Liên hệ

Bộ phận tiếp nhận và giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đên tuyển sinh PGS.TS. Trần Thanh Đức - Phó Hiệu trưởng, EMail: tranthanhduc@huaf.edu.vn Điện thoại: 0234.3538.032, Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0914.215.925, Hotline 3: 0905.376.055 Email: tuyensinh@huaf.edu.vn
Nội dung t Trưởng khoa: GS.TS. Trần Đăng Hoà Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Như Cương Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thị Thu Hà Tư vấn nhóm ngành: Trồng trọt và Nông nghiệp công nghệ cao gồm Khoa học cây trồng ; Bảo vệ thực vật; Nông học ; Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan Điện thoại: +84(0)234.3525.544 Fax: +84(0)234.3524.923 Email: trandanghoa@huaf.edu.vn hông tin liên hệ 2
Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Xuân Bả Phó trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Hữu Văn Phó trưởng khoa: TS. Trần Quang Vui Tư vấn cho các ngành: Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y); Thú y Điện thoại: +84(0)234.3525.439 Fax: +84(0)234.3524.923 Email: cnty@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Đặng Thái Dương Phó trưởng khoa: PGS.TS. Trần Nam Thắng Phó trưởng khoa: TS. Hoàng Huy Tuấn Tư vấn cho các ngành thuộc Nhóm ngành Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên rừng gồm: Lâm học; Lâm nghiệp đô thị; Quản lý tài nguyên rừng và ngành Công nghệ chế biến lâm sản Điện thoại: +84 (0)234.3529.137 Fax: +84 (0)234.3538.454 Email: dangthaiduong@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Toản Phó trưởng khoa: TS. Phạm Việt Hùng Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Huế Tư vấn các ngành: Nhóm ngành An toàn thực phẩm gồm: Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm , Công nghệ sau thu hoạch; Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật gồm: Kỹ thuật cơ – điện tử , Công nghệ kỹ thuật cơ khí ; Ngành Công nghệ thực phẩm ; Ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Điện thoại: +84(0)234.3514.294 Fax: +84(0)234.3524.923 Email: nguyenvantoan@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Viết Tuân Phó trưởng khoa: PGS.TS. Lê Thị Hoa Sen Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Trọng Dũng Tư vấn cho các ngành: Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – Phát triển nông thôn) ; Phát triển nông thôn Điện thoại: +84(0)234.3523.845 Fax: +84(0)234.3523.540 Email: nguyenviettuan@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Văn Dân Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Ngọc Phước Phó trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm Tư vấn nhóm ngành Thủy sản gồm: Nuôi trồng thủy sản; Quản lý thủy sản; Bệnh học thủy sản Điện thoại: +84(0)234.3536.566; +84 (0)234.3535.464 Fax: +84(0)234.3524.923 Email: levandan@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Hữu Ngữ (Điện thoại: 0234.3516.514, DĐ: 0944.948.585) Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thị Hải Phó Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Bình Tư vấn các ngành: Quản lý đất đai ; Bất động sản ; Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ Điện thoại: +84 (0) 234.3516.514 Fax: +84 (0)234.3524.923 Email: nguyenhuunguwx@huaf.edu.vn celrem@huaf.edu.vn
Bộ phận tiếp nhận, giải đáp và giải quyết các câu hỏi liên quan đến thông tin, kỹ thuật Email: it@huaf.edu.vn
Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đăng Nhật Phó trưởng khoa: ThS. Trần Thị Quỳnh Hương Tư vấn cho ngành: Sinh học ứng dụng Điện thoại: 0906555700 Email: nhatnguyendang@huaf.edu.vn
0888011101