Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP. Huế, Việt Nam
  • Điện thoại: 0979.467.756 – 0914.215.925 – 0905.376.055
  • Fax: +84 234.3524.923
  • Email: tuyensinh@huaf.edu.vn
  • Website: https://tuyensinh.huaf.edu.vn

Bản quyền thuộc Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Xây dựng và thiết kế trên mã nguồn Wordpress bởi Trung tâm Thông tin - Thư viện
Giao diện sử dụng: Newspaper bởi Tagdiv.