6

[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Chủ nhật - 30/07/2017 05:35
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3081001 Cao Thị Hoài An 20/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081002 Lê Nhật Anh 04/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081003 Phan Khắc Bảo Anh 08/08/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081004 Phùng Thị Lan Anh 07/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081005 Nguyễn Thị Nhật ánh 24/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081006 Lê Diên Quốc Bảo 14/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081007 Lê Gia Bảo 19/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081008 Nguyễn Văn Bảo 08/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081009 Nguyễn Bửu 26/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081010 Nguyễn Thị Cẩm 21/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081011 Võ Thị Quý Chung 29/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081012 Hồ Đắc Phú Cường 22/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081013 Nguyễn Xuân Cường 26/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081014 Võ Thị Mỹ Dung 22/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081015 Lê Thị Mỹ Duyên 01/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081016 Trần Văn Dũng 14/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081017 Trương Công Dũng 16/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081018 Trương Công Dũng 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081019 Nguyễn Khắc Dương 08/03/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081020 Phạm Trần Thái Dương 07/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081021 Trần Văn Dương 20/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081022 Huỳnh Văn Đạt 08/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081023 Lê Đình Đạt 03/03/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081024 Lê Quang Đạt 05/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081025 Nguyễn Đình Đạt 10/07/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081026 Lê Ngọc Điền 01/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081027 Trương Đình Đỉnh 02/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081028 Nguyễn Thành Găng 21/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081029 Đỗ Thị Giang 28/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081030 Bùi Hồ Tuấn Hào 30/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081031 Hà Cảnh Hào 15/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081032 Đặng Công Thế Hải 09/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081033 Nguyễn Thị Hạnh 04/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081034 Đào Thị Hằng 23/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081035 Hoàng Thị Hiền 22/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081036 Lê Kim Hiếu 24/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081037 Nguyễn Minh Hiển 11/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081038 Phạm Thị Thanh Hoài 19/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081039 Võ Thị Thu Hoài 09/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081040 Nguyễn Việt Hoàng 24/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081041 Nguyễn Thị Huệ 25/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081042 Trần Thị Huệ 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081043 Lê Quang Huy 16/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081044 Nguyễn Đăng Huy 03/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081045 Nguyễn Tấn Huy 25/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081046 Phan Minh Huy 30/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081047 Châu Thị Ngọc Huyền 22/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081048 Nguyễn Phi Hùng 08/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081049 Nguyễn Văn Hưng 11/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081050 Nguyễn Thị Mai Hương 06/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081051 Nguyễn Thị Khánh 29/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081052 Thái Đắc Khánh 29/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081053 Trần Khải 08/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081054 Lê Thế Kiệt 20/08/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081055 Võ Văn Kỹ 24/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081056 Nguyễn Thị Ngọc Lan 15/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081057 Nguyễn Thanh Lâm 28/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081058 Lê Văn Hoài Linh 11/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081059 Trần Thị Mai Linh 05/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081060 Nguyễn Thị Kiều Loan 02/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081061 Lê Văn Lộc 15/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081062 Đặng Quang Minh 29/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081063 Hồ Đăng Minh 25/04/1997 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081064 Lê Đất Minh 05/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081065 Nguyễn Cao Thanh Minh 25/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081066 Nguyễn Văn Đạt Minh 27/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081067 Võ Quang Minh 10/10/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081068 Lê Thị Hương Mơ 19/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081069 Hoàng Văn Nam 06/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081070 Phan Hữu Năng 03/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081071 Lâm Thị Mỹ Ngân 06/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081072 Nguyễn Thị Thu Ngân 23/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081073 Nguyễn Mẫn Nghi 29/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081074 Đặng Ngọc Nghĩa 09/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081075 Lý Thị Nghĩa 03/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081076 Nguyễn Thị Nghĩa 16/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081077 Nguyễn Trần Đình Nghĩa 07/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081078 Phạm Thị Thu Nghĩa 24/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081079 Trần Hữu Nghĩa 01/09/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081080 Quách Ngọc 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081081 Lê Quang Thảo Nguyên 05/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081082 Lê Thị Thanh Nhàn 19/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081083 Nguyễn Cửu Hiếu Nhân 05/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081084 Nguyễn Lưu Trung Nhân 29/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081085 Phan Văn Minh Nhân 27/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081086 Trần Thị Yến Nhi 15/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081087 Lê Thị Nhiễm 10/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081088 Đào Thị Nhung 06/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081089 Đỗ Thị Thanh Nhung 04/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081090 Nguyễn Thị Cẫm Nhung 06/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081091 Trần Thị Nở 12/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081092 Đường Minh Phăng 16/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081093 Lê Thanh Phong 06/04/1997 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081094 Phạm Xuân Phồn 01/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081095 Nguyễn Đức Thanh Phúc 17/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081096 Thái Thị Minh Phương 11/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081097 Trương Tất Phước 07/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081098 Trần Thị Như Phượng 13/01/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081099 Lê Thiện Quang 01/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081100 Phạm Minh Quang 02/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081101 Nguyễn Quân 20/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081102 Lê Kim Quốc 22/02/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081103 Lê Quang Quốc 20/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081104 Trương Trọng Quý 19/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081105 Nguyễn Thị Sáu 06/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081106 Hồ Phước Sĩ 19/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081107 Đậu Đình Sơn 20/10/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081108 Võ Văn Sự 22/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081109 Đào Văn Sỹ 13/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081110 Mai Văn Sỹ 15/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081111 Hoàng Văn Duy Tân 13/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081112 Dương Hữu Thái 04/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081113 Nguyễn Hồng Thả 22/07/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081114 Nguyễn Khắc Thắng 21/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081115 Nguyễn Trọng Thắng 10/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081116 Hoàng Ngọc Thịnh 23/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081117 Đoàn Thị Ngọc Thuần 24/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081118 Trần Văn Minh Thuần 05/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081119 Tôn Thất Thuyền 08/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081120 Võ Như Thuyền 01/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081121 Lê Thị Bích Thùy 03/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081122 Văn Thị Thanh Thùy 11/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081123 Đoàn Thị Thúy 10/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081124 Hồ Thị Thúy 04/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081125 Hoàng Phước Hồng Thủy 31/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081126 Hoàng Thị Thủy 12/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081127 Hoàng Thị Anh Thư 26/11/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081128 Hồ Thị Minh Thư 24/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081129 Lê Văn Tiền 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081130 Nguyễn Văn Toàn 06/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081131 Lê Thị Thùy Trang 07/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081132 Trần Hồ Yên Trang 08/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081133 Tôn Thất Trình 01/12/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081134 Lương Nhật Trường 15/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081135 Đoàn Tuấn 30/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081136 Nguyễn Thanh Tuấn 19/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081137 Phan Anh Tuấn 11/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081138 Tôn Anh Tuấn 07/03/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081139 Mai Ngọc Tuyên 27/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081140 Văn Hữu Tuyên 28/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081141 Trần Thị Thanh Tuyền 04/09/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081142 Mai Thị Tuyến 02/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081143 Lê Thị Cẩm Tú 25/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081144 Ngô Thời Túy 12/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081145 Bùi Thị Lam Tường 01/07/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081146 Nguyễn Đình Tứ 22/05/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081147 Nguyễn Thị Uyên 01/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081148 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 28/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081149 Phạm Thị Uyên 16/04/1998 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081150 Trần Thị Thu Uyên 01/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081151 Lê Thị Thu Vân 06/08/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081152 Nguyễn Thị Cẩm Vân 13/10/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081153 Trần Thị ái Vân 08/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081154 Trần Thiện Vấn 25/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081155 Lê Đình Hoàng Vũ 21/06/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081156 Đặng Thanh Vương 10/04/1999 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081157 Huỳnh Tấn Xinh 17/02/1995 Nuôi trồng thuỷ sản
17L3081158 Lê Thị Kim Yến 10/01/1999 Nuôi trồng thuỷ sản

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay1,202
  • Tháng hiện tại46,443
  • Tổng lượt truy cập984,167
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây