Thí sinh hỏi – Nhà trường trả lời (13/04/2018)

0
Câu hỏi thường gặp: Học Nông Lâm ra trường làm gì?

Nhà trường trả lời:

Nhà trường đã hợp tác chặt chẽ với hơn 100 doanh nghiệp trong đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, tuyển dụng và xúc tiến cơ hội việc làm. Hằng năm, Nhà trường luôn tổ chức Ngày hội việc làm và có các văn phòng tuyển dụng trong suốt cả năm với quy mô trên 50 doanh nghiệp để tạo điều kiện sinh viên ra trường có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Việc dạy và học cũng được nhà trường điều chỉnh theo hướng phát triển năng lực thích nghi công việc trong và ngoài nước, tự tạo việc làm và khởi nghiệp tốt.

Tổng hợp kết quả tuyển dụng từ năm 2014 – 2017

STT CÁC CHỈ TIÊU 2014 2015 2016 2017
1 Doanh nghiệp tuyển dụng 25 33 52 52
2 Chương trình CEO, Talk show 2 5 8 6
3 Cơ hội việc làm, thực tập 800 1000 1500 1800
4 Sinh viên tham gia tuyển dụng 1200 2100 2500 2600
Category: Xét tuyển học bạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here