trong cả dịp tết để nâng cao tay nghề, được trả lương hơn 2 triệu đồng/ đợt và có thưởng thêm.
5 Tập đoàn
BIM Group
100 Nuôi trồng thủy sản Bệnh học thủy sản
Quản lý thủy sản
SV được đi thực tập thực tế trong vòng 4-6 tháng và nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm; 20-40 triệu đồng/1 đợt
6 Công ty
Huy Long An
40 SV được đi thực tập thực tế trong vòng 4-6 tháng và nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm; 10-20 triệu đồng/1 đợt
7 Công ty
CP Trung Sơn
40 SV được hỗ trợ kinh phí ăn, ở, đi lại và nhận mức hỗ trợ 1,5 triệu/ tháng. Kết thúc đợt thực tập, SV được thưởng theo doanh thu từ các trang trại nuôi tôm; trung bình 10-20 triệu đồng/1 đợt (có ký kết hợp tác với nhà trường)
8 Công ty
CP Công nghệ SH R.E.P
20 Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
Sinh viên các ngành được doanh nghiệp trực tiếp đánh giá đề tài tốt nghiệp nhằm giúp phát triển các đề tài tốt nghiệp có tiềm năng hoặc có thể hình thành nên những ý tưởng khởi nghiệp.
9 Tập đoàn
Souk Houng Heang
(Lào)
50 Công nghệ thực phẩm
Công nghệ sau thu hoạch
Khoa học cây trồng
Nông học
Bảo vệ thực vật
SV được tham gia thực tập 2-6 tháng tại các trang trại của công ty sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở Lào. SV được hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại, sinh hoạt, ăn uống. SV được hỗ trợ theo tháng, với 2 triệu đồng /tháng.
10 Công ty
Bảo Nông, Đà Lạt
6 Bảo vệ thực vật
Khoa học cây trồng
Công nghệ chọn tạo và sản xuất giống cây trồng (chuyên ngành)
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
Nông học
Khoa học đất
SV được đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ chổ ở, có ăn và được hỗ trợ sinh hoạt phí khoảng 2 triệu đồng /tháng.
11 Công ty CPDV
Cáp treo Bà Nà
30 SV được tuyển đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ phí sinh hoạt, đi lại.
12 Công ty
TNHH trang trại
Lang Biang, Đà Lạt
30
13 Tập đoàn
Lộc Trời
10
14 Viện Mía Đường,
Bến Cát, Bình Dương
20
15 Công ty
Nafoods Tây Nguyên
chi nhánh Gia Lai
45
16 Công ty
Bảo Nông, Đà Lạt
6 SV được tuyển đi thực tập từ 2-4 tháng, được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng kèm phí sinh hoạt, đi lại.
17 Công ty
tư vấn quy hoạch
Quảng Tín,Tam Kỳ
10 Quản lý đất đai
Bất động sản
SV được tham gia thực tập, làm việc tại doanh nghiệp từ 2-4 tháng và có cơ hội được tuyển dụng ngay sau khi tốt nghiệp.
18 Công ty
CP Green Real
TP. Hồ Chí Minh
30
19 Công ty
bất động sản
Hòa Phú Land
TP. Hồ Chí Minh
30
20 Sàn giao dịch
bất động sản Thiên Kim, TP. Đà Nẵng
30