[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Công nghệ thực phẩm

Chủ nhật - 30/07/2017 05:21
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L1031001 Lê Đức An 21/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031002 Đỗ Thị Minh Anh 22/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031003 Lê Thị Anh 02/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031004 Nguyễn Thị Minh Anh 26/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031005 Thân Thị Minh ánh 23/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031006 Võ Thị Ngọc ánh 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031007 Võ Văn Bình 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031008 Ata Chang 30/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031009 Hà Thị Thùy Châu 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031010 Nguyễn Tấn Bảo Châu 20/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031011 Nguyễn Thị Bảo Châu 05/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031012 Nguyễn Thị Giang Châu 27/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031013 Nguyễn Thị Kim Chi 07/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031014 Nguyễn Thị Yến Chi 19/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031015 Trần Thị Chi 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031016 Nguyễn Thị Chính 30/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031017 Hoàng Công Chương 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031018 Phùng Mùi Chượng 21/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031019 Phan Thị Công 28/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031020 Lê Thị Cúc 03/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031021 Nguyễn Thị Cúc 18/10/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031022 Nguyễn Thị Kim Cúc 08/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031023 Nguyễn Thị Huyền Diêu 30/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031024 Nguyễn Thị Diễm 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031025 Trần Thị Ngọc Diễm 08/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031026 Nguyễn Thị Hồng Diệp 21/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031027 Nguyễn Thị Dịu 26/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031028 Lý Thị Thùy Dung 05/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031029 Nguyễn Thị Dung 03/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031030 Nguyễn Thị Dung 20/05/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031031 Phan Thị Thùy Dung 10/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031032 Phạm Thùy Dung 26/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031033 Hồ Thị Duyên 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031034 Nguyễn Duy Duyên 05/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031035 Nguyễn Thị Hương Duyên 27/02/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031036 Lê Văn Dũng 23/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031037 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 14/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031038 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031039 Hồ Thị Đào 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031040 Hồ Thị Anh Đào 30/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031041 Nguyễn Thị Thu Đào 12/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031042 Nguyễn Hồng Đức 06/11/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031043 Trần Thị Hồng Gấm 09/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031044 Đặng Thị Châu Giang 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031045 Nguyễn Thị Giang 18/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031046 Nguyễn Thị Giang 12/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031047 Võ Thị Hương Giang 18/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031048 Châu Thị Kim Giàu 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031049 Phan Văn Thế Giôn 07/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031050 Bùi Xuân Hà 15/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031051 Hoàng Thị Hà 12/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031052 Nguyễn Thị Thu Hà 25/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031053 Trần Thị Thu Hà 13/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031054 Trịnh Ngọc Quang Hà 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031055 Nguyễn Thị Hải 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031056 Lê Thị Hảo 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031057 Nguyễn Thị Hạnh 16/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031058 Châu Thị Ngọc Hân 23/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031059 Trương Thị Điền Hân 12/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031060 Nguyễn Công Hậu 06/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031061 Nguyễn Thị Phúc Hậu 26/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031062 Cao Thị Hằng 28/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031063 Đỗ Thị Hằng 23/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031064 Hà Thị Hằng 06/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031065 Lê Thị Cẩm Hằng 05/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031066 Nguyễn Thái Bảo Hằng 13/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031067 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031068 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031069 Thái Thị Hằng 06/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031070 Trần Thị Hằng 14/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031071 Trần Thị Hằng 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031072 Đào Thị Hiền 10/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031073 Hoàng Thị Minh Hiền 10/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031074 Lê Thị Thu Hiền 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031075 Nguyễn Thị Hiền 19/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031076 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031077 Nguyễn Thị Diệu Hiền 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031078 Trần Thị Hiền 01/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031079 Trần Văn Minh Hiếu 09/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031080 Đậu Thị Hoa 17/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031081 Lê Thị Thanh Hoa 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031082 Văn Thị Hoa 23/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031083 Trần Thị Mỹ Hoà 01/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031084 Lê Quang Huy Hoàng 05/01/1994 Công nghệ thực phẩm
17L1031085 Nguyễn Quốc Hoàng 04/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031086 Nguyễn Thị Hòa 17/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031087 Hà Thị Hóa 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031088 Nguyễn Thị Hồng 25/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031089 Trần Thị Thu Hồng 21/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031090 Ngô Ngọc Bích Hợp 22/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031091 Lê Viết Huấn 28/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031092 Đoàn Thị Gia Huệ 10/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031093 Lê Thị Huệ 29/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031094 Lê Thị Phương Huệ 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031095 Nguyễn Thị Bích Huệ 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031096 Hồ Thị Huyền 29/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031097 Hồ Thị Thanh Huyền 15/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031098 Lê Thị Khánh Huyền 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031099 Nguyễn Thị Huyền 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031100 Nguyễn Thị Huyền 20/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031101 Trần Thị Khánh Huyền 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031102 Trương Thị Lệ Huyền 17/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031103 Võ Thị Thu Huyền 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031104 Trần Viết Huy Hùng 30/12/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031105 Nguyễn Thị Thùy Hương 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031106 Trần Thị Hương 15/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031107 Trương Thị Thu Hương 12/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031108 Đoàn Thị Hường 02/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031109 Lê Quỹnh Diễm Kiều 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031110 Đỗ Thị Cẩm Lai 27/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031111 Nguyễn Thị Thúy Lanh 18/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031112 Huỳnh Thị Nhật Lài 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031113 Trần Thị Thu Lài 02/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031114 Vũ Thị Lài 28/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031115 Nguyễn Thị Diệu Lành 16/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031116 Đinh Thị Thuỳ Lánh 27/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031117 Đoàn Thiện Lê 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031118 Đặng Thị Lệ 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031119 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031120 Đào Thị Hồng Liên 20/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031121 Nguyễn Thị Nhật Liên 05/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031122 Nguyễn Thị Thùy Liên 19/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031123 Lê Thị Liễu 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031124 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031125 Lê Ngọc Linh 03/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031126 Lê Thị Khánh Linh 28/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031127 Ngô Thị Hoài Linh 08/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031128 Nguyễn Doản Trúc Linh 24/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031129 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031130 Thái Văn Linh 16/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031131 Trần Thị Mỹ Linh 14/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031132 Trịnh Thị Linh 10/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031133 Võ Thị Linh 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031134 Võ Thị Linh 28/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031135 Cao Thị Loan 21/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031136 Khương Thị Hồng Loan 12/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031137 Lê Thị Bích Loan 06/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031138 Nguyễn Thị Phương Loan 05/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031139 Nguyễn Thị Thanh Loan 13/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031140 Trần Thị Kim Loan 08/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031141 Hoàng Thị Long 08/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031142 Hồ Văn Long 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031143 Nguyễn Hữu Long 24/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031144 Cao Thị Lợi 22/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031145 Đàm Thị Luyến 09/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031146 Ngô Thị Luyến 28/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031147 Lê Phước Lưu 09/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031148 Lê Thị Lựu 16/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031149 Bùi Thị Hồng Ly 20/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031150 Đặng Thị Ly 18/12/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031151 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031152 Trần Thị Hương Ly 20/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031153 Hoàng Thị Mai 10/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031154 Hồ Thị Mai 07/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031155 Nguyễn Thị Mai 23/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031156 Nguyễn Thị Mai 02/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031157 Cao Thị Mi Mi 20/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031158 Nguyễn Anh Minh 25/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031159 Trần Thị Hồng Minh 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031160 Nguyễn Thị Hồng Mong 28/04/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031161 Hồ Thị My 17/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031162 Nguyễn Ngọc Trà My 05/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031163 Hoàng Thị Thanh Mỹ 04/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031164 Nguyễn Thị Mỹ 30/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031165 Huỳnh Thị Quỳnh Na 05/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031166 Trương Thị Ly Na 24/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031167 Hồ Thái Nam 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031168 Nguyễn Văn Nam 12/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031169 Nguyễn Thị Giang Nan 24/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031170 Đặng Thị Nga 08/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031171 Đặng Thị Kiều Nga 30/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031172 Nguyễn Thị Thu Ngà 28/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031173 Lê Thị Huyền Ngân 22/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031174 Lê Thị Kim Ngân 17/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031175 Nguyễn Bích Thùy Ngân 19/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031176 Nguyễn Thị Thùy Ngân 20/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031177 Nguyễn Thị Thúy Ngân 04/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031178 Phạm ánh Kim Ngân 26/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031179 Trần Thị Lệ Ngân 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031180 Trần Thị Thũy Ngân 06/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031181 Võ Thị ái Nghĩa 11/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031182 Hoàng Thị Bảo Ngọc 08/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031183 Lê Thị Thuý Ngọc 06/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031184 Nguyễn Thị Ngọc 13/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031185 Nguyễn Thị Ngọc 18/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031186 Trần Thị Ngọc 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031187 Trần Hoàng Thị Mỹ Nguyệt 10/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031188 Trần Thị Thu Nguyệt 08/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031189 Phan Thị Thanh Nhàn 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031190 Văn Thị Mỹ Nhã 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031191 Đặng Văn Nhân 09/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031192 Nguyễn Thị Hoài Nhân 04/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031193 Nguyễn Văn Nhân 05/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031194 Nguyễn Minh Nhật 24/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031195 Lê Thị Nhi 16/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031196 Lê Thị Yến Nhi 05/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031197 Nguyễn Thị ý Nhi 12/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031198 Phan Ngọc Quỳnh Nhi 26/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031199 Trần Thị Phương Nhi 28/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031200 Võ Thị Tuyết Nhi 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031201 Nguyễn Thị Nhị 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031202 Trần Thị Mỹ Nhung 25/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031203 Trương Thị Hồng Nhung 14/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031204 Dương Thị Như 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031205 Đỗ Thị Như 10/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031206 Võ Thị Quế Như 18/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031207 Hoàng Thị Ngọc Ni 20/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031208 Hoàng Thị So Ni 28/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031209 Nguyễn Thị Nương 04/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031210 Chế Thị Oanh 30/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031211 Dương Thị Kim Oanh 14/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031212 Trần Thị Oanh 14/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031213 Trần Thị Kiều Oanh 18/08/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031214 Trần Thị Kim Oanh 30/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031215 Võ Thị Kim Oanh 03/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031216 Huỳnh Trần Yến Phi 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031217 Nguyễn Văn Phong 22/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031218 Nguyễn Sỹ Phúc 16/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031219 Bùi Thị Mỹ Phương 14/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031220 Lưu Thị Phương 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031221 Nguyễn Nam Phương 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031222 Nguyễn Thị Phương 01/04/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031223 Trần Thị Phương 25/05/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031224 Trần Thị Hoài Phương 11/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031225 Nguyễn Thị Phượng 02/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031226 Nguyễn Thị Hoa Phượng 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031227 Trần Thị Minh Phượng 05/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031228 Nguyễn Đình Quốc 24/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031229 Huỳnh Thị Ngọc Quyên 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031230 Nguyễn Bích Quyên 06/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031231 Trần Thị Hạ Quyên 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031232 Phan Ngọc Quyền 14/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031233 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh 05/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031234 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031235 Vì Thị San 21/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031236 Hồ Đắc Quang Sang 31/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031237 Hoàng Thị Sen 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031238 Lê Thị Sen 27/08/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031239 Thái Văn Tài 05/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031240 Nguyễn Thanh Thanh Tâm 01/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031241 Nguyễn Thị Tâm 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031242 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 28/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031243 Trần Thanh Tâm 28/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031244 Phan Văn Tây 13/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031245 Nguyễn Văn Tấn 08/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031246 Lê Văn Thanh 03/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031247 Nguyễn Thị Thanh 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031248 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031249 Tôn Nữ Thanh Thanh 03/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031250 Đỗ Thị Phương Thảo 12/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031251 Lê Thị Thanh Thảo 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031252 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031253 Lê Thị Thu Thảo 09/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031254 Lương Thị Thu Thảo 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031255 Nguyễn Thị Thạch Thảo 03/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031256 Phạm Thị Thảo 18/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031257 Phạm Thị Thảo 25/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031258 Phạm Thị Phương Thảo 23/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031259 Trần Thị Thảo 08/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031260 Trần Thị Diệu Thảo 02/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031261 Phan Đình Bảo Thạnh 16/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031262 Trần Thị Ngọc Thạnh 22/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031263 Tiêu Thị Thật 17/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031264 Lê Thị Thắm 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031265 Nguyễn Thị Hồng Thắm 23/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031266 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031267 Nguyễn Thị Thắng 01/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031268 Lê Thị Thể 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031269 Nguyễn Thị Mai Thi 24/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031270 Nguyễn Thị Tâm Thi 02/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031271 Nguyễn Ngọc Thiên 10/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031272 Nguyễn Thị Thiều 08/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031273 Bùi Thị Thình 08/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031274 Đào Quốc Thông 05/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031275 Hoàng Thị Thơm 01/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031276 Phan Thị Thu Thuận 04/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031277 Nguyễn Thị Thúc 18/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031278 Nguyễn Thị Thúy 30/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031279 Bùi Thị Lệ Thủy 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031280 Nguyễn Thị Thủy 08/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031281 Phạm Long Thủy 11/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031282 Võ Thị Thanh Thủy 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031283 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031284 Mai Thị Thương 07/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031285 Nguyễn Thị Thu Thương 06/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031286 Văn Hữu Thương 03/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031287 Hoàng Thị Thường 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031288 Nguyễn Hữu Thưởng 10/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031289 Huỳnh Tấn Thức 18/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031290 Nguyễn Thị Ti 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031291 Hoàng Thị Thủy Tiên 01/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031292 Hồ Thị Thủy Tiên 01/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031293 Nguyễn Kỳ Nhật Tiên 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031294 Nguyễn Thị Hiền Tiên 22/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031295 Trần Thị Tiền 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031296 Nguyễn Thị Ngọc Tin 01/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031297 Mai Thị Tĩnh 24/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031298 Đỗ Thị Thuỳ Trang 02/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031299 Hồ Hải Huyền Trang 22/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031300 Lê Thị Trang 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031301 Lê Thị Huyền Trang 04/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031302 Lê Thị Thu Trang 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031303 Lê Thị Tuyết Trang 23/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031304 Mai Thị Trang 14/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031305 Ngô Thị Thùy Trang 04/06/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031306 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031307 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031308 Phan Thị Hải Trang 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031309 Phạm Thị Trang 20/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031310 Thái Thị Ngọc Trang 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031311 Trịnh Thị Trang 12/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031312 Võ Thị Ngọc Trâm 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031313 Đặng Đức Triều 31/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031314 Đinh Thị Lan Trinh 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031315 Hoàng Thị Mỹ Trinh 31/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031316 Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031317 Nguyễn Thị Lan Trinh 09/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031318 Nguyễn Thị Lan Trinh 08/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031319 Nguyễn Triệu Mai Trinh 24/02/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031320 Lê Hoàng Minh Trí 10/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031321 Trần Văn Trung 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031322 Lê Quang Trường 22/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031323 Huỳnh Thị Tuyền 16/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031324 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031325 Nguyễn Văn Tuyền 28/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031326 Lê Thị Phương Uyên 13/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031327 Lê Trần Tú Uyên 10/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031328 Nguyễn Thị Thảo Uyên 21/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031329 Trần Thị Hương Uyên 09/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031330 Trần Thị Thu Uyên 05/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031331 Lê Thị Vang 11/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031332 Đoàn Thị Hồng Vân 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031333 Hồ Thị Hồng Vân 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031334 Nguyễn Thị Thanh Vân 23/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031335 Trương Thị Cẩm Vân 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031336 Nguyễn Thị Thảo Văn 16/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031337 Nguyễn Thị Thảo Vi 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031338 Trần Thị ái Vi 03/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031339 Nguyễn Thị Sinh Viên 28/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031340 Nguyễn Văn Việt 09/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031341 Dương Văn Vũ 17/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031342 Lương Thị Hoài Vy 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031343 Phan Thị Hà Vy 26/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031344 Võ Thị Vy 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031345 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031346 Lê Thị Thúy Yên 21/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031347 Phạm Thị Thu Yên 13/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031348 Nguyễn Thị Kim Yến 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031349 Hồ Thị Như ý 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031350 Nguyễn Như ý 11/02/1999 Công nghệ thực phẩm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay7,863
  • Tháng hiện tại118,077
  • Tổng lượt truy cập1,959,087
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây