Kết quả trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2018

Thứ tư - 22/08/2018 22:51
Kết quả trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2018
Danh sách trúng tuyển bổ sung đợt 1 - 2018
Thời gian nhập học:
- 27/8/2018 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ
- 28/8/2018 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo kết quả thi PTTH quốc gia
Địa điểm nhập học: Phòng Công tác sinh viên - Trường Đại học Nông Lâm Huế
Lưu ý:
- Thí sinh xem giấy báo trúng tuyển trực tuyến tại link:
http://tuyensinh.hueuni.edu.vn/GBTT_Account/Login?ReturnUrl=%2fsinh-vien%2fgiay-bao-trung-tuyen
- Thí sinh đến nhập học và nhà trường sẽ cấp giấy báo trúng tuyển trực tiếp cho TS
Tham khảo các thủ tục cần thiết khi nhập học tại:
http://tuyensinh.huaf.edu.vn/index.php/vi/news/thong-tin-ho-tro-thi-sinh/cac-thu-tuc-can-thiet-nhap-hoc-2018-431.html
Mã số SV Hình thức SBD Tên ngành Họ tên Ngày sinh
18L3181062 Xét tuyển học bạ 33004531 Bất động sản Hồ Thị Ngọc Diệu 7/9/2000
18L3181063 Xét tuyển học bạ 40003390 Bất động sản Nguyễn Văn Sáng 4/9/2000
18L3181064 Xét tuyển học bạ 33001639 Bất động sản Đặng Văn Trường 6/30/2000
18L1021062   33007607 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Văn Hiền 1/4/1999
18L1021063   33005962 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Xuân Quốc Huy 2/25/2000
18L1021064   34002946 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Quốc Huy 9/28/2000
18L1021065   33002371 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Trần Đức Nhẫn 10/11/2000
18L1021066   35003146 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Khắc Nhật 11/26/2000
18L1021067   33001801 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Lê Phước 5/9/2000
18L1021068   34009180 Công nghệ kỹ thuật cơ khí Nguyễn Quang Trung 4/27/2000
18L1041086   33010255 Kỹ thuật cơ - điện tử Võ Trương Công Minh 9/29/1998
18L1041087   33002515 Kỹ thuật cơ - điện tử Lê ích Thôi 8/25/1999
18L3191033   33007986 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Huyền Tôn Nữ Diệu Hà 12/30/1999
18L3191034   32001768 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Lê Ngọc Ngân Hà 12/24/2000
18L3191035   33006006 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Hà Xuân Anh Minh 8/2/2000
18L3191036   33008657 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Nguyễn Xuân Nhật 7/24/2000
18L3121008 Xét tuyển học bạ 33009101 Công nghệ chế biến lâm sản Nguyễn Thị Tuyết Nhung 5/30/2000
18L3121009   33000752 Công nghệ chế biến lâm sản Trần Đình Trung 12/8/2000
18L3161024 Xét tuyển học bạ 34015096 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Tạ Thành Công 2/9/2000
18L3161025 Xét tuyển học bạ 33008141 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Bùi Đặng Quang Mẫn 5/27/2000
18L3161026 Xét tuyển học bạ 35003146 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Nguyễn Khắc Nhật 11/26/2000
18L3161027 Xét tuyển học bạ 33007056 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng Hoàng Nhật Trường 1/16/2000
18L3101072 Xét tuyển học bạ 33000277 Khuyến nông Nguyễn Phan Hòa Hợp 6/5/2000
18L3101073   31004720 Khuyến nông Đinh Ngô Trường Vũ 8/18/2000
18L3061137   33001301 Chăn nuôi Phan Thị Thu Hà 8/4/2000
18L3061138   34016509 Chăn nuôi Bling Thị Hêm 2/20/2000
18L3061139   31004080 Chăn nuôi Nguyễn Quang Huy 9/23/2000
18L3061140   37005914 Chăn nuôi Dương Thái Phong 7/22/2000
18L3061141   33003498 Chăn nuôi Trần Thị Kim Phụng 7/18/2000
18L3061142   33010402 Chăn nuôi Phan Hoàng Thắng 3/26/2000
18L3061143   33005385 Chăn nuôi Lê Cao Quốc Vũ 1/19/2000
18L3091043 Xét tuyển học bạ 33012104 Nông học Nguyễn Trường Giang 2/20/2000
18L3091044 Xét tuyển học bạ 33005951 Nông học Trần Thanh Hoàng 1/6/2000
18L3091045   32007159 Nông học Nguyễn Đăng Tuyến 4/8/2000
18L3091046   34015359 Nông học Liên Văn Vui 9/26/2000
18L3091047   29003055 Nông học Lê Thị Hải Yến 9/3/1999
18L3011066 Xét tuyển học bạ   Khoa học cây trồng Huyền Tôn Nữ Diệu Hà 12/30/1999
18L3011067 Xét tuyển học bạ   Khoa học cây trồng Trần Thị Hà 12/2/1996
18L3011068 Xét tuyển học bạ 33007996 Khoa học cây trồng Nguyễn Thị Hồng Hạnh 10/25/2000
18L3011069 Xét tuyển học bạ   Khoa học cây trồng Nguyễn Thị Hoài 5/27/1998
18L3011070 Xét tuyển học bạ 32005869 Khoa học cây trồng Hồ Thị Hưng //
18L3011071 Xét tuyển học bạ 32005886 Khoa học cây trồng Hồ Thị Kiên 4/1/2000
18L3011072   04003197 Khoa học cây trồng Nguyễn Tài Ngân 10/20/2000
18L3011073 Xét tuyển học bạ 31005004 Khoa học cây trồng Vũ Quang Tâm 12/12/2000
18L3011074   34008842 Khoa học cây trồng Nguyễn Hữu Minh Thi 5/29/2000
18L3021048 Xét tuyển học bạ   Bảo vệ thực vật Nguyễn Văn An 9/24/1998
18L3021049 Xét tuyển học bạ 36000557 Bảo vệ thực vật Huỳnh Thị Đức Hiền 4/13/2000
18L3021050 Xét tuyển học bạ 31008290 Bảo vệ thực vật Trần Thị Ngọc Tâm 10/27/2000
18L4021163   33002164 Phát triển nông thôn Nguyễn Trung Chánh 9/1/2000
18L4021164   31004519 Phát triển nông thôn Đinh Minh Đức 8/1/1998
18L4021165   33000259 Phát triển nông thôn Đỗ Thị Hiền 3/28/2000
18L3051035 Xét tuyển học bạ 33002192 Lâm học Nguyễn Thành Đạt 6/16/2000
18L3051036 Xét tuyển học bạ 31001997 Lâm học Trần Thị Khánh Huyền 7/26/2000
18L3051037 Xét tuyển học bạ   Lâm học Võ Doãn Sơn 4/12/1998
18L3151009 Xét tuyển học bạ 33000258 Lâm nghiệp đô thị Nguyễn Công Hậu 11/26/2000
18L3111037 Xét tuyển học bạ 04004066 Quản lý tài nguyên rừng Đặng Công Thanh Bình 9/21/2000
18L3111038 Xét tuyển học bạ   Quản lý tài nguyên rừng Đinh Văn Hoàng 8/28/1997
18L3111039 Xét tuyển học bạ 33012169 Quản lý tài nguyên rừng Đinh Hải Long 8/3/2000
18L3111040 Xét tuyển học bạ 32001359 Quản lý tài nguyên rừng Lê Thị Ngọc Tuyến 11/24/2000
18L3081261 Xét tuyển học bạ 30007310 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Tiến Anh 5/12/2000
18L3081262 Xét tuyển học bạ 33007929 Nuôi trồng thủy sản Trần Thị Hiếu Cảm 3/8/2000
18L3081263 Xét tuyển học bạ 32007398 Nuôi trồng thủy sản Bùi Đức Công 5/25/1998
18L3081264 Xét tuyển học bạ 33005929 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Hữu Tấn Hải 1/1/2000
18L3081265   33008528 Nuôi trồng thủy sản Hồ Khắc Trọng Hiếu 8/14/2000
18L3081266 Xét tuyển học bạ   Nuôi trồng thủy sản Phan Văn Hiếu 1/18/1999
18L3081267   29009964 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Đức Hưng 3/13/1998
18L3081268 Xét tuyển học bạ 32004912 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Lành 1/10/2000
18L3081269 Xét tuyển học bạ 33005583 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thảo Linh 6/23/2000
18L3081270 Xét tuyển học bạ 04002738 Nuôi trồng thủy sản Hồ Thị Thanh Luyến 9/15/1999
18L3081271 Xét tuyển học bạ 32006722 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Luyến 5/7/2000
18L3081272 Xét tuyển học bạ 33000962 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Quốc Ly 1/4/2000
18L3081273 Xét tuyển học bạ 33001424 Nuôi trồng thủy sản Hoàng Văn Minh 9/9/2000
18L3081274 Xét tuyển học bạ 32006738 Nuôi trồng thủy sản Đặng Thị Huyền My 8/24/2000
18L3081275 Xét tuyển học bạ 33002371 Nuôi trồng thủy sản Trần Đức Nhẫn 10/11/2000
18L3081276 Xét tuyển học bạ 33006943 Nuôi trồng thủy sản Đặng Văn Phúc 3/1/2000
18L3081277 Xét tuyển học bạ   Nuôi trồng thủy sản Trần Kiêm Quý 1/28/1998
18L3081278   31001074 Nuôi trồng thủy sản Hoàng Minh Sơn 4/19/2000
18L3081279   33001815 Nuôi trồng thủy sản Lê Thị Phương Thảo 7/20/2000
18L3081280 Xét tuyển học bạ 33001815 Nuôi trồng thủy sản Lê Thị Phương Thảo 8/28/2000
18L3081281 Xét tuyển học bạ 33001138 Nuôi trồng thủy sản Mai Thị Thương 8/30/2000
18L3081282 Xét tuyển học bạ 30004528 Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Thị Hoài Thương 6/6/2000
18L3081283 Xét tuyển học bạ 33005076 Nuôi trồng thủy sản Tôn Nữ Cẩm Vân 5/10/2000
18L3081284 Xét tuyển học bạ   Nuôi trồng thủy sản Mai Văn Vỹ 9/15/1999
18L3171020 Xét tuyển học bạ 32004678 Bệnh học thủy sản Hoàng Xuân Cao 1/2/2000
18L3171021 Xét tuyển học bạ   Bệnh học thủy sản Nguyễn Công Dương 4/27/2000
18L3171022 Xét tuyển học bạ   Bệnh học thủy sản Hoàng Trung Hiếu 10/29/1999
18L3171023 Xét tuyển học bạ 33001982 Bệnh học thủy sản Phạm Văn Mẫn 2/10/2000
18L3171024 Xét tuyển học bạ 33005687 Bệnh học thủy sản Lê Đức Quang Phúc 11/27/2000
18L3171025 Xét tuyển học bạ 32007706 Bệnh học thủy sản Dương Thị Như Phương 3/19/1999
18L3171026 Xét tuyển học bạ   Bệnh học thủy sản Lê Ngọc Sơn 8/28/1999
18L3141034 Xét tuyển học bạ 33001990 Quản lý thủy sản Nguyễn Hoài Nam 11/5/1999
18L3141035 Xét tuyển học bạ 31001074 Quản lý thủy sản Hoàng Minh Sơn 4/19/2000
18L3141036 Xét tuyển học bạ 33001573 Quản lý thủy sản Trần Viết Thắng 12/3/2000
18L3141037   33010461 Quản lý thủy sản Võ Anh Trung 4/11/2000
18L3141038 Xét tuyển học bạ 37015022 Quản lý thủy sản Lê Thị ánh Trúc 4/16/2000
18L3071253   30002011 Thú y Trương Thị Bích 11/6/2000
18L3071254   37006481 Thú y Võ Thị Trang 11/2/2000
18L4011299   33002768 Quản lý đất đai Cao Minh Nhật 8/25/2000
18L4011300   32003039 Quản lý đất đai Phan Thị Tường Vi 11/13/2000
18L4011301   31004720 Quản lý đất đai Đinh Ngô Trường Vũ 8/18/2000
18L4011302   31005424 Quản lý đất đai Lê Thanh Vũ 6/14/2000

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập89
  • Hôm nay1,830
  • Tháng hiện tại96,642
  • Tổng lượt truy cập3,465,957
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây