[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Thú y

Chủ nhật - 30/07/2017 06:20
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3071001 Hoàng Thị Lan Anh 29/03/1999 Thú y
17L3071002 Lê Thị Kiều Anh 29/11/1999 Thú y
17L3071003 Lê Văn Anh 01/01/1999 Thú y
17L3071004 Nguyễn Thị Mai Anh 20/11/1999 Thú y
17L3071005 Trần Thị Vân Anh 08/08/1999 Thú y
17L3071006 Trần Trịnh Nhật Anh 11/09/1999 Thú y
17L3071007 Đặng Minh ánh 20/09/1999 Thú y
17L3071008 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999 Thú y
17L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/12/1999 Thú y
17L3071010 Trần Văn ánh 19/04/1999 Thú y
17L3071011 Nguyễn Văn Ân 16/01/1999 Thú y
17L3071012 Đặng Văn Bá 19/09/1999 Thú y
17L3071013 Mai Xuân Bách 09/03/1999 Thú y
17L3071014 Nguyễn Văn Bảo 09/04/1999 Thú y
17L3071015 Võ Đại Bão 02/11/1999 Thú y
17L3071016 Nay Ru Bi 24/01/1999 Thú y
17L3071017 Đặng Phước Bình 04/10/1999 Thú y
17L3071018 Nguyễn Thị Bình 02/08/1999 Thú y
17L3071019 Nguyễn Thị Bình 19/08/1999 Thú y
17L3071020 Bùi Ngọc Bích 18/05/1999 Thú y
17L3071021 Võ Thị Bông 01/02/1999 Thú y
17L3071022 Đặng Thị Châu 06/02/1999 Thú y
17L3071023 Nguyễn Thị Chi 16/09/1999 Thú y
17L3071024 Phạm Linh Chi 20/06/1999 Thú y
17L3071025 Phạm Viết Chí 04/03/1999 Thú y
17L3071026 Võ Quốc Chính 27/12/1999 Thú y
17L3071027 Nguyễn Hoàng Chung 02/11/1999 Thú y
17L3071028 Nguyễn Thị Thanh Chung 07/02/1999 Thú y
17L3071029 Tăng Thị Thùy Chung 02/05/1999 Thú y
17L3071030 Lê Tiến Công 10/08/1999 Thú y
17L3071031 Ngô Văn Công 08/07/1999 Thú y
17L3071032 Nguyễn Đại Cương 12/01/1999 Thú y
17L3071033 Dương Văn Cường 25/01/1999 Thú y
17L3071034 Nguyễn Văn Cường 08/03/1999 Thú y
17L3071035 Nguyễn Văn Cường 06/12/1999 Thú y
17L3071036 Trần Mạnh Cường 03/04/1999 Thú y
17L3071037 Trần Quốc Cường 22/12/1999 Thú y
17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường 28/06/1999 Thú y
17L3071039 Dương Duy Danh 01/05/1999 Thú y
17L3071040 Nguyễn Thị Dàng 26/10/1999 Thú y
17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ 15/11/1999 Thú y
17L3071042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05/06/1999 Thú y
17L3071043 Hoàng Thị Diệp 20/07/1999 Thú y
17L3071044 Phạm Thị Diệp 13/02/1999 Thú y
17L3071045 Lê Thị Dung 06/03/1999 Thú y
17L3071046 Võ Thị Phương Dung 20/11/1999 Thú y
17L3071047 Trần Ngọc Duy 11/09/1998 Thú y
17L3071048 Đỗ Thị Lệ Duyên 14/04/1999 Thú y
17L3071049 Lê Thị Duyên 05/09/1999 Thú y
17L3071050 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Thú y
17L3071051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/1999 Thú y
17L3071052 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999 Thú y
17L3071053 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1999 Thú y
17L3071054 Nguyễn Tiến Hồng Dương 12/12/1998 Thú y
17L3071055 Đinh Văn Đạo 01/01/1999 Thú y
17L3071056 Bùi Nguyễn Vĩnh Đạt 24/10/1999 Thú y
17L3071057 Châu Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071058 Nguyễn Hữu Thành Đạt 16/07/1999 Thú y
17L3071059 Nguyễn Thành Đạt 24/01/1998 Thú y
17L3071060 Nguyễn Tiến Đạt 29/10/1999 Thú y
17L3071061 Nguyễn Văn Đạt 07/06/1998 Thú y
17L3071062 Phạm Quang Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071063 Bùi Công Đoàn 02/02/1999 Thú y
17L3071064 Hồ Tất Thành Đô 26/01/1999 Thú y
17L3071065 Thiều Văn Đông 01/09/1999 Thú y
17L3071066 Đặng Văn Được 13/04/1999 Thú y
17L3071067 Bùi Văn Đức 18/12/1998 Thú y
17L3071068 Cao Minh Đức 13/08/1999 Thú y
17L3071069 Đào Huỳnh Đức 16/04/1997 Thú y
17L3071070 Lê Hữu Đức 02/12/1999 Thú y
17L3071071 Lê Văn Đức 15/09/1999 Thú y
17L3071072 Nguyễn Văn Đức 20/10/1999 Thú y
17L3071073 Nguyễn Việt Đức 26/10/1999 Thú y
17L3071074 Lê Văn Em 06/08/1996 Thú y
17L3071075 Nguyễn Thị Thanh Giang 02/02/1999 Thú y
17L3071076 Phạm Linh Giang 20/01/1999 Thú y
17L3071077 Trà Dương Hậu Giang 06/12/1999 Thú y
17L3071078 Bạch Thị Hà 27/08/1999 Thú y
17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà 20/04/1999 Thú y
17L3071080 Lê Thị Thu Hà 16/02/1998 Thú y
17L3071081 Phạm Ngọc Hà 01/12/1999 Thú y
17L3071082 Trần Quang Hà 20/04/1998 Thú y
17L3071083 Võ Thị Hà 20/01/1999 Thú y
17L3071084 Phạm Duy Hào 04/02/1999 Thú y
17L3071085 Hoàng Duy Hải 11/05/1999 Thú y
17L3071086 Lê Viết Hải 06/03/1999 Thú y
17L3071087 Trần Vĩnh Hải 26/04/1999 Thú y
17L3071088 Phạm Viết Hảo 18/09/1998 Thú y
17L3071089 Hà Thị Hạnh 23/11/1999 Thú y
17L3071090 Lê Thị Hạnh 08/09/1999 Thú y
17L3071091 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1999 Thú y
17L3071092 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1998 Thú y
17L3071093 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10/11/1999 Thú y
17L3071094 Đinh Minh Hậu 13/05/1998 Thú y
17L3071095 Lê Quang Hậu 02/10/1999 Thú y
17L3071096 Nguyễn Đức Hậu 18/10/1999 Thú y
17L3071097 Nguyễn Thị Hồng Hậu 04/05/1999 Thú y
17L3071098 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1999 Thú y
17L3071099 Phùng Thị Thu Hằng 20/02/1999 Thú y
17L3071100 Trần Thị Hằng 02/06/1999 Thú y
17L3071101 Trần Thị Thanh Hằng 30/09/1998 Thú y
17L3071102 Trần Thị Thúy Hằng 10/09/1999 Thú y
17L3071103 Lê Thị Hiên 20/02/1999 Thú y
17L3071104 Dương Thị Hiền 25/02/1998 Thú y
17L3071105 Đậu Thị Thuý Hiền 03/04/1999 Thú y
17L3071106 Lê Thị Diệu Hiền 05/04/1999 Thú y
17L3071107 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1999 Thú y
17L3071108 Phạm Thị Hiền 01/11/1999 Thú y
17L3071109 Trần Thị Hiền 18/03/1999 Thú y
17L3071110 Võ Thị Kim Hiền 09/02/1999 Thú y
17L3071111 Chu Thanh Hiếu 18/06/1999 Thú y
17L3071112 Nguyễn Thái Hiếu 04/10/1999 Thú y
17L3071113 Nguyễn Thị Hiếu 15/11/1999 Thú y
17L3071114 Trần Minh Hiếu 02/02/1998 Thú y
17L3071115 Lê Phước Hiệp 26/03/1999 Thú y
17L3071116 Nguyễn Thị Hiệp 03/03/1999 Thú y
17L3071117 Phan Thị Hiệp 11/12/1999 Thú y
17L3071118 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1999 Thú y
17L3071119 Châu Thị Xuân Hoài 29/04/1999 Thú y
17L3071120 Nguyễn Thị Hoài 22/05/1998 Thú y
17L3071121 Thái Thị Hoàng 22/08/1999 Thú y
17L3071122 Trần Đức Hoàng 03/10/1999 Thú y
17L3071123 Trần Hậu Hoàng 30/06/1999 Thú y
17L3071124 Trương Công Huy Hoàng 27/10/1999 Thú y
17L3071125 Hồ Xuân Hòa 24/08/1999 Thú y
17L3071126 Nguyễn Duy Hòa 26/01/1999 Thú y
17L3071127 Trần Thị Hòa 07/06/1999 Thú y
17L3071128 Trương Văn Hòa 21/01/1998 Thú y
17L3071129 Trần Thị Hồng 25/10/1999 Thú y
17L3071130 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1998 Thú y
17L3071131 Đặng Huy 02/10/1998 Thú y
17L3071132 Hoàng Việt Gia Huy 29/08/1999 Thú y
17L3071133 Hồ Hữu Huy 19/04/1999 Thú y
17L3071134 Nguyễn Văn Huy 13/09/1998 Thú y
17L3071135 Trần Đình Đăng Huy 09/11/1999 Thú y
17L3071136 Trần Phước Huy 10/12/1999 Thú y
17L3071137 Lê Khánh Huyền 15/02/1999 Thú y
17L3071138 Phạm Thị ánh Huyền 17/06/1998 Thú y
17L3071139 Trần Văn Huynh 12/07/1999 Thú y
17L3071140 Đoàn Phi Huỳnh 06/06/1999 Thú y
17L3071141 Đinh Văn Hùng 03/08/1998 Thú y
17L3071142 Lê Thị Thu Hương 26/02/1999 Thú y
17L3071143 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998 Thú y
17L3071144 Nguyễn Thị Hương 13/04/1999 Thú y
17L3071145 Nguyễn Thị Hương 26/11/1999 Thú y
17L3071146 Võ Đức ích 01/06/1999 Thú y
17L3071147 Lê Viết Tuấn Khanh 11/04/1999 Thú y
17L3071148 Lê Văn Khánh 07/11/1999 Thú y
17L3071149 Từ Hoàng Đình Khánh 31/05/1999 Thú y
17L3071150 Võ Công Khánh 23/07/1999 Thú y
17L3071151 Cao Văn Khải 23/07/1999 Thú y
17L3071152 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1998 Thú y
17L3071153 Trần Văn Khoa 21/06/1999 Thú y
17L3071154 Võ Đức Nguyễn Khoa 07/01/1999 Thú y
17L3071155 Nguyễn My Khuyên 02/03/1999 Thú y
17L3071156 Lê Thị Thúy Kiều 19/05/1999 Thú y
17L3071157 Lê Văn Lai 18/04/1998 Thú y
17L3071158 Nguyễn Thị Ngọc Lam 13/04/1999 Thú y
17L3071159 Trần Hồng Lam 01/01/1999 Thú y
17L3071160 Cáp Thị Mỹ Lan 27/08/1999 Thú y
17L3071161 Nguyễn Thị Lan 15/05/1999 Thú y
17L3071162 Phạm Tự Công Lập 15/02/1999 Thú y
17L3071163 Nguyễn Quang Lắm 02/10/1997 Thú y
17L3071164 Nguyễn Thị Hồng Lê 24/07/1999 Thú y
17L3071165 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/06/1999 Thú y
17L3071166 Hoàng Thị Liên 16/09/1999 Thú y
17L3071167 Nguyễn Thị Diệu Liên 04/04/1999 Thú y
17L3071168 Nguyễn Thị Ngọc Liên 16/04/1998 Thú y
17L3071169 Thân Thị Kim Liên 13/05/1999 Thú y
17L3071170 Phạm Thị Liễu 02/10/1998 Thú y
17L3071171 Lê Thị Khánh Linh 24/04/1999 Thú y
17L3071172 Lê Thị Mỹ Linh 10/08/1999 Thú y
17L3071173 Nguyễn Thị Linh 19/01/1999 Thú y
17L3071174 Phạm Thị Thùy Linh 02/08/1999 Thú y
17L3071175 Rlan Linh 07/03/1999 Thú y
17L3071176 Trần Thị Linh 21/04/1998 Thú y
17L3071177 Võ Thị Mỹ Linh 02/06/1999 Thú y
17L3071178 Võ Thị Ngọc Lĩnh 28/07/1999 Thú y
17L3071179 Trần Hoàng Hùng Lịch 19/10/1999 Thú y
17L3071180 Nguyễn Thị Ngọc Loan 16/09/1999 Thú y
17L3071181 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/07/1999 Thú y
17L3071182 Đỗ Thành Long 10/03/1999 Thú y
17L3071183 Mai Văn Long 18/09/1999 Thú y
17L3071184 Phạm Gia Long 20/02/1999 Thú y
17L3071185 Trần Đình Long 23/03/1998 Thú y
17L3071186 Đào Trọng Lớn 28/06/1999 Thú y
17L3071187 Cao Thành Lợi 19/02/1999 Thú y
17L3071188 Đỗ Thị Lợi 20/11/1999 Thú y
17L3071189 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999 Thú y
17L3071190 Nguyễn Thị Minh Luyến 02/02/1999 Thú y
17L3071191 Dương Thị Lương 04/02/1998 Thú y
17L3071192 Phạm Minh Lưu 16/06/1998 Thú y
17L3071193 Tô Thị Lưu 30/10/1999 Thú y
17L3071194 Nguyễn Danh Lực 30/06/1999 Thú y
17L3071195 Hoa Thị Ly 12/12/1999 Thú y
17L3071196 Nguyễn Thị Hải Ly 28/07/1999 Thú y
17L3071197 Phan Thị Mai Ly 05/11/1999 Thú y
17L3071198 Nguyễn Thị Lý 23/02/1999 Thú y
17L3071199 Nguyễn Thị Mai 30/06/1999 Thú y
17L3071200 Huỳnh Ngọc Mẫn 11/07/1999 Thú y
17L3071201 Trần Thị Kiều Mẫn 12/07/1998 Thú y
17L3071202 Mai Thị Trà Mi 22/03/1999 Thú y
17L3071203 Nguyễn Tấn Minh 12/02/1999 Thú y
17L3071204 Phạm Đức Minh 31/10/1999 Thú y
17L3071205 Bùi Thị Thảo My 13/08/1999 Thú y
17L3071206 Trần Thị Diễm My 05/02/1999 Thú y
17L3071207 Trần Thị Trà My 30/01/1999 Thú y
17L3071208 Đặng Thị Ly Na 07/07/1999 Thú y
17L3071209 Lê Trương Bằng Nam 03/08/1999 Thú y
17L3071210 Trần Hoài Nam 16/09/1999 Thú y
17L3071211 Ngô Văn Năm 15/04/1999 Thú y
17L3071212 Nguyễn Thị Hằng Nga 19/09/1999 Thú y
17L3071213 Phan Thị Nga 22/12/1999 Thú y
17L3071214 Trần Thị Thanh Nga 04/07/1999 Thú y
17L3071215 Hoàng Thị Ngân 11/11/1999 Thú y
17L3071216 Nguyễn Thị Ngân 24/02/1999 Thú y
17L3071217 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/07/1999 Thú y
17L3071218 Nguyễn Thị Tú Ngân 29/11/1999 Thú y
17L3071219 Trần Thị Kim Ngân 26/08/1999 Thú y
17L3071220 Trần Thị Ngọc 11/11/1999 Thú y
17L3071221 Lê Thị Minh Nguyên 20/12/1999 Thú y
17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 02/02/1999 Thú y
17L3071223 Phan Thành Nguyên 28/05/1999 Thú y
17L3071224 Trần Thị Thanh Nhàn 02/01/1999 Thú y
17L3071225 Lê Trần Nhản 27/06/1999 Thú y
17L3071226 Nguyễn Văn Nhảnh 01/06/1999 Thú y
17L3071227 Nguyễn Viết Nhã 16/12/1999 Thú y
17L3071228 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1999 Thú y
17L3071229 Phan Bá Nhân 28/10/1999 Thú y
17L3071230 Võ Đại Thành Nhân 27/07/1999 Thú y
17L3071231 Cáp Thị Kim Nhi 11/07/1999 Thú y
17L3071232 Đoàn Thị Nhi 01/04/1999 Thú y
17L3071233 Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1999 Thú y
17L3071234 Nguyễn Phổ Nguyên Nhung 06/04/1999 Thú y
17L3071235 Nguyễn Thị Hòa Nhung 13/10/1999 Thú y
17L3071236 Phạm Thị Nhung 21/11/1999 Thú y
17L3071237 Trần Thị Nhung 01/02/1999 Thú y
17L3071238 Trần Thị Hồng Nhung 10/06/1999 Thú y
17L3071239 Trần Thị Hồng Nhung 27/07/1999 Thú y
17L3071240 Trần Thị Phi Nhung 04/01/1999 Thú y
17L3071241 Hoàng Thị Thảo Như 01/01/1999 Thú y
17L3071242 Lê Thị Quỳnh Như 18/03/1999 Thú y
17L3071243 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/1999 Thú y
17L3071244 Trần Thị Như 28/06/1999 Thú y
17L3071245 H Vanh Niê 14/12/1998 Thú y
17L3071246 H' Trang Niê 18/08/1998 Thú y
17L3071247 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999 Thú y
17L3071248 Nguyễn Thị Phú Oanh 28/08/1999 Thú y
17L3071249 Trà Thị Kiều Oanh 20/01/1999 Thú y
17L3071250 Trịnh Thị Oanh 01/01/1999 Thú y
17L3071251 Võ Lữ Diễm Oanh 22/01/1998 Thú y
17L3071252 Trương Văn Phải 10/04/1999 Thú y
17L3071253 Cao Hoàng Phi 26/02/1999 Thú y
17L3071254 Nguyễn Lê Phi 07/12/1997 Thú y
17L3071255 Lê Thị Soa Phin 07/07/1999 Thú y
17L3071256 Đỗ Minh Phong 02/10/1999 Thú y
17L3071257 Nguyễn Hữu Phong 01/07/1999 Thú y
17L3071258 Đặng Thị Mỹ Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071259 Võ Ngọc Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071260 Nguyễn Bá Phúc 18/12/1999 Thú y
17L3071261 Trần Hưng Phúc 13/08/1999 Thú y
17L3071262 Ngô Thị Thúy Phương 20/03/1999 Thú y
17L3071263 Nguyễn Tấn Phương 23/06/1999 Thú y
17L3071264 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1999 Thú y
17L3071265 Tạ Nguyễn Như Phương 01/01/1999 Thú y
17L3071266 Võ Thị Thanh Phương 01/02/1999 Thú y
17L3071267 Hoàng Nghĩa Phước 02/02/1998 Thú y
17L3071268 Trần Văn Phượng 04/10/1999 Thú y
17L3071269 Hồ Văn Quang 21/11/1999 Thú y
17L3071270 Lê Văn Quang 20/12/1999 Thú y
17L3071271 Mai Ngọc Quang 05/05/1999 Thú y
17L3071272 Nay Y Quang 01/01/1997 Thú y
17L3071273 Nguyễn Nhật Quang 12/11/1999 Thú y
17L3071274 Trần Minh Quang 12/12/1999 Thú y
17L3071275 Hoàng Phi Quân 30/04/1998 Thú y
17L3071276 Nguyễn Văn Quân 10/11/1995 Thú y
17L3071277 Nguyễn Duy Quốc 19/05/1998 Thú y
17L3071278 Bùi Thị Quỳnh 01/08/1999 Thú y
17L3071279 Hoàng Như Quỳnh 13/06/1999 Thú y
17L3071280 Hồ Thanh Quỳnh 24/10/1999 Thú y
17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh 08/01/1999 Thú y
17L3071282 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/1999 Thú y
17L3071283 Phạm Thị Như Quỳnh 28/02/1999 Thú y
17L3071284 Phan Viết Rin 21/01/1999 Thú y
17L3071285 Văn Ngọc Rin 04/07/1999 Thú y
17L3071286 Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa 19/03/1999 Thú y
17L3071287 Nguyễn Ngọc Sang 08/01/1999 Thú y
17L3071288 Trương Quang Sáng 14/08/1999 Thú y
17L3071289 Trần Văn Sinh 16/06/1999 Thú y
17L3071290 Bùi Khắc Sơn 08/09/1999 Thú y
17L3071291 Phùng Trần Thế Sơn 22/06/1999 Thú y
17L3071292 Hoàng Thị Sương 26/06/1999 Thú y
17L3071293 Phạm Thị Mỹ Sương 10/09/1999 Thú y
17L3071294 Hoàng Văn Sự 26/10/1999 Thú y
17L3071295 Võ Xuân Sỹ 08/01/1999 Thú y
17L3071296 Nguyễn Văn Tài 06/09/1999 Thú y
17L3071297 Nguyễn Xuân Tài 31/07/1999 Thú y
17L3071298 Lê Công Tâm 16/11/1999 Thú y
17L3071299 Lê Văn Tâm 12/03/1999 Thú y
17L3071300 Đoàn Phương Tây 10/10/1999 Thú y
17L3071301 Lê Bá Thành 16/02/1999 Thú y
17L3071302 Lê Quang Thành 16/08/1999 Thú y
17L3071303 Phan Tuấn Thành 15/05/1998 Thú y
17L3071304 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071305 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1999 Thú y
17L3071306 Trần Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071307 Trần Thị Thu Thảo 08/08/1999 Thú y
17L3071308 Nguyễn Thị Thắm 18/08/1999 Thú y
17L3071309 Trịnh Thị Thắm 28/03/1998 Thú y
17L3071310 Trần Hữu Thắng 16/01/1999 Thú y
17L3071311 Đinh Xuân Thiên 17/01/1999 Thú y
17L3071312 Nguyễn Văn Thiện 12/09/1999 Thú y
17L3071313 Nguyễn Văn Thiệu 07/11/1999 Thú y
17L3071314 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1999 Thú y
17L3071315 Rơ Ô Thóa 25/10/1997 Thú y
17L3071316 Dương Vĩnh Thọ 28/10/1999 Thú y
17L3071317 Hồ Tấn Thơm 22/07/1999 Thú y
17L3071318 Đặng Thị Hà Thu 20/03/1999 Thú y
17L3071319 Huỳnh Thị Thiên Thu 20/10/1999 Thú y
17L3071320 Nguyễn Thị Hồng Thu 24/09/1999 Thú y
17L3071321 Trần Thị Minh Thuận 10/03/1999 Thú y
17L3071322 Bùi Đình Thung 05/05/1999 Thú y
17L3071323 Phạm Thị Thuý 28/04/1998 Thú y
17L3071324 Nguyễn Thị Phương Thùy 19/04/1999 Thú y
17L3071325 Trương Văn Thủ 20/10/1999 Thú y
17L3071326 Đỗ Thị Bích Thủy 10/10/1999 Thú y
17L3071327 Nguyễn Thị Thủy 26/10/1999 Thú y
17L3071328 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/05/1999 Thú y
17L3071329 Trần Thị Thủy 12/10/1999 Thú y
17L3071330 Trương Thị Thủy 26/07/1999 Thú y
17L3071331 Nguyễn Thị Thư 17/11/1999 Thú y
17L3071332 Phan Minh Thư 07/02/1999 Thú y
17L3071333 Nguyễn Thị Thương 24/12/1999 Thú y
17L3071334 Phan Thị Thương 06/09/1999 Thú y
17L3071335 Trần Nguyễn Thu Thương 23/10/1999 Thú y
17L3071336 Trần Thị Thương 20/10/1999 Thú y
17L3071337 Võ Thị Quỳnh Thương 06/11/1999 Thú y
17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường 29/12/1999 Thú y
17L3071339 Lê Thị Tiên 09/12/1999 Thú y
17L3071340 Nguyễn Văn Tiên 01/02/1999 Thú y
17L3071341 Võ Thanh Tiền 19/08/1999 Thú y
17L3071342 Hoàng Minh Tiến 22/11/1999 Thú y
17L3071343 Nguyễn Văn Tiến 07/03/1999 Thú y
17L3071344 Phan Phước Tiến 06/01/1999 Thú y
17L3071345 Huỳnh Văn Tin 07/04/1999 Thú y
17L3071346 Hồ Thị Tình 01/08/1999 Thú y
17L3071347 Nguyễn Văn Tình 05/12/1998 Thú y
17L3071348 Phạm Xuân Tình 24/12/1999 Thú y
17L3071349 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1999 Thú y
17L3071350 Phạm Văn Tính 26/03/1999 Thú y
17L3071351 Thái Viết Toàn 12/12/1999 Thú y
17L3071352 Nguyễn Thị Toán 19/05/1999 Thú y
17L3071353 Châu Thị Mỹ Trang 01/01/1999 Thú y
17L3071354 Châu Thị Thùy Trang 02/05/1999 Thú y
17L3071355 Lê Thị Huyền Trang 01/08/1999 Thú y
17L3071356 Lê Thị Thu Trang 02/12/1999 Thú y
17L3071357 Ngô Thị Trang 04/06/1999 Thú y
17L3071358 Nguyễn Thị Trang 30/06/1998 Thú y
17L3071359 Nguyễn Thị Trang 02/10/1999 Thú y
17L3071360 Nguyễn Thị Hà Trang 04/02/1999 Thú y
17L3071361 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/03/1998 Thú y
17L3071362 Nguyễn Thị Thảo Trang 03/10/1999 Thú y
17L3071363 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/10/1999 Thú y
17L3071364 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/1999 Thú y
17L3071365 Phạm Thị Thu Trang 06/09/1999 Thú y
17L3071366 Phan Đình Tri 03/02/1999 Thú y
17L3071367 Dương Thị Huyền Trinh 01/09/1999 Thú y
17L3071368 Lê Thị Thùy Trinh 12/01/1998 Thú y
17L3071369 Phan Thị Tuyết Trinh 22/09/1999 Thú y
17L3071370 Nguyễn Tô Anh Trọng 02/06/1999 Thú y
17L3071371 Phan Ngọc Trung 20/05/1999 Thú y
17L3071372 Trương Tấn Trung 10/12/1999 Thú y
17L3071373 Lê Xuân Trường 30/12/1998 Thú y
17L3071374 Nguyễn Đình Tuấn 07/02/1999 Thú y
17L3071375 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/02/1999 Thú y
17L3071376 Lê Thị Kim Tuyến 27/04/1999 Thú y
17L3071377 Nguyễn Bá Tùng 06/10/1998 Thú y
17L3071378 Nguyễn Thị Thanh Tú 10/04/1999 Thú y
17L3071379 Trần Văn Tú 17/03/1999 Thú y
17L3071380 Võ Đức Tú 20/01/1999 Thú y
17L3071381 Phan Văn Lâm Quang Tưởng 24/02/1999 Thú y
17L3071382 Hoàng Thị Thu Uyên 30/05/1998 Thú y
17L3071383 Lê Tú Uyên 02/11/1999 Thú y
17L3071384 Ngô Thị Lê Uyên 20/11/1999 Thú y
17L3071385 Phan Thị Kiều Vân 08/07/1999 Thú y
17L3071386 Trần Thị Vân 04/09/1999 Thú y
17L3071387 Nguyễn Thanh Văn 26/04/1999 Thú y
17L3071388 Ngô Thị Tường Vi 20/02/1999 Thú y
17L3071389 Cao Thành Vinh 02/07/1999 Thú y
17L3071390 Trương Thị Vinh 15/02/1999 Thú y
17L3071391 Nguyễn Văn Vũ 02/11/1999 Thú y
17L3071392 Nguyễn Văn Tân Vũ 15/09/1999 Thú y
17L3071393 Nguyễn Xuân Vương 20/01/1999 Thú y
17L3071394 Phạm Thúy Vy 03/02/1999 Thú y
17L3071395 Lê Trường Xuân 09/01/1999 Thú y
17L3071396 Ngô Thị Xuân 24/06/1999 Thú y
17L3071397 Nguyễn Thị Xuân 19/09/1998 Thú y
17L3071398 Võ Bình Yên 08/09/1999 Thú y
17L3071399 Tiêu Viết ý 02/09/1999 Thú y
17L3071400 Trần Duy ý 22/09/1999 Thú y
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3071001 Hoàng Thị Lan Anh 29/03/1999 Thú y
17L3071002 Lê Thị Kiều Anh 29/11/1999 Thú y
17L3071003 Lê Văn Anh 01/01/1999 Thú y
17L3071004 Nguyễn Thị Mai Anh 20/11/1999 Thú y
17L3071005 Trần Thị Vân Anh 08/08/1999 Thú y
17L3071006 Trần Trịnh Nhật Anh 11/09/1999 Thú y
17L3071007 Đặng Minh ánh 20/09/1999 Thú y
17L3071008 Nguyễn Ngọc ánh 13/07/1999 Thú y
17L3071009 Nguyễn Thị Ngọc ánh 01/12/1999 Thú y
17L3071010 Trần Văn ánh 19/04/1999 Thú y
17L3071011 Nguyễn Văn Ân 16/01/1999 Thú y
17L3071012 Đặng Văn Bá 19/09/1999 Thú y
17L3071013 Mai Xuân Bách 09/03/1999 Thú y
17L3071014 Nguyễn Văn Bảo 09/04/1999 Thú y
17L3071015 Võ Đại Bão 02/11/1999 Thú y
17L3071016 Nay Ru Bi 24/01/1999 Thú y
17L3071017 Đặng Phước Bình 04/10/1999 Thú y
17L3071018 Nguyễn Thị Bình 02/08/1999 Thú y
17L3071019 Nguyễn Thị Bình 19/08/1999 Thú y
17L3071020 Bùi Ngọc Bích 18/05/1999 Thú y
17L3071021 Võ Thị Bông 01/02/1999 Thú y
17L3071022 Đặng Thị Châu 06/02/1999 Thú y
17L3071023 Nguyễn Thị Chi 16/09/1999 Thú y
17L3071024 Phạm Linh Chi 20/06/1999 Thú y
17L3071025 Phạm Viết Chí 04/03/1999 Thú y
17L3071026 Võ Quốc Chính 27/12/1999 Thú y
17L3071027 Nguyễn Hoàng Chung 02/11/1999 Thú y
17L3071028 Nguyễn Thị Thanh Chung 07/02/1999 Thú y
17L3071029 Tăng Thị Thùy Chung 02/05/1999 Thú y
17L3071030 Lê Tiến Công 10/08/1999 Thú y
17L3071031 Ngô Văn Công 08/07/1999 Thú y
17L3071032 Nguyễn Đại Cương 12/01/1999 Thú y
17L3071033 Dương Văn Cường 25/01/1999 Thú y
17L3071034 Nguyễn Văn Cường 08/03/1999 Thú y
17L3071035 Nguyễn Văn Cường 06/12/1999 Thú y
17L3071036 Trần Mạnh Cường 03/04/1999 Thú y
17L3071037 Trần Quốc Cường 22/12/1999 Thú y
17L3071038 Trịnh Nguyễn Mạnh Cường 28/06/1999 Thú y
17L3071039 Dương Duy Danh 01/05/1999 Thú y
17L3071040 Nguyễn Thị Dàng 26/10/1999 Thú y
17L3071041 Trần Thị Vỹ Dạ 15/11/1999 Thú y
17L3071042 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 05/06/1999 Thú y
17L3071043 Hoàng Thị Diệp 20/07/1999 Thú y
17L3071044 Phạm Thị Diệp 13/02/1999 Thú y
17L3071045 Lê Thị Dung 06/03/1999 Thú y
17L3071046 Võ Thị Phương Dung 20/11/1999 Thú y
17L3071047 Trần Ngọc Duy 11/09/1998 Thú y
17L3071048 Đỗ Thị Lệ Duyên 14/04/1999 Thú y
17L3071049 Lê Thị Duyên 05/09/1999 Thú y
17L3071050 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Thú y
17L3071051 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/06/1999 Thú y
17L3071052 Trần Thị Tú Duyên 05/03/1999 Thú y
17L3071053 Nguyễn Tiến Dũng 02/09/1999 Thú y
17L3071054 Nguyễn Tiến Hồng Dương 12/12/1998 Thú y
17L3071055 Đinh Văn Đạo 01/01/1999 Thú y
17L3071056 Bùi Nguyễn Vĩnh Đạt 24/10/1999 Thú y
17L3071057 Châu Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071058 Nguyễn Hữu Thành Đạt 16/07/1999 Thú y
17L3071059 Nguyễn Thành Đạt 24/01/1998 Thú y
17L3071060 Nguyễn Tiến Đạt 29/10/1999 Thú y
17L3071061 Nguyễn Văn Đạt 07/06/1998 Thú y
17L3071062 Phạm Quang Đạt 12/11/1999 Thú y
17L3071063 Bùi Công Đoàn 02/02/1999 Thú y
17L3071064 Hồ Tất Thành Đô 26/01/1999 Thú y
17L3071065 Thiều Văn Đông 01/09/1999 Thú y
17L3071066 Đặng Văn Được 13/04/1999 Thú y
17L3071067 Bùi Văn Đức 18/12/1998 Thú y
17L3071068 Cao Minh Đức 13/08/1999 Thú y
17L3071069 Đào Huỳnh Đức 16/04/1997 Thú y
17L3071070 Lê Hữu Đức 02/12/1999 Thú y
17L3071071 Lê Văn Đức 15/09/1999 Thú y
17L3071072 Nguyễn Văn Đức 20/10/1999 Thú y
17L3071073 Nguyễn Việt Đức 26/10/1999 Thú y
17L3071074 Lê Văn Em 06/08/1996 Thú y
17L3071075 Nguyễn Thị Thanh Giang 02/02/1999 Thú y
17L3071076 Phạm Linh Giang 20/01/1999 Thú y
17L3071077 Trà Dương Hậu Giang 06/12/1999 Thú y
17L3071078 Bạch Thị Hà 27/08/1999 Thú y
17L3071079 Huỳnh Phạm Thu Hà 20/04/1999 Thú y
17L3071080 Lê Thị Thu Hà 16/02/1998 Thú y
17L3071081 Phạm Ngọc Hà 01/12/1999 Thú y
17L3071082 Trần Quang Hà 20/04/1998 Thú y
17L3071083 Võ Thị Hà 20/01/1999 Thú y
17L3071084 Phạm Duy Hào 04/02/1999 Thú y
17L3071085 Hoàng Duy Hải 11/05/1999 Thú y
17L3071086 Lê Viết Hải 06/03/1999 Thú y
17L3071087 Trần Vĩnh Hải 26/04/1999 Thú y
17L3071088 Phạm Viết Hảo 18/09/1998 Thú y
17L3071089 Hà Thị Hạnh 23/11/1999 Thú y
17L3071090 Lê Thị Hạnh 08/09/1999 Thú y
17L3071091 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/01/1999 Thú y
17L3071092 Nguyễn Thị Hạnh 16/12/1998 Thú y
17L3071093 Nguyễn Thị Phương Hạnh 10/11/1999 Thú y
17L3071094 Đinh Minh Hậu 13/05/1998 Thú y
17L3071095 Lê Quang Hậu 02/10/1999 Thú y
17L3071096 Nguyễn Đức Hậu 18/10/1999 Thú y
17L3071097 Nguyễn Thị Hồng Hậu 04/05/1999 Thú y
17L3071098 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/04/1999 Thú y
17L3071099 Phùng Thị Thu Hằng 20/02/1999 Thú y
17L3071100 Trần Thị Hằng 02/06/1999 Thú y
17L3071101 Trần Thị Thanh Hằng 30/09/1998 Thú y
17L3071102 Trần Thị Thúy Hằng 10/09/1999 Thú y
17L3071103 Lê Thị Hiên 20/02/1999 Thú y
17L3071104 Dương Thị Hiền 25/02/1998 Thú y
17L3071105 Đậu Thị Thuý Hiền 03/04/1999 Thú y
17L3071106 Lê Thị Diệu Hiền 05/04/1999 Thú y
17L3071107 Nguyễn Thị Hiền 10/02/1999 Thú y
17L3071108 Phạm Thị Hiền 01/11/1999 Thú y
17L3071109 Trần Thị Hiền 18/03/1999 Thú y
17L3071110 Võ Thị Kim Hiền 09/02/1999 Thú y
17L3071111 Chu Thanh Hiếu 18/06/1999 Thú y
17L3071112 Nguyễn Thái Hiếu 04/10/1999 Thú y
17L3071113 Nguyễn Thị Hiếu 15/11/1999 Thú y
17L3071114 Trần Minh Hiếu 02/02/1998 Thú y
17L3071115 Lê Phước Hiệp 26/03/1999 Thú y
17L3071116 Nguyễn Thị Hiệp 03/03/1999 Thú y
17L3071117 Phan Thị Hiệp 11/12/1999 Thú y
17L3071118 Nguyễn Thị Hoa 12/02/1999 Thú y
17L3071119 Châu Thị Xuân Hoài 29/04/1999 Thú y
17L3071120 Nguyễn Thị Hoài 22/05/1998 Thú y
17L3071121 Thái Thị Hoàng 22/08/1999 Thú y
17L3071122 Trần Đức Hoàng 03/10/1999 Thú y
17L3071123 Trần Hậu Hoàng 30/06/1999 Thú y
17L3071124 Trương Công Huy Hoàng 27/10/1999 Thú y
17L3071125 Hồ Xuân Hòa 24/08/1999 Thú y
17L3071126 Nguyễn Duy Hòa 26/01/1999 Thú y
17L3071127 Trần Thị Hòa 07/06/1999 Thú y
17L3071128 Trương Văn Hòa 21/01/1998 Thú y
17L3071129 Trần Thị Hồng 25/10/1999 Thú y
17L3071130 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1998 Thú y
17L3071131 Đặng Huy 02/10/1998 Thú y
17L3071132 Hoàng Việt Gia Huy 29/08/1999 Thú y
17L3071133 Hồ Hữu Huy 19/04/1999 Thú y
17L3071134 Nguyễn Văn Huy 13/09/1998 Thú y
17L3071135 Trần Đình Đăng Huy 09/11/1999 Thú y
17L3071136 Trần Phước Huy 10/12/1999 Thú y
17L3071137 Lê Khánh Huyền 15/02/1999 Thú y
17L3071138 Phạm Thị ánh Huyền 17/06/1998 Thú y
17L3071139 Trần Văn Huynh 12/07/1999 Thú y
17L3071140 Đoàn Phi Huỳnh 06/06/1999 Thú y
17L3071141 Đinh Văn Hùng 03/08/1998 Thú y
17L3071142 Lê Thị Thu Hương 26/02/1999 Thú y
17L3071143 Lý Thị Diễm Hương 10/04/1998 Thú y
17L3071144 Nguyễn Thị Hương 13/04/1999 Thú y
17L3071145 Nguyễn Thị Hương 26/11/1999 Thú y
17L3071146 Võ Đức ích 01/06/1999 Thú y
17L3071147 Lê Viết Tuấn Khanh 11/04/1999 Thú y
17L3071148 Lê Văn Khánh 07/11/1999 Thú y
17L3071149 Từ Hoàng Đình Khánh 31/05/1999 Thú y
17L3071150 Võ Công Khánh 23/07/1999 Thú y
17L3071151 Cao Văn Khải 23/07/1999 Thú y
17L3071152 Nguyễn Đăng Khoa 20/04/1998 Thú y
17L3071153 Trần Văn Khoa 21/06/1999 Thú y
17L3071154 Võ Đức Nguyễn Khoa 07/01/1999 Thú y
17L3071155 Nguyễn My Khuyên 02/03/1999 Thú y
17L3071156 Lê Thị Thúy Kiều 19/05/1999 Thú y
17L3071157 Lê Văn Lai 18/04/1998 Thú y
17L3071158 Nguyễn Thị Ngọc Lam 13/04/1999 Thú y
17L3071159 Trần Hồng Lam 01/01/1999 Thú y
17L3071160 Cáp Thị Mỹ Lan 27/08/1999 Thú y
17L3071161 Nguyễn Thị Lan 15/05/1999 Thú y
17L3071162 Phạm Tự Công Lập 15/02/1999 Thú y
17L3071163 Nguyễn Quang Lắm 02/10/1997 Thú y
17L3071164 Nguyễn Thị Hồng Lê 24/07/1999 Thú y
17L3071165 Nguyễn Thị Nhật Lệ 20/06/1999 Thú y
17L3071166 Hoàng Thị Liên 16/09/1999 Thú y
17L3071167 Nguyễn Thị Diệu Liên 04/04/1999 Thú y
17L3071168 Nguyễn Thị Ngọc Liên 16/04/1998 Thú y
17L3071169 Thân Thị Kim Liên 13/05/1999 Thú y
17L3071170 Phạm Thị Liễu 02/10/1998 Thú y
17L3071171 Lê Thị Khánh Linh 24/04/1999 Thú y
17L3071172 Lê Thị Mỹ Linh 10/08/1999 Thú y
17L3071173 Nguyễn Thị Linh 19/01/1999 Thú y
17L3071174 Phạm Thị Thùy Linh 02/08/1999 Thú y
17L3071175 Rlan Linh 07/03/1999 Thú y
17L3071176 Trần Thị Linh 21/04/1998 Thú y
17L3071177 Võ Thị Mỹ Linh 02/06/1999 Thú y
17L3071178 Võ Thị Ngọc Lĩnh 28/07/1999 Thú y
17L3071179 Trần Hoàng Hùng Lịch 19/10/1999 Thú y
17L3071180 Nguyễn Thị Ngọc Loan 16/09/1999 Thú y
17L3071181 Nguyễn Thị Thúy Loan 20/07/1999 Thú y
17L3071182 Đỗ Thành Long 10/03/1999 Thú y
17L3071183 Mai Văn Long 18/09/1999 Thú y
17L3071184 Phạm Gia Long 20/02/1999 Thú y
17L3071185 Trần Đình Long 23/03/1998 Thú y
17L3071186 Đào Trọng Lớn 28/06/1999 Thú y
17L3071187 Cao Thành Lợi 19/02/1999 Thú y
17L3071188 Đỗ Thị Lợi 20/11/1999 Thú y
17L3071189 Nguyễn Văn Lợi 12/01/1999 Thú y
17L3071190 Nguyễn Thị Minh Luyến 02/02/1999 Thú y
17L3071191 Dương Thị Lương 04/02/1998 Thú y
17L3071192 Phạm Minh Lưu 16/06/1998 Thú y
17L3071193 Tô Thị Lưu 30/10/1999 Thú y
17L3071194 Nguyễn Danh Lực 30/06/1999 Thú y
17L3071195 Hoa Thị Ly 12/12/1999 Thú y
17L3071196 Nguyễn Thị Hải Ly 28/07/1999 Thú y
17L3071197 Phan Thị Mai Ly 05/11/1999 Thú y
17L3071198 Nguyễn Thị Lý 23/02/1999 Thú y
17L3071199 Nguyễn Thị Mai 30/06/1999 Thú y
17L3071200 Huỳnh Ngọc Mẫn 11/07/1999 Thú y
17L3071201 Trần Thị Kiều Mẫn 12/07/1998 Thú y
17L3071202 Mai Thị Trà Mi 22/03/1999 Thú y
17L3071203 Nguyễn Tấn Minh 12/02/1999 Thú y
17L3071204 Phạm Đức Minh 31/10/1999 Thú y
17L3071205 Bùi Thị Thảo My 13/08/1999 Thú y
17L3071206 Trần Thị Diễm My 05/02/1999 Thú y
17L3071207 Trần Thị Trà My 30/01/1999 Thú y
17L3071208 Đặng Thị Ly Na 07/07/1999 Thú y
17L3071209 Lê Trương Bằng Nam 03/08/1999 Thú y
17L3071210 Trần Hoài Nam 16/09/1999 Thú y
17L3071211 Ngô Văn Năm 15/04/1999 Thú y
17L3071212 Nguyễn Thị Hằng Nga 19/09/1999 Thú y
17L3071213 Phan Thị Nga 22/12/1999 Thú y
17L3071214 Trần Thị Thanh Nga 04/07/1999 Thú y
17L3071215 Hoàng Thị Ngân 11/11/1999 Thú y
17L3071216 Nguyễn Thị Ngân 24/02/1999 Thú y
17L3071217 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/07/1999 Thú y
17L3071218 Nguyễn Thị Tú Ngân 29/11/1999 Thú y
17L3071219 Trần Thị Kim Ngân 26/08/1999 Thú y
17L3071220 Trần Thị Ngọc 11/11/1999 Thú y
17L3071221 Lê Thị Minh Nguyên 20/12/1999 Thú y
17L3071222 Nguyễn Thị Thúy Nguyên 02/02/1999 Thú y
17L3071223 Phan Thành Nguyên 28/05/1999 Thú y
17L3071224 Trần Thị Thanh Nhàn 02/01/1999 Thú y
17L3071225 Lê Trần Nhản 27/06/1999 Thú y
17L3071226 Nguyễn Văn Nhảnh 01/06/1999 Thú y
17L3071227 Nguyễn Viết Nhã 16/12/1999 Thú y
17L3071228 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1999 Thú y
17L3071229 Phan Bá Nhân 28/10/1999 Thú y
17L3071230 Võ Đại Thành Nhân 27/07/1999 Thú y
17L3071231 Cáp Thị Kim Nhi 11/07/1999 Thú y
17L3071232 Đoàn Thị Nhi 01/04/1999 Thú y
17L3071233 Lê Thị Hồng Nhung 15/05/1999 Thú y
17L3071234 Nguyễn Phổ Nguyên Nhung 06/04/1999 Thú y
17L3071235 Nguyễn Thị Hòa Nhung 13/10/1999 Thú y
17L3071236 Phạm Thị Nhung 21/11/1999 Thú y
17L3071237 Trần Thị Nhung 01/02/1999 Thú y
17L3071238 Trần Thị Hồng Nhung 10/06/1999 Thú y
17L3071239 Trần Thị Hồng Nhung 27/07/1999 Thú y
17L3071240 Trần Thị Phi Nhung 04/01/1999 Thú y
17L3071241 Hoàng Thị Thảo Như 01/01/1999 Thú y
17L3071242 Lê Thị Quỳnh Như 18/03/1999 Thú y
17L3071243 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/1999 Thú y
17L3071244 Trần Thị Như 28/06/1999 Thú y
17L3071245 H Vanh Niê 14/12/1998 Thú y
17L3071246 H' Trang Niê 18/08/1998 Thú y
17L3071247 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 03/11/1999 Thú y
17L3071248 Nguyễn Thị Phú Oanh 28/08/1999 Thú y
17L3071249 Trà Thị Kiều Oanh 20/01/1999 Thú y
17L3071250 Trịnh Thị Oanh 01/01/1999 Thú y
17L3071251 Võ Lữ Diễm Oanh 22/01/1998 Thú y
17L3071252 Trương Văn Phải 10/04/1999 Thú y
17L3071253 Cao Hoàng Phi 26/02/1999 Thú y
17L3071254 Nguyễn Lê Phi 07/12/1997 Thú y
17L3071255 Lê Thị Soa Phin 07/07/1999 Thú y
17L3071256 Đỗ Minh Phong 02/10/1999 Thú y
17L3071257 Nguyễn Hữu Phong 01/07/1999 Thú y
17L3071258 Đặng Thị Mỹ Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071259 Võ Ngọc Phú 14/02/1999 Thú y
17L3071260 Nguyễn Bá Phúc 18/12/1999 Thú y
17L3071261 Trần Hưng Phúc 13/08/1999 Thú y
17L3071262 Ngô Thị Thúy Phương 20/03/1999 Thú y
17L3071263 Nguyễn Tấn Phương 23/06/1999 Thú y
17L3071264 Nguyễn Thị Anh Phương 20/11/1999 Thú y
17L3071265 Tạ Nguyễn Như Phương 01/01/1999 Thú y
17L3071266 Võ Thị Thanh Phương 01/02/1999 Thú y
17L3071267 Hoàng Nghĩa Phước 02/02/1998 Thú y
17L3071268 Trần Văn Phượng 04/10/1999 Thú y
17L3071269 Hồ Văn Quang 21/11/1999 Thú y
17L3071270 Lê Văn Quang 20/12/1999 Thú y
17L3071271 Mai Ngọc Quang 05/05/1999 Thú y
17L3071272 Nay Y Quang 01/01/1997 Thú y
17L3071273 Nguyễn Nhật Quang 12/11/1999 Thú y
17L3071274 Trần Minh Quang 12/12/1999 Thú y
17L3071275 Hoàng Phi Quân 30/04/1998 Thú y
17L3071276 Nguyễn Văn Quân 10/11/1995 Thú y
17L3071277 Nguyễn Duy Quốc 19/05/1998 Thú y
17L3071278 Bùi Thị Quỳnh 01/08/1999 Thú y
17L3071279 Hoàng Như Quỳnh 13/06/1999 Thú y
17L3071280 Hồ Thanh Quỳnh 24/10/1999 Thú y
17L3071281 Nguyễn Như Quỳnh 08/01/1999 Thú y
17L3071282 Nguyễn Thị Như Quỳnh 21/08/1999 Thú y
17L3071283 Phạm Thị Như Quỳnh 28/02/1999 Thú y
17L3071284 Phan Viết Rin 21/01/1999 Thú y
17L3071285 Văn Ngọc Rin 04/07/1999 Thú y
17L3071286 Đoàn Ngọc Phạm Kim Sa 19/03/1999 Thú y
17L3071287 Nguyễn Ngọc Sang 08/01/1999 Thú y
17L3071288 Trương Quang Sáng 14/08/1999 Thú y
17L3071289 Trần Văn Sinh 16/06/1999 Thú y
17L3071290 Bùi Khắc Sơn 08/09/1999 Thú y
17L3071291 Phùng Trần Thế Sơn 22/06/1999 Thú y
17L3071292 Hoàng Thị Sương 26/06/1999 Thú y
17L3071293 Phạm Thị Mỹ Sương 10/09/1999 Thú y
17L3071294 Hoàng Văn Sự 26/10/1999 Thú y
17L3071295 Võ Xuân Sỹ 08/01/1999 Thú y
17L3071296 Nguyễn Văn Tài 06/09/1999 Thú y
17L3071297 Nguyễn Xuân Tài 31/07/1999 Thú y
17L3071298 Lê Công Tâm 16/11/1999 Thú y
17L3071299 Lê Văn Tâm 12/03/1999 Thú y
17L3071300 Đoàn Phương Tây 10/10/1999 Thú y
17L3071301 Lê Bá Thành 16/02/1999 Thú y
17L3071302 Lê Quang Thành 16/08/1999 Thú y
17L3071303 Phan Tuấn Thành 15/05/1998 Thú y
17L3071304 Hoàng Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071305 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/05/1999 Thú y
17L3071306 Trần Thị Thảo 20/10/1999 Thú y
17L3071307 Trần Thị Thu Thảo 08/08/1999 Thú y
17L3071308 Nguyễn Thị Thắm 18/08/1999 Thú y
17L3071309 Trịnh Thị Thắm 28/03/1998 Thú y
17L3071310 Trần Hữu Thắng 16/01/1999 Thú y
17L3071311 Đinh Xuân Thiên 17/01/1999 Thú y
17L3071312 Nguyễn Văn Thiện 12/09/1999 Thú y
17L3071313 Nguyễn Văn Thiệu 07/11/1999 Thú y
17L3071314 Nguyễn Đức Thịnh 07/07/1999 Thú y
17L3071315 Rơ Ô Thóa 25/10/1997 Thú y
17L3071316 Dương Vĩnh Thọ 28/10/1999 Thú y
17L3071317 Hồ Tấn Thơm 22/07/1999 Thú y
17L3071318 Đặng Thị Hà Thu 20/03/1999 Thú y
17L3071319 Huỳnh Thị Thiên Thu 20/10/1999 Thú y
17L3071320 Nguyễn Thị Hồng Thu 24/09/1999 Thú y
17L3071321 Trần Thị Minh Thuận 10/03/1999 Thú y
17L3071322 Bùi Đình Thung 05/05/1999 Thú y
17L3071323 Phạm Thị Thuý 28/04/1998 Thú y
17L3071324 Nguyễn Thị Phương Thùy 19/04/1999 Thú y
17L3071325 Trương Văn Thủ 20/10/1999 Thú y
17L3071326 Đỗ Thị Bích Thủy 10/10/1999 Thú y
17L3071327 Nguyễn Thị Thủy 26/10/1999 Thú y
17L3071328 Nguyễn Thị Thanh Thủy 28/05/1999 Thú y
17L3071329 Trần Thị Thủy 12/10/1999 Thú y
17L3071330 Trương Thị Thủy 26/07/1999 Thú y
17L3071331 Nguyễn Thị Thư 17/11/1999 Thú y
17L3071332 Phan Minh Thư 07/02/1999 Thú y
17L3071333 Nguyễn Thị Thương 24/12/1999 Thú y
17L3071334 Phan Thị Thương 06/09/1999 Thú y
17L3071335 Trần Nguyễn Thu Thương 23/10/1999 Thú y
17L3071336 Trần Thị Thương 20/10/1999 Thú y
17L3071337 Võ Thị Quỳnh Thương 06/11/1999 Thú y
17L3071338 Hồ Nguyễn Quốc Thường 29/12/1999 Thú y
17L3071339 Lê Thị Tiên 09/12/1999 Thú y
17L3071340 Nguyễn Văn Tiên 01/02/1999 Thú y
17L3071341 Võ Thanh Tiền 19/08/1999 Thú y
17L3071342 Hoàng Minh Tiến 22/11/1999 Thú y
17L3071343 Nguyễn Văn Tiến 07/03/1999 Thú y
17L3071344 Phan Phước Tiến 06/01/1999 Thú y
17L3071345 Huỳnh Văn Tin 07/04/1999 Thú y
17L3071346 Hồ Thị Tình 01/08/1999 Thú y
17L3071347 Nguyễn Văn Tình 05/12/1998 Thú y
17L3071348 Phạm Xuân Tình 24/12/1999 Thú y
17L3071349 Nguyễn Hữu Tín 01/01/1999 Thú y
17L3071350 Phạm Văn Tính 26/03/1999 Thú y
17L3071351 Thái Viết Toàn 12/12/1999 Thú y
17L3071352 Nguyễn Thị Toán 19/05/1999 Thú y
17L3071353 Châu Thị Mỹ Trang 01/01/1999 Thú y
17L3071354 Châu Thị Thùy Trang 02/05/1999 Thú y
17L3071355 Lê Thị Huyền Trang 01/08/1999 Thú y
17L3071356 Lê Thị Thu Trang 02/12/1999 Thú y
17L3071357 Ngô Thị Trang 04/06/1999 Thú y
17L3071358 Nguyễn Thị Trang 30/06/1998 Thú y
17L3071359 Nguyễn Thị Trang 02/10/1999 Thú y
17L3071360 Nguyễn Thị Hà Trang 04/02/1999 Thú y
17L3071361 Nguyễn Thị Kiều Trang 08/03/1998 Thú y
17L3071362 Nguyễn Thị Thảo Trang 03/10/1999 Thú y
17L3071363 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/10/1999 Thú y
17L3071364 Nguyễn Thị Thùy Trang 13/07/1999 Thú y
17L3071365 Phạm Thị Thu Trang 06/09/1999 Thú y
17L3071366 Phan Đình Tri 03/02/1999 Thú y
17L3071367 Dương Thị Huyền Trinh 01/09/1999 Thú y
17L3071368 Lê Thị Thùy Trinh 12/01/1998 Thú y
17L3071369 Phan Thị Tuyết Trinh 22/09/1999 Thú y
17L3071370 Nguyễn Tô Anh Trọng 02/06/1999 Thú y
17L3071371 Phan Ngọc Trung 20/05/1999 Thú y
17L3071372 Trương Tấn Trung 10/12/1999 Thú y
17L3071373 Lê Xuân Trường 30/12/1998 Thú y
17L3071374 Nguyễn Đình Tuấn 07/02/1999 Thú y
17L3071375 Nguyễn Lê Anh Tuấn 01/02/1999 Thú y
17L3071376 Lê Thị Kim Tuyến 27/04/1999 Thú y
17L3071377 Nguyễn Bá Tùng 06/10/1998 Thú y
17L3071378 Nguyễn Thị Thanh Tú 10/04/1999 Thú y
17L3071379 Trần Văn Tú 17/03/1999 Thú y
17L3071380 Võ Đức Tú 20/01/1999 Thú y
17L3071381 Phan Văn Lâm Quang Tưởng 24/02/1999 Thú y
17L3071382 Hoàng Thị Thu Uyên 30/05/1998 Thú y
17L3071383 Lê Tú Uyên 02/11/1999 Thú y
17L3071384 Ngô Thị Lê Uyên 20/11/1999 Thú y
17L3071385 Phan Thị Kiều Vân 08/07/1999 Thú y
17L3071386 Trần Thị Vân 04/09/1999 Thú y
17L3071387 Nguyễn Thanh Văn 26/04/1999 Thú y
17L3071388 Ngô Thị Tường Vi 20/02/1999 Thú y
17L3071389 Cao Thành Vinh 02/07/1999 Thú y
17L3071390 Trương Thị Vinh 15/02/1999 Thú y
17L3071391 Nguyễn Văn Vũ 02/11/1999 Thú y
17L3071392 Nguyễn Văn Tân Vũ 15/09/1999 Thú y
17L3071393 Nguyễn Xuân Vương 20/01/1999 Thú y
17L3071394 Phạm Thúy Vy 03/02/1999 Thú y
17L3071395 Lê Trường Xuân 09/01/1999 Thú y
17L3071396 Ngô Thị Xuân 24/06/1999 Thú y
17L3071397 Nguyễn Thị Xuân 19/09/1998 Thú y
17L3071398 Võ Bình Yên 08/09/1999 Thú y
17L3071399 Tiêu Viết ý 02/09/1999 Thú y
17L3071400 Trần Duy ý 22/09/1999 Thú y

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay598
  • Tháng hiện tại56,648
  • Tổng lượt truy cập1,616,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây