Ngành Bất động sản

0
1527

KHOA: TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Mã ngành: 7340116 Chỉ tiêu tuyển sinh: 60
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung Thời gian đào tạo: 4 năm (128 tín chỉ)
Liên hệ
ĐT: 02343516514; Hotline 1: 0944948585, Hotline 2: 0914696364
Website: tuyensinh.huaf.edu.vn/; http://tndmt.huaf.edu.vn
Facebook: Trường Đại học Nông Lâm; Khoa Tài nguyên đất và Môi trường

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Đào tạo người Kỹ sư bất động sản có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý bất động sản, định giá bất động sản, môi giới bất động sản, quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản. Sinh viên ra trường có thể tìm được việc làm phù hợp với mức lương hấp dẫn tại các công ty kinh doanh bất động sản, công ty đầu tư xây dựng, các ngân hàng, các cơ quan Nhà nước về quản lý đất đai, nhà ở như Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính…

Cựu sinh viên của khoa đang làm việc tại các công ty bất động sản

KIẾN THỨC – KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Kiến thức:
Có khả năng áp dụng được các kiến thức chuyên môn

– Xây dựng và thực thi hệ thống pháp luật về Bất động sản gồm xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản; xử lý các vi phạm pháp luật về Bất động sản; giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quản lý, sử dụng và kinh doanh Bất động sản.
– Thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật phục vụ quản lý Bất động sản như khảo sát, đo đạc, phân loại bất động sản; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ giá đất; thống kê, kiểm kê đất đai và bất động sản; xây dựng hệ thống thông tin đất đai và bất động sản.
– Xây dựng và thực thi hệ thống:
+ Quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, về quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Hệ thống hành chính đối với bất động sản như quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sở hữu và sử dụng bất động sản; quản lý các hoạt động dịch vụ công về bất động sản.
+ Tài chính về bất động sản như điều tra, định giá và thẩm định giá đất và bất động sản; quản lý hoạt động dịch vụ về bất động sản; xác định các khoản thuế và lệ phí liên quan đến các giao dịch về bất động sản; quản lý và phát triển thị trường bất động sản.
– Quản lý và kinh doanh bất động sản như phân tích thị trường bất động sản, marketing bất động sản, môi giới bất động sản, tài chính và đầu tư bất động sản, giao dịch và đàm phán trong quản lý, phát triển và kinh doanh bất động sản, lập dự án đầu tư bất động sản, khởi tạo và quản trị doanh nghiệp bất động sản.

Kỹ năng:

– Định giá đất và bất động sản.
– Môi giới, tư vấn bất động sản
– Khởi tạo, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản
– Xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính, kỹ năng thống kê, kiểm kê đất đai và bất động sản.
– Đo đạc, xây dựng các loại bản đồ như bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ khoanh vùng giá trị đất đai và các bản đồ chuyên đề khác.
– Xây dựng được phương án quy hoạch sử dụng đất, xây dựng phương án quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn.
– Giải quyết các vấn đề về tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai và bất động sản.
– Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đất đai và bất động sản.
– Phân tích và vận dụng đúng các văn bản pháp quy và chính sách của Nhà nước về lĩnh vực bất động sản như định giá đất và bất động sản, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, thuế và lệ phí… để thực hiện hiệu quả việc quản lý và phát triển thị trường bất động sản cũng như thực hiện các công việc liên quan khác.
Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành Bất động sản còn được trang bị các kỹ năng khác, như kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng nghiên cứu khoa học và kỹ năng khởi nghiệp, tự tạo việc làm phù hợp với lĩnh vực Bất động sản.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Hằng năm, Nhà trường tổ chức Ngày hội việc làm ngay tại trường với quy mô rất lớn, thu hút từ 30 đến 50 doanh nghiệp tuyển dụng tham gia và cung cấp từ 1300 đến 2000 vị trí việc làm.
Ngày hội việc làm
Ngoài ra, sau khi ra trường sinh viên có khả năng làm việc tại:
Cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện, xã về lĩnh vực định giá đất đai và bất động sản như: Bộ Tài nguyên và  và Môi trường, Bộ Xây dựng, Cục Quản lý đất đai, Các Sở và Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Quản lý đất đai các tỉnh, Sở Tài chính.
– Cơ quan, viện nghiên cứu về đất đai và bất động sản.
– Công ty môi giới và định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; Trung tâm định giá bất động sản; các dự án liên quan đến bất động sản; Trung tâm khai thác và kinh doanh bất động sản và nhiều Công ty nhiều công ty, dự án trong và ngoài nước đang đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
THÔNG TIN KHÁC

1. 11 lý do nên học tập và thành nghề tại trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế
2. Chuẩn đầu ra ngành Bất động sản
3. ĐHNL Huế: Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thị trường bất động sản
4. Chương trình tập huấn nghề nghiệp Ngày hội việc làm
5. ĐHNL Huế: Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho thị trường Bất động sản
6. Công ty cổ phần Green Real tuyển dụng nhân viên kinh doanh bất động sản
7. Chương trình định hướng nghề nghiệp ngành Quản lý đất đai & Bất động sản năm 2018

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here