6

[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Thú y

Chủ nhật - 30/07/2017 06:20
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3071001 Hoàng Thị Lan Anh 29/03/1999 Thú y
17L3071002 Lê Thị Kiều Anh 29/11/1999 Thú y
17L3071003 Lê Văn Anh 01/01/1999 Thú y
17L3071004 Nguyễn Thị Mai Anh 20/11/1999 Thú y
17L3071005 Trần Thị Vân Anh 08/08/1999 Thú y
17L3071006 Trần Trịnh Nhật Anh 11/09/1999 Thú y
17L3071007 Đặng Minh ánh 20/09/1999 Thú y
17L3071008 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999 Thú y
17L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/12/1999 Thú y
17L3071010 Trần Văn ánh 19/04/1999 Thú y
17L3071011 Nguyễn Văn Ân 16/01/1999 Thú y
17L3071012 Đặng Văn Bá 19/09/1999 Thú y
17L3071013 Mai Xuân Bách 09/03/1999 Thú y
17L3071014 Nguyễn Văn Bảo 09/04/1999 Thú y
17L3071015 Võ Đại Bão 02/11/1999 Thú y
17L3071016 Nay Ru Bi 24/01/1999 Thú y
17L3071017 Đặng Phước Bình 04/10/1999 Thú y
17L3071018 Nguyễn Thị Bình 02/08/1999 Thú y
17L3071019 Nguyễn Thị Bình 19/08/1999 Thú y
17L3071020 Bùi Ngọc Bích 18/05/1999 Thú y
17L3071021 Võ Thị Bông 01/02/1999 Thú y
17L3071022 Đặng Thị Châu 06/02/1999 Thú y
17L3071023 Nguyễn Thị Chi 16/09/1999 Thú y
17L3071024 Phạm Linh Chi 20/06/1999 Thú y
17L3071025 Phạm Viết Chí 04/03/1999 Thú y
17L3071026 Võ Quốc Chính 27/12/1999 Thú y
17L3071027 Nguyễn Hoàng Chung 02/11/1999 Thú y
17L3071028 Nguyễn Thị Thanh Chung 07/02/1999 Thú y
17L3071029 Tăng Thị Thùy Chung 02/05/1999 Thú y
17L3071030 Lê Tiến Công 10/08/1999 Thú y
17L3071031 Ngô Văn Công 08/07/1999 Thú y
17L3071032 Nguyễn Đại Cương 12/01/1999 Thú y
17L3071033 Dương Văn Cường 25/01/1999 Thú y
17L3071034 Nguyễn Văn Cường 08/03/1999 Thú y
17L3071035 Nguyễn Văn Cường 06/12/1999 Thú y
17L3071036 Trần Mạnh Cường 03/04/1999 Thú y
17L3071037 Trần Quốc Cường 22/12/1999 Thú y
17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường 28/06/1999 Thú y
17L3071039 Dương Duy Danh 01/05/1999 Thú y
17L3071040 Nguyễn Thị Dàng 26/10/1999 Thú y
17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ 15/11/1999 Thú y
17L3071042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05/06/1999 Thú y
17L3071043 Hoàng Thị Diệp 20/07/1999 Thú y
17L3071044 Phạm Thị Diệp 13/02/1999 Thú y
17L3071045 Lê Thị Dung 06/03/1999 Thú y
17L3071046 Võ Thị Phương Dung 20/11/1999 Thú y
17L3071047 Trần Ngọc Duy 11/09/1998 Thú y
17L3071048 Đỗ Thị Lệ Duyên 14/04/1999 Thú y
17L3071049 Lê Thị Duyên 05/09/1999 Thú y
17L3071050 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Thú y
17L3071051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/1999 Thú y
17L3071052 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999 Thú y
17L3071053 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1999 Thú y
17L3071054 Nguyễn Tiến Hồng Dương 12/12/1998 Thú y
17L3071055 Đinh Văn Đạo 01/01/1999 Thú y
17L3071056 Bùi Nguyễn Vĩnh Đạt 24/10/1999 Thú y
17L3071057 Châu Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071058 Nguyễn Hữu Thành Đạt 16/07/1999 Thú y
17L3071059 Nguyễn Thành Đạt 24/01/1998 Thú y
17L3071060 Nguyễn Tiến Đạt 29/10/1999 Thú y
17L3071061 Nguyễn Văn Đạt 07/06/1998 Thú y
17L3071062 Phạm Quang Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071063 Bùi Công Đoàn 02/02/1999 Thú y
17L3071064 Hồ Tất Thành Đô 26/01/1999 Thú y
17L3071065 Thiều Văn Đông 01/09/1999 Thú y
17L3071066 Đặng Văn Được 13/04/1999 Thú y
17L3071067 Bùi Văn Đức 18/12/1998 Thú y
17L3071068 Cao Minh Đức 13/08/1999 Thú y
17L3071069 Đào Huỳnh Đức 16/04/1997 Thú y
17L3071070 Lê Hữu Đức 02/12/1999 Thú y
17L3071071 Lê Văn Đức 15/09/1999 Thú y
17L3071072 Nguyễn Văn Đức 20/10/1999 Thú y
17L3071073 Nguyễn Việt Đức 26/10/1999 Thú y
17L3071074 Lê Văn Em 06/08/1996 Thú y
17L3071075 Nguyễn Thị Thanh Giang 02/02/1999 Thú y
17L3071076 Phạm Linh Giang 20/01/1999 Thú y
17L3071077 Trà Dương Hậu Giang 06/12/1999 Thú y
17L3071078 Bạch Thị Hà 27/08/1999 Thú y
17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà 20/04/1999 Thú y
17L3071080 Lê Thị Thu Hà 16/02/1998 Thú y
17L3071081 Phạm Ngọc Hà 01/12/1999 Thú y
17L3071082 Trần Quang Hà 20/04/1998 Thú y
17L3071083 Võ Thị Hà 20/01/1999 Thú y
17L3071084 Phạm Duy Hào 04/02/1999 Thú y
17L3071085 Hoàng Duy Hải 11/05/1999 Thú y
17L3071086 Lê Viết Hải 06/03/1999 Thú y
17L3071087 Trần Vĩnh Hải 26/04/1999 Thú y
17L3071088 Phạm Viết Hảo 18/09/1998 Thú y
17L3071089 Hà Thị Hạnh 23/11/1999 Thú y
17L3071090 Lê Thị Hạnh 08/09/1999 Thú y
17L3071091 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1999 Thú y
17L3071092 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1998 Thú y
17L3071093 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10/11/1999 Thú y
17L3071094 Đinh Minh Hậu 13/05/1998 Thú y
17L3071095 Lê Quang Hậu 02/10/1999 Thú y
17L3071096 Nguyễn Đức Hậu 18/10/1999 Thú y
17L3071097 Nguyễn Thị Hồng Hậu 04/05/1999 Thú y
17L3071098 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1999 Thú y
17L3071099 Phùng Thị Thu Hằng 20/02/1999 Thú y
17L3071100 Trần Thị Hằng 02/06/1999 Thú y
17L3071101 Trần Thị Thanh Hằng 30/09/1998 Thú y
17L3071102 Trần Thị Thúy Hằng 10/09/1999 Thú y
17L3071103 Lê Thị Hiên 20/02/1999 Thú y
17L3071104 Dương Thị Hiền 25/02/1998 Thú y
17L3071105 Đậu Thị Thuý Hiền 03/04/1999 Thú y
17L3071106 Lê Thị Diệu Hiền 05/04/1999 Thú y
17L3071107 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1999 Thú y
17L3071108 Phạm Thị Hiền 01/11/1999 Thú y
17L3071109 Trần Thị Hiền 18/03/1999 Thú y
17L3071110 Võ Thị Kim Hiền 09/02/1999 Thú y
17L3071111 Chu Thanh Hiếu 18/06/1999 Thú y
17L3071112 Nguyễn Thái Hiếu 04/10/1999 Thú y
17L3071113 Nguyễn Thị Hiếu 15/11/1999 Thú y
17L3071114 Trần Minh Hiếu 02/02/1998 Thú y
17L3071115 Lê Phước Hiệp 26/03/1999 Thú y
17L3071116 Nguyễn Thị Hiệp 03/03/1999 Thú y
17L3071117 Phan Thị Hiệp 11/12/1999 Thú y
17L3071118 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1999 Thú y
17L3071119 Châu Thị Xuân Hoài 29/04/1999 Thú y
17L3071120 Nguyễn Thị Hoài 22/05/1998 Thú y
17L3071121 Thái Thị Hoàng 22/08/1999 Thú y
17L3071122 Trần Đức Hoàng 03/10/1999 Thú y
17L3071123 Trần Hậu Hoàng 30/06/1999 Thú y
17L3071124 Trương Công Huy Hoàng 27/10/1999 Thú y
17L3071125 Hồ Xuân Hòa 24/08/1999 Thú y
17L3071126 Nguyễn Duy Hòa 26/01/1999 Thú y
17L3071127 Trần Thị Hòa 07/06/1999 Thú y
17L3071128 Trương Văn Hòa 21/01/1998 Thú y
17L3071129 Trần Thị Hồng 25/10/1999 Thú y
17L3071130 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1998 Thú y
17L3071131 Đặng Huy 02/10/1998 Thú y
17L3071132 Hoàng Việt Gia Huy 29/08/1999 Thú y
17L3071133 Hồ Hữu Huy 19/04/1999 Thú y
17L3071134 Nguyễn Văn Huy 13/09/1998 Thú y
17L3071135 Trần Đình Đăng Huy 09/11/1999 Thú y
17L3071136 Trần Phước Huy 10/12/1999 Thú y
17L3071137 Lê Khánh Huyền 15/02/1999 Thú y
17L3071138 Phạm Thị ánh Huyền 17/06/1998 Thú y
17L3071139 Trần Văn Huynh 12/07/1999 Thú y
17L3071140 Đoàn Phi Huỳnh 06/06/1999 Thú y
17L3071141 Đinh Văn Hùng 03/08/1998 Thú y
17L3071142 Lê Thị Thu Hương 26/02/1999 Thú y
17L3071143 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998 Thú y
17L3071144 Nguyễn Thị Hương 13/04/1999 Thú y
17L3071145 Nguyễn Thị Hương 26/11/1999 Thú y
17L3071146 Võ Đức ích 01/06/1999 Thú y
17L3071147 Lê Viết Tuấn Khanh 11/04/1999 Thú y
17L3071148 Lê Văn Khánh 07/11/1999 Thú y
17L3071149 Từ Hoàng Đình Khánh 31/05/1999 Thú y
17L3071150 Võ Công Khánh 23/07/1999 Thú y
17L3071151 Cao Văn Khải 23/07/1999 Thú y
17L3071152 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1998 Thú y
17L3071153 Trần Văn Khoa 21/06/1999 Thú y
17L3071154 Võ Đức Nguyễn Khoa 07/01/1999 Thú y
17L3071155 Nguyễn My Khuyên 02/03/1999 Thú y
17L3071156 Lê Thị Thúy Kiều 19/05/1999 Thú y
17L3071157 Lê Văn Lai 18/04/1998 Thú y
17L3071158 Nguyễn Thị Ngọc Lam 13/04/1999 Thú y
17L3071159 Trần Hồng Lam 01/01/1999 Thú y
17L3071160 Cáp Thị Mỹ Lan 27/08/1999 Thú y
17L3071161 Nguyễn Thị Lan 15/05/1999 Thú y
17L3071162 Phạm Tự Công Lập 15/02/1999 Thú y
17L3071163 Nguyễn Quang Lắm 02/10/1997 Thú y
17L3071164 Nguyễn Thị Hồng Lê 24/07/1999 Thú y
17L3071165 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/06/1999 Thú y
17L3071166 Hoàng Thị Liên 16/09/1999 Thú y
17L3071167 Nguyễn Thị Diệu Liên 04/04/1999 Thú y
17L3071168 Nguyễn Thị Ngọc Liên 16/04/1998 Thú y
17L3071169 Thân Thị Kim Liên 13/05/1999 Thú y
17L3071170 Phạm Thị Liễu 02/10/1998 Thú y
17L3071171 Lê Thị Khánh Linh 24/04/1999 Thú y
17L3071172 Lê Thị Mỹ Linh 10/08/1999 Thú y
17L3071173 Nguyễn Thị Linh 19/01/1999 Thú y
17L3071174 Phạm Thị Thùy Linh 02/08/1999 Thú y
17L3071175 Rlan Linh 07/03/1999 Thú y
17L3071176 Trần Thị Linh 21/04/1998 Thú y
17L3071177 Võ Thị Mỹ Linh 02/06/1999 Thú y
17L3071178 Võ Thị Ngọc Lĩnh 28/07/1999 Thú y
17L3071179 Trần Hoàng Hùng Lịch 19/10/1999 Thú y
17L3071180 Nguyễn Thị Ngọc Loan 16/09/1999 Thú y
17L3071181 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/07/1999 Thú y
17L3071182 Đỗ Thành Long 10/03/1999 Thú y
17L3071183 Mai Văn Long 18/09/1999 Thú y
17L3071184 Phạm Gia Long 20/02/1999 Thú y
17L3071185 Trần Đình Long 23/03/1998 Thú y
17L3071186 Đào Trọng Lớn 28/06/1999 Thú y
17L3071187 Cao Thành Lợi 19/02/1999 Thú y
17L3071188 Đỗ Thị Lợi 20/11/1999 Thú y
17L3071189 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999 Thú y
17L3071190 Nguyễn Thị Minh Luyến 02/02/1999 Thú y
17L3071191 Dương Thị Lương 04/02/1998 Thú y
17L3071192 Phạm Minh Lưu 16/06/1998 Thú y
17L3071193 Tô Thị Lưu 30/10/1999 Thú y
17L3071194 Nguyễn Danh Lực 30/06/1999 Thú y
17L3071195 Hoa Thị Ly 12/12/1999 Thú y
17L3071196 Nguyễn Thị Hải Ly 28/07/1999 Thú y
17L3071197 Phan Thị Mai Ly 05/11/1999 Thú y
17L3071198 Nguyễn Thị Lý 23/02/1999 Thú y
17L3071199 Nguyễn Thị Mai 30/06/1999 Thú y
17L3071200 Huỳnh Ngọc Mẫn 11/07/1999 Thú y
17L3071201 Trần Thị Kiều Mẫn 12/07/1998 Thú y
17L3071202 Mai Thị Trà Mi 22/03/1999 Thú y
17L3071203 Nguyễn Tấn Minh 12/02/1999 Thú y
17L3071204 Phạm Đức Minh 31/10/1999 Thú y
17L3071205 Bùi Thị Thảo My 13/08/1999 Thú y
17L3071206 Trần Thị Diễm My 05/02/1999 Thú y
17L3071207 Trần Thị Trà My 30/01/1999 Thú y
17L3071208 Đặng Thị Ly Na 07/07/1999 Thú y
17L3071209 Lê Trương Bằng Nam 03/08/1999 Thú y
17L3071210 Trần Hoài Nam 16/09/1999 Thú y
17L3071211 Ngô Văn Năm 15/04/1999 Thú y
17L3071212 Nguyễn Thị Hằng Nga 19/09/1999 Thú y
17L3071213 Phan Thị Nga 22/12/1999 Thú y
17L3071214 Trần Thị Thanh Nga 04/07/1999 Thú y
17L3071215 Hoàng Thị Ngân 11/11/1999 Thú y
17L3071216 Nguyễn Thị Ngân 24/02/1999 Thú y
17L3071217 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/07/1999 Thú y
17L3071218 Nguyễn Thị Tú Ngân 29/11/1999 Thú y
17L3071219 Trần Thị Kim Ngân 26/08/1999 Thú y
17L3071220 Trần Thị Ngọc 11/11/1999 Thú y
17L3071221 Lê Thị Minh Nguyên 20/12/1999 Thú y
17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 02/02/1999 Thú y
17L3071223 Phan Thành Nguyên 28/05/1999 Thú y
17L3071224 Trần Thị Thanh Nhàn 02/01/1999 Thú y
17L3071225 Lê Trần Nhản 27/06/1999 Thú y
17L3071226 Nguyễn Văn Nhảnh 01/06/1999 Thú y
17L3071227 Nguyễn Viết Nhã 16/12/1999 Thú y
17L3071228 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1999 Thú y
17L3071229 Phan Bá Nhân 28/10/1999 Thú y
17L3071230 Võ Đại Thành Nhân 27/07/1999 Thú y
17L3071231 Cáp Thị Kim Nhi 11/07/1999 Thú y
17L3071232 Đoàn Thị Nhi 01/04/1999 Thú y
17L3071233 Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1999 Thú y
17L3071234 Nguyễn Phổ Nguyên Nhung 06/04/1999 Thú y
17L3071235 Nguyễn Thị Hòa Nhung 13/10/1999 Thú y
17L3071236 Phạm Thị Nhung 21/11/1999 Thú y
17L3071237 Trần Thị Nhung 01/02/1999 Thú y
17L3071238 Trần Thị Hồng Nhung 10/06/1999 Thú y
17L3071239 Trần Thị Hồng Nhung 27/07/1999 Thú y
17L3071240 Trần Thị Phi Nhung 04/01/1999 Thú y
17L3071241 Hoàng Thị Thảo Như 01/01/1999 Thú y
17L3071242 Lê Thị Quỳnh Như 18/03/1999 Thú y
17L3071243 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/1999 Thú y
17L3071244 Trần Thị Như 28/06/1999 Thú y
17L3071245 H Vanh Niê 14/12/1998 Thú y
17L3071246 H' Trang Niê 18/08/1998 Thú y
17L3071247 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999 Thú y
17L3071248 Nguyễn Thị Phú Oanh 28/08/1999 Thú y
17L3071249 Trà Thị Kiều Oanh 20/01/1999 Thú y
17L3071250 Trịnh Thị Oanh 01/01/1999 Thú y
17L3071251 Võ Lữ Diễm Oanh 22/01/1998 Thú y
17L3071252 Trương Văn Phải 10/04/1999 Thú y
17L3071253 Cao Hoàng Phi 26/02/1999 Thú y
17L3071254 Nguyễn Lê Phi 07/12/1997 Thú y
17L3071255 Lê Thị Soa Phin 07/07/1999 Thú y
17L3071256 Đỗ Minh Phong 02/10/1999 Thú y
17L3071257 Nguyễn Hữu Phong 01/07/1999 Thú y
17L3071258 Đặng Thị Mỹ Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071259 Võ Ngọc Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071260 Nguyễn Bá Phúc 18/12/1999 Thú y
17L3071261 Trần Hưng Phúc 13/08/1999 Thú y
17L3071262 Ngô Thị Thúy Phương 20/03/1999 Thú y
17L3071263 Nguyễn Tấn Phương 23/06/1999 Thú y
17L3071264 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1999 Thú y
17L3071265 Tạ Nguyễn Như Phương 01/01/1999 Thú y
17L3071266 Võ Thị Thanh Phương 01/02/1999 Thú y
17L3071267 Hoàng Nghĩa Phước 02/02/1998 Thú y
17L3071268 Trần Văn Phượng 04/10/1999 Thú y
17L3071269 Hồ Văn Quang 21/11/1999 Thú y
17L3071270 Lê Văn Quang 20/12/1999 Thú y
17L3071271 Mai Ngọc Quang 05/05/1999 Thú y
17L3071272 Nay Y Quang 01/01/1997 Thú y
17L3071273 Nguyễn Nhật Quang 12/11/1999 Thú y
17L3071274 Trần Minh Quang 12/12/1999 Thú y
17L3071275 Hoàng Phi Quân 30/04/1998 Thú y
17L3071276 Nguyễn Văn Quân 10/11/1995 Thú y
17L3071277 Nguyễn Duy Quốc 19/05/1998 Thú y
17L3071278 Bùi Thị Quỳnh 01/08/1999 Thú y
17L3071279 Hoàng Như Quỳnh 13/06/1999 Thú y
17L3071280 Hồ Thanh Quỳnh 24/10/1999 Thú y
17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh 08/01/1999 Thú y
17L3071282 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/1999 Thú y
17L3071283 Phạm Thị Như Quỳnh 28/02/1999 Thú y
17L3071284 Phan Viết Rin 21/01/1999 Thú y
17L3071285 Văn Ngọc Rin 04/07/1999 Thú y
17L3071286 Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa 19/03/1999 Thú y
17L3071287 Nguyễn Ngọc Sang 08/01/1999 Thú y
17L3071288 Trương Quang Sáng 14/08/1999 Thú y
17L3071289 Trần Văn Sinh 16/06/1999 Thú y
17L3071290 Bùi Khắc Sơn 08/09/1999 Thú y
17L3071291 Phùng Trần Thế Sơn 22/06/1999 Thú y
17L3071292 Hoàng Thị Sương 26/06/1999 Thú y
17L3071293 Phạm Thị Mỹ Sương 10/09/1999 Thú y
17L3071294 Hoàng Văn Sự 26/10/1999 Thú y
17L3071295 Võ Xuân Sỹ 08/01/1999 Thú y
17L3071296 Nguyễn Văn Tài 06/09/1999 Thú y
17L3071297 Nguyễn Xuân Tài 31/07/1999 Thú y
17L3071298 Lê Công Tâm 16/11/1999 Thú y
17L3071299 Lê Văn Tâm 12/03/1999 Thú y
17L3071300 Đoàn Phương Tây 10/10/1999 Thú y
17L3071301 Lê Bá Thành 16/02/1999 Thú y
17L3071302 Lê Quang Thành 16/08/1999 Thú y
17L3071303 Phan Tuấn Thành 15/05/1998 Thú y
17L3071304 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071305 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1999 Thú y
17L3071306 Trần Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071307 Trần Thị Thu Thảo 08/08/1999 Thú y
17L3071308 Nguyễn Thị Thắm 18/08/1999 Thú y
17L3071309 Trịnh Thị Thắm 28/03/1998 Thú y
17L3071310 Trần Hữu Thắng 16/01/1999 Thú y
17L3071311 Đinh Xuân Thiên 17/01/1999 Thú y
17L3071312 Nguyễn Văn Thiện 12/09/1999 Thú y
17L3071313 Nguyễn Văn Thiệu 07/11/1999 Thú y
17L3071314 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1999 Thú y
17L3071315 Rơ Ô Thóa 25/10/1997 Thú y
17L3071316 Dương Vĩnh Thọ 28/10/1999 Thú y
17L3071317 Hồ Tấn Thơm 22/07/1999 Thú y
17L3071318 Đặng Thị Hà Thu 20/03/1999 Thú y
17L3071319 Huỳnh Thị Thiên Thu 20/10/1999 Thú y
17L3071320 Nguyễn Thị Hồng Thu 24/09/1999 Thú y
17L3071321 Trần Thị Minh Thuận 10/03/1999 Thú y
17L3071322 Bùi Đình Thung 05/05/1999 Thú y
17L3071323 Phạm Thị Thuý 28/04/1998 Thú y
17L3071324 Nguyễn Thị Phương Thùy 19/04/1999 Thú y
17L3071325 Trương Văn Thủ 20/10/1999 Thú y
17L3071326 Đỗ Thị Bích Thủy 10/10/1999 Thú y
17L3071327 Nguyễn Thị Thủy 26/10/1999 Thú y
17L3071328 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/05/1999 Thú y
17L3071329 Trần Thị Thủy 12/10/1999 Thú y
17L3071330 Trương Thị Thủy 26/07/1999 Thú y
17L3071331 Nguyễn Thị Thư 17/11/1999 Thú y
17L3071332 Phan Minh Thư 07/02/1999 Thú y
17L3071333 Nguyễn Thị Thương 24/12/1999 Thú y
17L3071334 Phan Thị Thương 06/09/1999 Thú y
17L3071335 Trần Nguyễn Thu Thương 23/10/1999 Thú y
17L3071336 Trần Thị Thương 20/10/1999 Thú y
17L3071337 Võ Thị Quỳnh Thương 06/11/1999 Thú y
17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường 29/12/1999 Thú y
17L3071339 Lê Thị Tiên 09/12/1999 Thú y
17L3071340 Nguyễn Văn Tiên 01/02/1999 Thú y
17L3071341 Võ Thanh Tiền 19/08/1999 Thú y
17L3071342 Hoàng Minh Tiến 22/11/1999 Thú y
17L3071343 Nguyễn Văn Tiến 07/03/1999 Thú y
17L3071344 Phan Phước Tiến 06/01/1999 Thú y
17L3071345 Huỳnh Văn Tin 07/04/1999 Thú y
17L3071346 Hồ Thị Tình 01/08/1999 Thú y
17L3071347 Nguyễn Văn Tình 05/12/1998 Thú y
17L3071348 Phạm Xuân Tình 24/12/1999 Thú y
17L3071349 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1999 Thú y
17L3071350 Phạm Văn Tính 26/03/1999 Thú y
17L3071351 Thái Viết Toàn 12/12/1999 Thú y
17L3071352 Nguyễn Thị Toán 19/05/1999 Thú y
17L3071353 Châu Thị Mỹ Trang 01/01/1999 Thú y
17L3071354 Châu Thị Thùy Trang 02/05/1999 Thú y
17L3071355 Lê Thị Huyền Trang 01/08/1999 Thú y
17L3071356 Lê Thị Thu Trang 02/12/1999 Thú y
17L3071357 Ngô Thị Trang 04/06/1999 Thú y
17L3071358 Nguyễn Thị Trang 30/06/1998 Thú y
17L3071359 Nguyễn Thị Trang 02/10/1999 Thú y
17L3071360 Nguyễn Thị Hà Trang 04/02/1999 Thú y
17L3071361 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/03/1998 Thú y
17L3071362 Nguyễn Thị Thảo Trang 03/10/1999 Thú y
17L3071363 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/10/1999 Thú y
17L3071364 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/1999 Thú y
17L3071365 Phạm Thị Thu Trang 06/09/1999 Thú y
17L3071366 Phan Đình Tri 03/02/1999 Thú y
17L3071367 Dương Thị Huyền Trinh 01/09/1999 Thú y
17L3071368 Lê Thị Thùy Trinh 12/01/1998 Thú y
17L3071369 Phan Thị Tuyết Trinh 22/09/1999 Thú y
17L3071370 Nguyễn Tô Anh Trọng 02/06/1999 Thú y
17L3071371 Phan Ngọc Trung 20/05/1999 Thú y
17L3071372 Trương Tấn Trung 10/12/1999 Thú y
17L3071373 Lê Xuân Trường 30/12/1998 Thú y
17L3071374 Nguyễn Đình Tuấn 07/02/1999 Thú y
17L3071375 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/02/1999 Thú y
17L3071376 Lê Thị Kim Tuyến 27/04/1999 Thú y
17L3071377 Nguyễn Bá Tùng 06/10/1998 Thú y
17L3071378 Nguyễn Thị Thanh Tú 10/04/1999 Thú y
17L3071379 Trần Văn Tú 17/03/1999 Thú y
17L3071380 Võ Đức Tú 20/01/1999 Thú y
17L3071381 Phan Văn Lâm Quang Tưởng 24/02/1999 Thú y
17L3071382 Hoàng Thị Thu Uyên 30/05/1998 Thú y
17L3071383 Lê Tú Uyên 02/11/1999 Thú y
17L3071384 Ngô Thị Lê Uyên 20/11/1999 Thú y
17L3071385 Phan Thị Kiều Vân 08/07/1999 Thú y
17L3071386 Trần Thị Vân 04/09/1999 Thú y
17L3071387 Nguyễn Thanh Văn 26/04/1999 Thú y
17L3071388 Ngô Thị Tường Vi 20/02/1999 Thú y
17L3071389 Cao Thành Vinh 02/07/1999 Thú y
17L3071390 Trương Thị Vinh 15/02/1999 Thú y
17L3071391 Nguyễn Văn Vũ 02/11/1999 Thú y
17L3071392 Nguyễn Văn Tân Vũ 15/09/1999 Thú y
17L3071393 Nguyễn Xuân Vương 20/01/1999 Thú y
17L3071394 Phạm Thúy Vy 03/02/1999 Thú y
17L3071395 Lê Trường Xuân 09/01/1999 Thú y
17L3071396 Ngô Thị Xuân 24/06/1999 Thú y
17L3071397 Nguyễn Thị Xuân 19/09/1998 Thú y
17L3071398 Võ Bình Yên 08/09/1999 Thú y
17L3071399 Tiêu Viết ý 02/09/1999 Thú y
17L3071400 Trần Duy ý 22/09/1999 Thú y
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3071001 Hoàng Thị Lan Anh 29/03/1999 Thú y
17L3071002 Lê Thị Kiều Anh 29/11/1999 Thú y
17L3071003 Lê Văn Anh 01/01/1999 Thú y
17L3071004 Nguyễn Thị Mai Anh 20/11/1999 Thú y
17L3071005 Trần Thị Vân Anh 08/08/1999 Thú y
17L3071006 Trần Trịnh Nhật Anh 11/09/1999 Thú y
17L3071007 Đặng Minh ánh 20/09/1999 Thú y
17L3071008 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999 Thú y
17L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/12/1999 Thú y
17L3071010 Trần Văn ánh 19/04/1999 Thú y
17L3071011 Nguyễn Văn Ân 16/01/1999 Thú y
17L3071012 Đặng Văn Bá 19/09/1999 Thú y
17L3071013 Mai Xuân Bách 09/03/1999 Thú y
17L3071014 Nguyễn Văn Bảo 09/04/1999 Thú y
17L3071015 Võ Đại Bão 02/11/1999 Thú y
17L3071016 Nay Ru Bi 24/01/1999 Thú y
17L3071017 Đặng Phước Bình 04/10/1999 Thú y
17L3071018 Nguyễn Thị Bình 02/08/1999 Thú y
17L3071019 Nguyễn Thị Bình 19/08/1999 Thú y
17L3071020 Bùi Ngọc Bích 18/05/1999 Thú y
17L3071021 Võ Thị Bông 01/02/1999 Thú y
17L3071022 Đặng Thị Châu 06/02/1999 Thú y
17L3071023 Nguyễn Thị Chi 16/09/1999 Thú y
17L3071024 Phạm Linh Chi 20/06/1999 Thú y
17L3071025 Phạm Viết Chí 04/03/1999 Thú y
17L3071026 Võ Quốc Chính 27/12/1999 Thú y
17L3071027 Nguyễn Hoàng Chung 02/11/1999 Thú y
17L3071028 Nguyễn Thị Thanh Chung 07/02/1999 Thú y
17L3071029 Tăng Thị Thùy Chung 02/05/1999 Thú y
17L3071030 Lê Tiến Công 10/08/1999 Thú y
17L3071031 Ngô Văn Công 08/07/1999 Thú y
17L3071032 Nguyễn Đại Cương 12/01/1999 Thú y
17L3071033 Dương Văn Cường 25/01/1999 Thú y
17L3071034 Nguyễn Văn Cường 08/03/1999 Thú y
17L3071035 Nguyễn Văn Cường 06/12/1999 Thú y
17L3071036 Trần Mạnh Cường 03/04/1999 Thú y
17L3071037 Trần Quốc Cường 22/12/1999 Thú y
17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường 28/06/1999 Thú y
17L3071039 Dương Duy Danh 01/05/1999 Thú y
17L3071040 Nguyễn Thị Dàng 26/10/1999 Thú y
17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ 15/11/1999 Thú y
17L3071042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05/06/1999 Thú y
17L3071043 Hoàng Thị Diệp 20/07/1999 Thú y
17L3071044 Phạm Thị Diệp 13/02/1999 Thú y
17L3071045 Lê Thị Dung 06/03/1999 Thú y
17L3071046 Võ Thị Phương Dung 20/11/1999 Thú y
17L3071047 Trần Ngọc Duy 11/09/1998 Thú y
17L3071048 Đỗ Thị Lệ Duyên 14/04/1999 Thú y
17L3071049 Lê Thị Duyên 05/09/1999 Thú y
17L3071050 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Thú y
17L3071051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/1999 Thú y
17L3071052 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999 Thú y
17L3071053 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1999 Thú y
17L3071054 Nguyễn Tiến Hồng Dương 12/12/1998 Thú y
17L3071055 Đinh Văn Đạo 01/01/1999 Thú y
17L3071056 Bùi Nguyễn Vĩnh Đạt 24/10/1999 Thú y
17L3071057 Châu Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071058 Nguyễn Hữu Thành Đạt 16/07/1999 Thú y
17L3071059 Nguyễn Thành Đạt 24/01/1998 Thú y
17L3071060 Nguyễn Tiến Đạt 29/10/1999 Thú y
17L3071061 Nguyễn Văn Đạt 07/06/1998 Thú y
17L3071062 Phạm Quang Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071063 Bùi Công Đoàn 02/02/1999 Thú y
17L3071064 Hồ Tất Thành Đô 26/01/1999 Thú y
17L3071065 Thiều Văn Đông 01/09/1999 Thú y
17L3071066 Đặng Văn Được 13/04/1999 Thú y
17L3071067 Bùi Văn Đức 18/12/1998 Thú y
17L3071068 Cao Minh Đức 13/08/1999 Thú y
17L3071069 Đào Huỳnh Đức 16/04/1997 Thú y
17L3071070 Lê Hữu Đức 02/12/1999 Thú y
17L3071071 Lê Văn Đức 15/09/1999 Thú y
17L3071072 Nguyễn Văn Đức 20/10/1999 Thú y
17L3071073 Nguyễn Việt Đức 26/10/1999 Thú y
17L3071074 Lê Văn Em 06/08/1996 Thú y
17L3071075 Nguyễn Thị Thanh Giang 02/02/1999 Thú y
17L3071076 Phạm Linh Giang 20/01/1999 Thú y
17L3071077 Trà Dương Hậu Giang 06/12/1999 Thú y
17L3071078 Bạch Thị Hà 27/08/1999 Thú y
17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà 20/04/1999 Thú y
17L3071080 Lê Thị Thu Hà 16/02/1998 Thú y
17L3071081 Phạm Ngọc Hà 01/12/1999 Thú y
17L3071082 Trần Quang Hà 20/04/1998 Thú y
17L3071083 Võ Thị Hà 20/01/1999 Thú y
17L3071084 Phạm Duy Hào 04/02/1999 Thú y
17L3071085 Hoàng Duy Hải 11/05/1999 Thú y
17L3071086 Lê Viết Hải 06/03/1999 Thú y
17L3071087 Trần Vĩnh Hải 26/04/1999 Thú y
17L3071088 Phạm Viết Hảo 18/09/1998 Thú y
17L3071089 Hà Thị Hạnh 23/11/1999 Thú y
17L3071090 Lê Thị Hạnh 08/09/1999 Thú y
17L3071091 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1999 Thú y
17L3071092 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1998 Thú y
17L3071093 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10/11/1999 Thú y
17L3071094 Đinh Minh Hậu 13/05/1998 Thú y
17L3071095 Lê Quang Hậu 02/10/1999 Thú y
17L3071096 Nguyễn Đức Hậu 18/10/1999 Thú y
17L3071097 Nguyễn Thị Hồng Hậu 04/05/1999 Thú y
17L3071098 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1999 Thú y
17L3071099 Phùng Thị Thu Hằng 20/02/1999 Thú y
17L3071100 Trần Thị Hằng 02/06/1999 Thú y
17L3071101 Trần Thị Thanh Hằng 30/09/1998 Thú y
17L3071102 Trần Thị Thúy Hằng 10/09/1999 Thú y
17L3071103 Lê Thị Hiên 20/02/1999 Thú y
17L3071104 Dương Thị Hiền 25/02/1998 Thú y
17L3071105 Đậu Thị Thuý Hiền 03/04/1999 Thú y
17L3071106 Lê Thị Diệu Hiền 05/04/1999 Thú y
17L3071107 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1999 Thú y
17L3071108 Phạm Thị Hiền 01/11/1999 Thú y
17L3071109 Trần Thị Hiền 18/03/1999 Thú y
17L3071110 Võ Thị Kim Hiền 09/02/1999 Thú y
17L3071111 Chu Thanh Hiếu 18/06/1999 Thú y
17L3071112 Nguyễn Thái Hiếu 04/10/1999 Thú y
17L3071113 Nguyễn Thị Hiếu 15/11/1999 Thú y
17L3071114 Trần Minh Hiếu 02/02/1998 Thú y
17L3071115 Lê Phước Hiệp 26/03/1999 Thú y
17L3071116 Nguyễn Thị Hiệp 03/03/1999 Thú y
17L3071117 Phan Thị Hiệp 11/12/1999 Thú y
17L3071118 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1999 Thú y
17L3071119 Châu Thị Xuân Hoài 29/04/1999 Thú y
17L3071120 Nguyễn Thị Hoài 22/05/1998 Thú y
17L3071121 Thái Thị Hoàng 22/08/1999 Thú y
17L3071122 Trần Đức Hoàng 03/10/1999 Thú y
17L3071123 Trần Hậu Hoàng 30/06/1999 Thú y
17L3071124 Trương Công Huy Hoàng 27/10/1999 Thú y
17L3071125 Hồ Xuân Hòa 24/08/1999 Thú y
17L3071126 Nguyễn Duy Hòa 26/01/1999 Thú y
17L3071127 Trần Thị Hòa 07/06/1999 Thú y
17L3071128 Trương Văn Hòa 21/01/1998 Thú y
17L3071129 Trần Thị Hồng 25/10/1999 Thú y
17L3071130 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1998 Thú y
17L3071131 Đặng Huy 02/10/1998 Thú y
17L3071132 Hoàng Việt Gia Huy 29/08/1999 Thú y
17L3071133 Hồ Hữu Huy 19/04/1999 Thú y
17L3071134 Nguyễn Văn Huy 13/09/1998 Thú y
17L3071135 Trần Đình Đăng Huy 09/11/1999 Thú y
17L3071136 Trần Phước Huy 10/12/1999 Thú y
17L3071137 Lê Khánh Huyền 15/02/1999 Thú y
17L3071138 Phạm Thị ánh Huyền 17/06/1998 Thú y
17L3071139 Trần Văn Huynh 12/07/1999 Thú y
17L3071140 Đoàn Phi Huỳnh 06/06/1999 Thú y
17L3071141 Đinh Văn Hùng 03/08/1998 Thú y
17L3071142 Lê Thị Thu Hương 26/02/1999 Thú y
17L3071143 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998 Thú y
17L3071144 Nguyễn Thị Hương 13/04/1999 Thú y
17L3071145 Nguyễn Thị Hương 26/11/1999 Thú y
17L3071146 Võ Đức ích 01/06/1999 Thú y
17L3071147 Lê Viết Tuấn Khanh 11/04/1999 Thú y
17L3071148 Lê Văn Khánh 07/11/1999 Thú y
17L3071149 Từ Hoàng Đình Khánh 31/05/1999 Thú y
17L3071150 Võ Công Khánh 23/07/1999 Thú y
17L3071151 Cao Văn Khải 23/07/1999 Thú y
17L3071152 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1998 Thú y
17L3071153 Trần Văn Khoa 21/06/1999 Thú y
17L3071154 Võ Đức Nguyễn Khoa 07/01/1999 Thú y
17L3071155 Nguyễn My Khuyên 02/03/1999 Thú y
17L3071156 Lê Thị Thúy Kiều 19/05/1999 Thú y
17L3071157 Lê Văn Lai 18/04/1998 Thú y
17L3071158 Nguyễn Thị Ngọc Lam 13/04/1999 Thú y
17L3071159 Trần Hồng Lam 01/01/1999 Thú y
17L3071160 Cáp Thị Mỹ Lan 27/08/1999 Thú y
17L3071161 Nguyễn Thị Lan 15/05/1999 Thú y
17L3071162 Phạm Tự Công Lập 15/02/1999 Thú y
17L3071163 Nguyễn Quang Lắm 02/10/1997 Thú y
17L3071164 Nguyễn Thị Hồng Lê 24/07/1999 Thú y
17L3071165 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/06/1999 Thú y
17L3071166 Hoàng Thị Liên 16/09/1999 Thú y
17L3071167 Nguyễn Thị Diệu Liên 04/04/1999 Thú y
17L3071168 Nguyễn Thị Ngọc Liên 16/04/1998 Thú y
17L3071169 Thân Thị Kim Liên 13/05/1999 Thú y
17L3071170 Phạm Thị Liễu 02/10/1998 Thú y
17L3071171 Lê Thị Khánh Linh 24/04/1999 Thú y
17L3071172 Lê Thị Mỹ Linh 10/08/1999 Thú y
17L3071173 Nguyễn Thị Linh 19/01/1999 Thú y
17L3071174 Phạm Thị Thùy Linh 02/08/1999 Thú y
17L3071175 Rlan Linh 07/03/1999 Thú y
17L3071176 Trần Thị Linh 21/04/1998 Thú y
17L3071177 Võ Thị Mỹ Linh 02/06/1999 Thú y
17L3071178 Võ Thị Ngọc Lĩnh 28/07/1999 Thú y
17L3071179 Trần Hoàng Hùng Lịch 19/10/1999 Thú y
17L3071180 Nguyễn Thị Ngọc Loan 16/09/1999 Thú y
17L3071181 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/07/1999 Thú y
17L3071182 Đỗ Thành Long 10/03/1999 Thú y
17L3071183 Mai Văn Long 18/09/1999 Thú y
17L3071184 Phạm Gia Long 20/02/1999 Thú y
17L3071185 Trần Đình Long 23/03/1998 Thú y
17L3071186 Đào Trọng Lớn 28/06/1999 Thú y
17L3071187 Cao Thành Lợi 19/02/1999 Thú y
17L3071188 Đỗ Thị Lợi 20/11/1999 Thú y
17L3071189 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999 Thú y
17L3071190 Nguyễn Thị Minh Luyến 02/02/1999 Thú y
17L3071191 Dương Thị Lương 04/02/1998 Thú y
17L3071192 Phạm Minh Lưu 16/06/1998 Thú y
17L3071193 Tô Thị Lưu 30/10/1999 Thú y
17L3071194 Nguyễn Danh Lực 30/06/1999 Thú y
17L3071195 Hoa Thị Ly 12/12/1999 Thú y
17L3071196 Nguyễn Thị Hải Ly 28/07/1999 Thú y
17L3071197 Phan Thị Mai Ly 05/11/1999 Thú y
17L3071198 Nguyễn Thị Lý 23/02/1999 Thú y
17L3071199 Nguyễn Thị Mai 30/06/1999 Thú y
17L3071200 Huỳnh Ngọc Mẫn 11/07/1999 Thú y
17L3071201 Trần Thị Kiều Mẫn 12/07/1998 Thú y
17L3071202 Mai Thị Trà Mi 22/03/1999 Thú y
17L3071203 Nguyễn Tấn Minh 12/02/1999 Thú y
17L3071204 Phạm Đức Minh 31/10/1999 Thú y
17L3071205 Bùi Thị Thảo My 13/08/1999 Thú y
17L3071206 Trần Thị Diễm My 05/02/1999 Thú y
17L3071207 Trần Thị Trà My 30/01/1999 Thú y
17L3071208 Đặng Thị Ly Na 07/07/1999 Thú y
17L3071209 Lê Trương Bằng Nam 03/08/1999 Thú y
17L3071210 Trần Hoài Nam 16/09/1999 Thú y
17L3071211 Ngô Văn Năm 15/04/1999 Thú y
17L3071212 Nguyễn Thị Hằng Nga 19/09/1999 Thú y
17L3071213 Phan Thị Nga 22/12/1999 Thú y
17L3071214 Trần Thị Thanh Nga 04/07/1999 Thú y
17L3071215 Hoàng Thị Ngân 11/11/1999 Thú y
17L3071216 Nguyễn Thị Ngân 24/02/1999 Thú y
17L3071217 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/07/1999 Thú y
17L3071218 Nguyễn Thị Tú Ngân 29/11/1999 Thú y
17L3071219 Trần Thị Kim Ngân 26/08/1999 Thú y
17L3071220 Trần Thị Ngọc 11/11/1999 Thú y
17L3071221 Lê Thị Minh Nguyên 20/12/1999 Thú y
17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 02/02/1999 Thú y
17L3071223 Phan Thành Nguyên 28/05/1999 Thú y
17L3071224 Trần Thị Thanh Nhàn 02/01/1999 Thú y
17L3071225 Lê Trần Nhản 27/06/1999 Thú y
17L3071226 Nguyễn Văn Nhảnh 01/06/1999 Thú y
17L3071227 Nguyễn Viết Nhã 16/12/1999 Thú y
17L3071228 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1999 Thú y
17L3071229 Phan Bá Nhân 28/10/1999 Thú y
17L3071230 Võ Đại Thành Nhân 27/07/1999 Thú y
17L3071231 Cáp Thị Kim Nhi 11/07/1999 Thú y
17L3071232 Đoàn Thị Nhi 01/04/1999 Thú y
17L3071233 Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1999 Thú y
17L3071234 Nguyễn Phổ Nguyên Nhung 06/04/1999 Thú y
17L3071235 Nguyễn Thị Hòa Nhung 13/10/1999 Thú y
17L3071236 Phạm Thị Nhung 21/11/1999 Thú y
17L3071237 Trần Thị Nhung 01/02/1999 Thú y
17L3071238 Trần Thị Hồng Nhung 10/06/1999 Thú y
17L3071239 Trần Thị Hồng Nhung 27/07/1999 Thú y
17L3071240 Trần Thị Phi Nhung 04/01/1999 Thú y
17L3071241 Hoàng Thị Thảo Như 01/01/1999 Thú y
17L3071242 Lê Thị Quỳnh Như 18/03/1999 Thú y
17L3071243 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/1999 Thú y
17L3071244 Trần Thị Như 28/06/1999 Thú y
17L3071245 H Vanh Niê 14/12/1998 Thú y
17L3071246 H' Trang Niê 18/08/1998 Thú y
17L3071247 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999 Thú y
17L3071248 Nguyễn Thị Phú Oanh 28/08/1999 Thú y
17L3071249 Trà Thị Kiều Oanh 20/01/1999 Thú y
17L3071250 Trịnh Thị Oanh 01/01/1999 Thú y
17L3071251 Võ Lữ Diễm Oanh 22/01/1998 Thú y
17L3071252 Trương Văn Phải 10/04/1999 Thú y
17L3071253 Cao Hoàng Phi 26/02/1999 Thú y
17L3071254 Nguyễn Lê Phi 07/12/1997 Thú y
17L3071255 Lê Thị Soa Phin 07/07/1999 Thú y
17L3071256 Đỗ Minh Phong 02/10/1999 Thú y
17L3071257 Nguyễn Hữu Phong 01/07/1999 Thú y
17L3071258 Đặng Thị Mỹ Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071259 Võ Ngọc Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071260 Nguyễn Bá Phúc 18/12/1999 Thú y
17L3071261 Trần Hưng Phúc 13/08/1999 Thú y
17L3071262 Ngô Thị Thúy Phương 20/03/1999 Thú y
17L3071263 Nguyễn Tấn Phương 23/06/1999 Thú y
17L3071264 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1999 Thú y
17L3071265 Tạ Nguyễn Như Phương 01/01/1999 Thú y
17L3071266 Võ Thị Thanh Phương 01/02/1999 Thú y
17L3071267 Hoàng Nghĩa Phước 02/02/1998 Thú y
17L3071268 Trần Văn Phượng 04/10/1999 Thú y
17L3071269 Hồ Văn Quang 21/11/1999 Thú y
17L3071270 Lê Văn Quang 20/12/1999 Thú y
17L3071271 Mai Ngọc Quang 05/05/1999 Thú y
17L3071272 Nay Y Quang 01/01/1997 Thú y
17L3071273 Nguyễn Nhật Quang 12/11/1999 Thú y
17L3071274 Trần Minh Quang 12/12/1999 Thú y
17L3071275 Hoàng Phi Quân 30/04/1998 Thú y
17L3071276 Nguyễn Văn Quân 10/11/1995 Thú y
17L3071277 Nguyễn Duy Quốc 19/05/1998 Thú y
17L3071278 Bùi Thị Quỳnh 01/08/1999 Thú y
17L3071279 Hoàng Như Quỳnh 13/06/1999 Thú y
17L3071280 Hồ Thanh Quỳnh 24/10/1999 Thú y
17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh 08/01/1999 Thú y
17L3071282 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/1999 Thú y
17L3071283 Phạm Thị Như Quỳnh 28/02/1999 Thú y
17L3071284 Phan Viết Rin 21/01/1999 Thú y
17L3071285 Văn Ngọc Rin 04/07/1999 Thú y
17L3071286 Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa 19/03/1999 Thú y
17L3071287 Nguyễn Ngọc Sang 08/01/1999 Thú y
17L3071288 Trương Quang Sáng 14/08/1999 Thú y
17L3071289 Trần Văn Sinh 16/06/1999 Thú y
17L3071290 Bùi Khắc Sơn 08/09/1999 Thú y
17L3071291 Phùng Trần Thế Sơn 22/06/1999 Thú y
17L3071292 Hoàng Thị Sương 26/06/1999 Thú y
17L3071293 Phạm Thị Mỹ Sương 10/09/1999 Thú y
17L3071294 Hoàng Văn Sự 26/10/1999 Thú y
17L3071295 Võ Xuân Sỹ 08/01/1999 Thú y
17L3071296 Nguyễn Văn Tài 06/09/1999 Thú y
17L3071297 Nguyễn Xuân Tài 31/07/1999 Thú y
17L3071298 Lê Công Tâm 16/11/1999 Thú y
17L3071299 Lê Văn Tâm 12/03/1999 Thú y
17L3071300 Đoàn Phương Tây 10/10/1999 Thú y
17L3071301 Lê Bá Thành 16/02/1999 Thú y
17L3071302 Lê Quang Thành 16/08/1999 Thú y
17L3071303 Phan Tuấn Thành 15/05/1998 Thú y
17L3071304 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071305 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1999 Thú y
17L3071306 Trần Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071307 Trần Thị Thu Thảo 08/08/1999 Thú y
17L3071308 Nguyễn Thị Thắm 18/08/1999 Thú y
17L3071309 Trịnh Thị Thắm 28/03/1998 Thú y
17L3071310 Trần Hữu Thắng 16/01/1999 Thú y
17L3071311 Đinh Xuân Thiên 17/01/1999 Thú y
17L3071312 Nguyễn Văn Thiện 12/09/1999 Thú y
17L3071313 Nguyễn Văn Thiệu 07/11/1999 Thú y
17L3071314 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1999 Thú y
17L3071315 Rơ Ô Thóa 25/10/1997 Thú y
17L3071316 Dương Vĩnh Thọ 28/10/1999 Thú y
17L3071317 Hồ Tấn Thơm 22/07/1999 Thú y
17L3071318 Đặng Thị Hà Thu 20/03/1999 Thú y
17L3071319 Huỳnh Thị Thiên Thu 20/10/1999 Thú y
17L3071320 Nguyễn Thị Hồng Thu 24/09/1999 Thú y
17L3071321 Trần Thị Minh Thuận 10/03/1999 Thú y
17L3071322 Bùi Đình Thung 05/05/1999 Thú y
17L3071323 Phạm Thị Thuý 28/04/1998 Thú y
17L3071324 Nguyễn Thị Phương Thùy 19/04/1999 Thú y
17L3071325 Trương Văn Thủ 20/10/1999 Thú y
17L3071326 Đỗ Thị Bích Thủy 10/10/1999 Thú y
17L3071327 Nguyễn Thị Thủy 26/10/1999 Thú y
17L3071328 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/05/1999 Thú y
17L3071329 Trần Thị Thủy 12/10/1999 Thú y
17L3071330 Trương Thị Thủy 26/07/1999 Thú y
17L3071331 Nguyễn Thị Thư 17/11/1999 Thú y
17L3071332 Phan Minh Thư 07/02/1999 Thú y
17L3071333 Nguyễn Thị Thương 24/12/1999 Thú y
17L3071334 Phan Thị Thương 06/09/1999 Thú y
17L3071335 Trần Nguyễn Thu Thương 23/10/1999 Thú y
17L3071336 Trần Thị Thương 20/10/1999 Thú y
17L3071337 Võ Thị Quỳnh Thương 06/11/1999 Thú y
17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường 29/12/1999 Thú y
17L3071339 Lê Thị Tiên 09/12/1999 Thú y
17L3071340 Nguyễn Văn Tiên 01/02/1999 Thú y
17L3071341 Võ Thanh Tiền 19/08/1999 Thú y
17L3071342 Hoàng Minh Tiến 22/11/1999 Thú y
17L3071343 Nguyễn Văn Tiến 07/03/1999 Thú y
17L3071344 Phan Phước Tiến 06/01/1999 Thú y
17L3071345 Huỳnh Văn Tin 07/04/1999 Thú y
17L3071346 Hồ Thị Tình 01/08/1999 Thú y
17L3071347 Nguyễn Văn Tình 05/12/1998 Thú y
17L3071348 Phạm Xuân Tình 24/12/1999 Thú y
17L3071349 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1999 Thú y
17L3071350 Phạm Văn Tính 26/03/1999 Thú y
17L3071351 Thái Viết Toàn 12/12/1999 Thú y
17L3071352 Nguyễn Thị Toán 19/05/1999 Thú y
17L3071353 Châu Thị Mỹ Trang 01/01/1999 Thú y
17L3071354 Châu Thị Thùy Trang 02/05/1999 Thú y
17L3071355 Lê Thị Huyền Trang 01/08/1999 Thú y
17L3071356 Lê Thị Thu Trang 02/12/1999 Thú y
17L3071357 Ngô Thị Trang 04/06/1999 Thú y
17L3071358 Nguyễn Thị Trang 30/06/1998 Thú y
17L3071359 Nguyễn Thị Trang 02/10/1999 Thú y
17L3071360 Nguyễn Thị Hà Trang 04/02/1999 Thú y
17L3071361 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/03/1998 Thú y
17L3071362 Nguyễn Thị Thảo Trang 03/10/1999 Thú y
17L3071363 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/10/1999 Thú y
17L3071364 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/1999 Thú y
17L3071365 Phạm Thị Thu Trang 06/09/1999 Thú y
17L3071366 Phan Đình Tri 03/02/1999 Thú y
17L3071367 Dương Thị Huyền Trinh 01/09/1999 Thú y
17L3071368 Lê Thị Thùy Trinh 12/01/1998 Thú y
17L3071369 Phan Thị Tuyết Trinh 22/09/1999 Thú y
17L3071370 Nguyễn Tô Anh Trọng 02/06/1999 Thú y
17L3071371 Phan Ngọc Trung 20/05/1999 Thú y
17L3071372 Trương Tấn Trung 10/12/1999 Thú y
17L3071373 Lê Xuân Trường 30/12/1998 Thú y
17L3071374 Nguyễn Đình Tuấn 07/02/1999 Thú y
17L3071375 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/02/1999 Thú y
17L3071376 Lê Thị Kim Tuyến 27/04/1999 Thú y
17L3071377 Nguyễn Bá Tùng 06/10/1998 Thú y
17L3071378 Nguyễn Thị Thanh Tú 10/04/1999 Thú y
17L3071379 Trần Văn Tú 17/03/1999 Thú y
17L3071380 Võ Đức Tú 20/01/1999 Thú y
17L3071381 Phan Văn Lâm Quang Tưởng 24/02/1999 Thú y
17L3071382 Hoàng Thị Thu Uyên 30/05/1998 Thú y
17L3071383 Lê Tú Uyên 02/11/1999 Thú y
17L3071384 Ngô Thị Lê Uyên 20/11/1999 Thú y
17L3071385 Phan Thị Kiều Vân 08/07/1999 Thú y
17L3071386 Trần Thị Vân 04/09/1999 Thú y
17L3071387 Nguyễn Thanh Văn 26/04/1999 Thú y
17L3071388 Ngô Thị Tường Vi 20/02/1999 Thú y
17L3071389 Cao Thành Vinh 02/07/1999 Thú y
17L3071390 Trương Thị Vinh 15/02/1999 Thú y
17L3071391 Nguyễn Văn Vũ 02/11/1999 Thú y
17L3071392 Nguyễn Văn Tân Vũ 15/09/1999 Thú y
17L3071393 Nguyễn Xuân Vương 20/01/1999 Thú y
17L3071394 Phạm Thúy Vy 03/02/1999 Thú y
17L3071395 Lê Trường Xuân 09/01/1999 Thú y
17L3071396 Ngô Thị Xuân 24/06/1999 Thú y
17L3071397 Nguyễn Thị Xuân 19/09/1998 Thú y
17L3071398 Võ Bình Yên 08/09/1999 Thú y
17L3071399 Tiêu Viết ý 02/09/1999 Thú y
17L3071400 Trần Duy ý 22/09/1999 Thú y

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay1,501
  • Tháng hiện tại46,834
  • Tổng lượt truy cập984,558
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây