[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chủ nhật - 30/07/2017 05:35
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3081001 Cao Thị Hoài An 20/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081002 Lê Nhật Anh 04/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081003 Phan Khắc Bảo Anh 08/08/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081004 Phùng Thị Lan Anh 07/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081005 Nguyễn Thị Nhật ánh 24/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081006 Lê Diên Quốc Bảo 14/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081007 Lê Gia Bảo 19/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081008 Nguyễn Văn Bảo 08/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081009 Nguyễn Bửu 26/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081010 Nguyễn Thị Cẩm 21/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081011 Võ Thị Quý Chung 29/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081012 Hồ Đắc Phú Cường 22/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081013 Nguyễn Xuân Cường 26/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081014 Võ Thị Mỹ Dung 22/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081015 Lê Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081016 Trần Văn Dũng 14/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081017 Trương Công Dũng 16/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081018 Trương Công Dũng 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081019 Nguyễn Khắc Dương 08/03/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081020 Phạm Trần Thái Dương 07/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081021 Trần Văn Dương 20/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081022 Huỳnh Văn Đạt 08/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081023 Lê Đình Đạt 03/03/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081024 Lê Quang Đạt 05/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081025 Nguyễn Đình Đạt 10/07/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081026 Lê Ngọc Điền 01/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081027 Trương Đình Đỉnh 02/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081028 Nguyễn Thành Găng 21/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081029 Đỗ Thị Giang 28/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081030 Bùi Hồ Tuấn Hào 30/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081031 Hà Cảnh Hào 15/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081032 Đặng Công Thế Hải 09/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081033 Nguyễn Thị Hạnh 04/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081034 Đào Thị Hằng 23/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081035 Hoàng Thị Hiền 22/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081036 Lê Kim Hiếu 24/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081037 Nguyễn Minh Hiển 11/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081038 Phạm Thị Thanh Hoài 19/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081039 Võ Thị Thu Hoài 09/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081040 Nguyễn Việt Hoàng 24/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081041 Nguyễn Thị Huệ 25/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081042 Trần Thị Huệ 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081043 Lê Quang Huy 16/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081044 Nguyễn Đăng Huy 03/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081045 Nguyễn Tấn Huy 25/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081046 Phan Minh Huy 30/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081047 Châu Thị Ngọc Huyền 22/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081048 Nguyễn Phi Hùng 08/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081049 Nguyễn Văn Hưng 11/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081050 Nguyễn Thị Mai Hương 06/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081051 Nguyễn Thị Khánh 29/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081052 Thái Đắc Khánh 29/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081053 Trần Khải 08/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081054 Lê Thế Kiệt 20/08/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081055 Võ Văn Kỹ 24/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081056 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081057 Nguyễn Thanh Lâm 28/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081058 Lê Văn Hoài Linh 11/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081059 Trần Thị Mai Linh 05/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081060 Nguyễn Thị Kiều Loan 02/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081061 Lê Văn Lộc 15/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081062 Đặng Quang Minh 29/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081063 Hồ Đăng Minh 25/04/1997 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081064 Lê Đất Minh 05/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081065 Nguyễn Cao Thanh Minh 25/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081066 Nguyễn Văn Đạt Minh 27/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081067 Võ Quang Minh 10/10/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081068 Lê Thị Hương Mơ 19/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081069 Hoàng Văn Nam 06/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081070 Phan Hữu Năng 03/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081071 Lâm Thị Mỹ Ngân 06/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081072 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081073 Nguyễn Mẫn Nghi 29/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081074 Đặng Ngọc Nghĩa 09/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081075 Lý Thị Nghĩa 03/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081076 Nguyễn Thị Nghĩa 16/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081077 Nguyễn Trần Đình Nghĩa 07/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081078 Phạm Thị Thu Nghĩa 24/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081079 Trần Hữu Nghĩa 01/09/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081080 Quách Ngọc 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081081 Lê Quang Thảo Nguyên 05/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081082 Lê Thị Thanh Nhàn 19/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081083 Nguyễn Cửu Hiếu Nhân 05/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081084 Nguyễn Lưu Trung Nhân 29/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081085 Phan Văn Minh Nhân 27/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081086 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081087 Lê Thị Nhiễm 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081088 Đào Thị Nhung 06/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081089 Đỗ Thị Thanh Nhung 04/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081090 Nguyễn Thị Cẫm Nhung 06/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081091 Trần Thị Nở 12/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081092 Đường Minh Phăng 16/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081093 Lê Thanh Phong 06/04/1997 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081094 Phạm Xuân Phồn 01/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081095 Nguyễn Đức Thanh Phúc 17/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081096 Thái Thị Minh Phương 11/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081097 Trương Tất Phước 07/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081098 Trần Thị Như Phượng 13/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081099 Lê Thiện Quang 01/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081100 Phạm Minh Quang 02/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081101 Nguyễn Quân 20/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081102 Lê Kim Quốc 22/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081103 Lê Quang Quốc 20/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081104 Trương Trọng Quý 19/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081105 Nguyễn Thị Sáu 06/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081106 Hồ Phước Sĩ 19/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081107 Đậu Đình Sơn 20/10/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081108 Võ Văn Sự 22/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081109 Đào Văn Sỹ 13/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081110 Mai Văn Sỹ 15/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081111 Hoàng Văn Duy Tân 13/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081112 Dương Hữu Thái 04/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081113 Nguyễn Hồng Thả 22/07/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081114 Nguyễn Khắc Thắng 21/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081115 Nguyễn Trọng Thắng 10/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081116 Hoàng Ngọc Thịnh 23/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081117 Đoàn Thị Ngọc Thuần 24/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081118 Trần Văn Minh Thuần 05/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081119 Tôn Thất Thuyền 08/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081120 Võ Như Thuyền 01/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081121 Lê Thị Bích Thùy 03/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081122 Văn Thị Thanh Thùy 11/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081123 Đoàn Thị Thúy 10/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081124 Hồ Thị Thúy 04/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081125 Hoàng Phước Hồng Thủy 31/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081126 Hoàng Thị Thủy 12/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081127 Hoàng Thị Anh Thư 26/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081128 Hồ Thị Minh Thư 24/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081129 Lê Văn Tiền 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081130 Nguyễn Văn Toàn 06/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081131 Lê Thị Thùy Trang 07/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081132 Trần Hồ Yên Trang 08/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081133 Tôn Thất Trình 01/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081134 Lương Nhật Trường 15/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081135 Đoàn Tuấn 30/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081136 Nguyễn Thanh Tuấn 19/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081137 Phan Anh Tuấn 11/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081138 Tôn Anh Tuấn 07/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081139 Mai Ngọc Tuyên 27/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081140 Văn Hữu Tuyên 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081141 Trần Thị Thanh Tuyền 04/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081142 Mai Thị Tuyến 02/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081143 Lê Thị Cẩm Tú 25/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081144 Ngô Thời Túy 12/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081145 Bùi Thị Lam Tường 01/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081146 Nguyễn Đình Tứ 22/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081147 Nguyễn Thị Uyên 01/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081148 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 28/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081149 Phạm Thị Uyên 16/04/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081150 Trần Thị Thu Uyên 01/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081151 Lê Thị Thu Vân 06/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081152 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081153 Trần Thị ái Vân 08/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081154 Trần Thiện Vấn 25/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081155 Lê Đình Hoàng Vũ 21/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081156 Đặng Thanh Vương 10/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081157 Huỳnh Tấn Xinh 17/02/1995 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081158 Lê Thị Kim Yến 10/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 2.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay585
  • Tháng hiện tại56,635
  • Tổng lượt truy cập1,616,947
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây