6

[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Công nghệ thực phẩm

Chủ nhật - 30/07/2017 05:21
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L1031001 Lê Đức An 21/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031002 Đỗ Thị Minh Anh 22/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031003 Lê Thị Anh 02/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031004 Nguyễn Thị Minh Anh 26/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031005 Thân Thị Minh ánh 23/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031006 Võ Thị Ngọc ánh 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031007 Võ Văn Bình 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031008 Ata Chang 30/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031009 Hà Thị Thùy Châu 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031010 Nguyễn Tấn Bảo Châu 20/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031011 Nguyễn Thị Bảo Châu 05/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031012 Nguyễn Thị Giang Châu 27/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031013 Nguyễn Thị Kim Chi 07/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031014 Nguyễn Thị Yến Chi 19/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031015 Trần Thị Chi 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031016 Nguyễn Thị Chính 30/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031017 Hoàng Công Chương 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031018 Phùng Mùi Chượng 21/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031019 Phan Thị Công 28/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031020 Lê Thị Cúc 03/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031021 Nguyễn Thị Cúc 18/10/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031022 Nguyễn Thị Kim Cúc 08/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031023 Nguyễn Thị Huyền Diêu 30/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031024 Nguyễn Thị Diễm 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031025 Trần Thị Ngọc Diễm 08/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031026 Nguyễn Thị Hồng Diệp 21/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031027 Nguyễn Thị Dịu 26/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031028 Lý Thị Thùy Dung 05/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031029 Nguyễn Thị Dung 03/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031030 Nguyễn Thị Dung 20/05/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031031 Phan Thị Thùy Dung 10/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031032 Phạm Thùy Dung 26/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031033 Hồ Thị Duyên 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031034 Nguyễn Duy Duyên 05/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031035 Nguyễn Thị Hương Duyên 27/02/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031036 Lê Văn Dũng 23/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031037 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 14/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031038 Nguyễn Thị Thùy Dương 04/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031039 Hồ Thị Đào 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031040 Hồ Thị Anh Đào 30/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031041 Nguyễn Thị Thu Đào 12/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031042 Nguyễn Hồng Đức 06/11/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031043 Trần Thị Hồng Gấm 09/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031044 Đặng Thị Châu Giang 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031045 Nguyễn Thị Giang 18/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031046 Nguyễn Thị Giang 12/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031047 Võ Thị Hương Giang 18/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031048 Châu Thị Kim Giàu 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031049 Phan Văn Thế Giôn 07/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031050 Bùi Xuân Hà 15/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031051 Hoàng Thị Hà 12/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031052 Nguyễn Thị Thu Hà 25/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031053 Trần Thị Thu Hà 13/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031054 Trịnh Ngọc Quang Hà 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031055 Nguyễn Thị Hải 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031056 Lê Thị Hảo 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031057 Nguyễn Thị Hạnh 16/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031058 Châu Thị Ngọc Hân 23/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031059 Trương Thị Điền Hân 12/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031060 Nguyễn Công Hậu 06/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031061 Nguyễn Thị Phúc Hậu 26/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031062 Cao Thị Hằng 28/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031063 Đỗ Thị Hằng 23/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031064 Hà Thị Hằng 06/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031065 Lê Thị Cẩm Hằng 05/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031066 Nguyễn Thái Bảo Hằng 13/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031067 Nguyễn Thị Thanh Hằng 01/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031068 Nguyễn Thị Thanh Hằng 11/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031069 Thái Thị Hằng 06/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031070 Trần Thị Hằng 14/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031071 Trần Thị Hằng 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031072 Đào Thị Hiền 10/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031073 Hoàng Thị Minh Hiền 10/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031074 Lê Thị Thu Hiền 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031075 Nguyễn Thị Hiền 19/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031076 Nguyễn Thị Hiền 13/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031077 Nguyễn Thị Diệu Hiền 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031078 Trần Thị Hiền 01/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031079 Trần Văn Minh Hiếu 09/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031080 Đậu Thị Hoa 17/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031081 Lê Thị Thanh Hoa 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031082 Văn Thị Hoa 23/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031083 Trần Thị Mỹ Hoà 01/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031084 Lê Quang Huy Hoàng 05/01/1994 Công nghệ thực phẩm
17L1031085 Nguyễn Quốc Hoàng 04/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031086 Nguyễn Thị Hòa 17/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031087 Hà Thị Hóa 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031088 Nguyễn Thị Hồng 25/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031089 Trần Thị Thu Hồng 21/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031090 Ngô Ngọc Bích Hợp 22/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031091 Lê Viết Huấn 28/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031092 Đoàn Thị Gia Huệ 10/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031093 Lê Thị Huệ 29/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031094 Lê Thị Phương Huệ 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031095 Nguyễn Thị Bích Huệ 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031096 Hồ Thị Huyền 29/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031097 Hồ Thị Thanh Huyền 15/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031098 Lê Thị Khánh Huyền 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031099 Nguyễn Thị Huyền 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031100 Nguyễn Thị Huyền 20/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031101 Trần Thị Khánh Huyền 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031102 Trương Thị Lệ Huyền 17/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031103 Võ Thị Thu Huyền 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031104 Trần Viết Huy Hùng 30/12/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031105 Nguyễn Thị Thùy Hương 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031106 Trần Thị Hương 15/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031107 Trương Thị Thu Hương 12/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031108 Đoàn Thị Hường 02/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031109 Lê Quỹnh Diễm Kiều 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031110 Đỗ Thị Cẩm Lai 27/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031111 Nguyễn Thị Thúy Lanh 18/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031112 Huỳnh Thị Nhật Lài 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031113 Trần Thị Thu Lài 02/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031114 Vũ Thị Lài 28/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031115 Nguyễn Thị Diệu Lành 16/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031116 Đinh Thị Thuỳ Lánh 27/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031117 Đoàn Thiện Lê 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031118 Đặng Thị Lệ 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031119 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 01/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031120 Đào Thị Hồng Liên 20/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031121 Nguyễn Thị Nhật Liên 05/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031122 Nguyễn Thị Thùy Liên 19/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031123 Lê Thị Liễu 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031124 Đỗ Thị Mỹ Linh 05/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031125 Lê Ngọc Linh 03/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031126 Lê Thị Khánh Linh 28/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031127 Ngô Thị Hoài Linh 08/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031128 Nguyễn Doản Trúc Linh 24/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031129 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031130 Thái Văn Linh 16/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031131 Trần Thị Mỹ Linh 14/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031132 Trịnh Thị Linh 10/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031133 Võ Thị Linh 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031134 Võ Thị Linh 28/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031135 Cao Thị Loan 21/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031136 Khương Thị Hồng Loan 12/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031137 Lê Thị Bích Loan 06/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031138 Nguyễn Thị Phương Loan 05/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031139 Nguyễn Thị Thanh Loan 13/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031140 Trần Thị Kim Loan 08/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031141 Hoàng Thị Long 08/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031142 Hồ Văn Long 08/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031143 Nguyễn Hữu Long 24/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031144 Cao Thị Lợi 22/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031145 Đàm Thị Luyến 09/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031146 Ngô Thị Luyến 28/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031147 Lê Phước Lưu 09/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031148 Lê Thị Lựu 16/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031149 Bùi Thị Hồng Ly 20/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031150 Đặng Thị Ly 18/12/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031151 Nguyễn Thị Tuyết Ly 22/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031152 Trần Thị Hương Ly 20/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031153 Hoàng Thị Mai 10/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031154 Hồ Thị Mai 07/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031155 Nguyễn Thị Mai 23/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031156 Nguyễn Thị Mai 02/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031157 Cao Thị Mi Mi 20/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031158 Nguyễn Anh Minh 25/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031159 Trần Thị Hồng Minh 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031160 Nguyễn Thị Hồng Mong 28/04/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031161 Hồ Thị My 17/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031162 Nguyễn Ngọc Trà My 05/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031163 Hoàng Thị Thanh Mỹ 04/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031164 Nguyễn Thị Mỹ 30/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031165 Huỳnh Thị Quỳnh Na 05/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031166 Trương Thị Ly Na 24/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031167 Hồ Thái Nam 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031168 Nguyễn Văn Nam 12/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031169 Nguyễn Thị Giang Nan 24/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031170 Đặng Thị Nga 08/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031171 Đặng Thị Kiều Nga 30/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031172 Nguyễn Thị Thu Ngà 28/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031173 Lê Thị Huyền Ngân 22/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031174 Lê Thị Kim Ngân 17/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031175 Nguyễn Bích Thùy Ngân 19/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031176 Nguyễn Thị Thùy Ngân 20/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031177 Nguyễn Thị Thúy Ngân 04/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031178 Phạm ánh Kim Ngân 26/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031179 Trần Thị Lệ Ngân 20/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031180 Trần Thị Thũy Ngân 06/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031181 Võ Thị ái Nghĩa 11/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031182 Hoàng Thị Bảo Ngọc 08/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031183 Lê Thị Thuý Ngọc 06/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031184 Nguyễn Thị Ngọc 13/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031185 Nguyễn Thị Ngọc 18/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031186 Trần Thị Ngọc 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031187 Trần Hoàng Thị Mỹ Nguyệt 10/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031188 Trần Thị Thu Nguyệt 08/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031189 Phan Thị Thanh Nhàn 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031190 Văn Thị Mỹ Nhã 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031191 Đặng Văn Nhân 09/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031192 Nguyễn Thị Hoài Nhân 04/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031193 Nguyễn Văn Nhân 05/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031194 Nguyễn Minh Nhật 24/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031195 Lê Thị Nhi 16/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031196 Lê Thị Yến Nhi 05/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031197 Nguyễn Thị ý Nhi 12/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031198 Phan Ngọc Quỳnh Nhi 26/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031199 Trần Thị Phương Nhi 28/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031200 Võ Thị Tuyết Nhi 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031201 Nguyễn Thị Nhị 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031202 Trần Thị Mỹ Nhung 25/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031203 Trương Thị Hồng Nhung 14/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031204 Dương Thị Như 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031205 Đỗ Thị Như 10/10/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031206 Võ Thị Quế Như 18/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031207 Hoàng Thị Ngọc Ni 20/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031208 Hoàng Thị So Ni 28/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031209 Nguyễn Thị Nương 04/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031210 Chế Thị Oanh 30/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031211 Dương Thị Kim Oanh 14/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031212 Trần Thị Oanh 14/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031213 Trần Thị Kiều Oanh 18/08/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031214 Trần Thị Kim Oanh 30/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031215 Võ Thị Kim Oanh 03/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031216 Huỳnh Trần Yến Phi 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031217 Nguyễn Văn Phong 22/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031218 Nguyễn Sỹ Phúc 16/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031219 Bùi Thị Mỹ Phương 14/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031220 Lưu Thị Phương 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031221 Nguyễn Nam Phương 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031222 Nguyễn Thị Phương 01/04/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031223 Trần Thị Phương 25/05/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031224 Trần Thị Hoài Phương 11/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031225 Nguyễn Thị Phượng 02/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031226 Nguyễn Thị Hoa Phượng 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031227 Trần Thị Minh Phượng 05/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031228 Nguyễn Đình Quốc 24/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031229 Huỳnh Thị Ngọc Quyên 01/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031230 Nguyễn Bích Quyên 06/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031231 Trần Thị Hạ Quyên 22/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031232 Phan Ngọc Quyền 14/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031233 Huỳnh Thị Xuân Quỳnh 05/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031234 Nguyễn Thị Như Quỳnh 28/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031235 Vì Thị San 21/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031236 Hồ Đắc Quang Sang 31/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031237 Hoàng Thị Sen 20/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031238 Lê Thị Sen 27/08/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031239 Thái Văn Tài 05/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031240 Nguyễn Thanh Thanh Tâm 01/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031241 Nguyễn Thị Tâm 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031242 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 28/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031243 Trần Thanh Tâm 28/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031244 Phan Văn Tây 13/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031245 Nguyễn Văn Tấn 08/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031246 Lê Văn Thanh 03/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031247 Nguyễn Thị Thanh 10/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031248 Nguyễn Thị Thanh 08/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031249 Tôn Nữ Thanh Thanh 03/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031250 Đỗ Thị Phương Thảo 12/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031251 Lê Thị Thanh Thảo 16/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031252 Lê Thị Thu Thảo 23/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031253 Lê Thị Thu Thảo 09/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031254 Lương Thị Thu Thảo 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031255 Nguyễn Thị Thạch Thảo 03/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031256 Phạm Thị Thảo 18/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031257 Phạm Thị Thảo 25/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031258 Phạm Thị Phương Thảo 23/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031259 Trần Thị Thảo 08/09/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031260 Trần Thị Diệu Thảo 02/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031261 Phan Đình Bảo Thạnh 16/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031262 Trần Thị Ngọc Thạnh 22/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031263 Tiêu Thị Thật 17/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031264 Lê Thị Thắm 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031265 Nguyễn Thị Hồng Thắm 23/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031266 Nguyễn Thị Hồng Thắm 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031267 Nguyễn Thị Thắng 01/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031268 Lê Thị Thể 06/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031269 Nguyễn Thị Mai Thi 24/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031270 Nguyễn Thị Tâm Thi 02/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031271 Nguyễn Ngọc Thiên 10/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031272 Nguyễn Thị Thiều 08/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031273 Bùi Thị Thình 08/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031274 Đào Quốc Thông 05/06/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031275 Hoàng Thị Thơm 01/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031276 Phan Thị Thu Thuận 04/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031277 Nguyễn Thị Thúc 18/03/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031278 Nguyễn Thị Thúy 30/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031279 Bùi Thị Lệ Thủy 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031280 Nguyễn Thị Thủy 08/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031281 Phạm Long Thủy 11/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031282 Võ Thị Thanh Thủy 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031283 Nguyễn Thị Quỳnh Thư 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031284 Mai Thị Thương 07/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031285 Nguyễn Thị Thu Thương 06/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031286 Văn Hữu Thương 03/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031287 Hoàng Thị Thường 26/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031288 Nguyễn Hữu Thưởng 10/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031289 Huỳnh Tấn Thức 18/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031290 Nguyễn Thị Ti 25/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031291 Hoàng Thị Thủy Tiên 01/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031292 Hồ Thị Thủy Tiên 01/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031293 Nguyễn Kỳ Nhật Tiên 19/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031294 Nguyễn Thị Hiền Tiên 22/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031295 Trần Thị Tiền 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031296 Nguyễn Thị Ngọc Tin 01/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031297 Mai Thị Tĩnh 24/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031298 Đỗ Thị Thuỳ Trang 02/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031299 Hồ Hải Huyền Trang 22/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031300 Lê Thị Trang 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031301 Lê Thị Huyền Trang 04/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031302 Lê Thị Thu Trang 09/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031303 Lê Thị Tuyết Trang 23/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031304 Mai Thị Trang 14/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031305 Ngô Thị Thùy Trang 04/06/1997 Công nghệ thực phẩm
17L1031306 Nguyễn Thị Huyền Trang 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031307 Nguyễn Thị Huyền Trang 03/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031308 Phan Thị Hải Trang 20/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031309 Phạm Thị Trang 20/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031310 Thái Thị Ngọc Trang 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031311 Trịnh Thị Trang 12/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031312 Võ Thị Ngọc Trâm 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031313 Đặng Đức Triều 31/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031314 Đinh Thị Lan Trinh 02/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031315 Hoàng Thị Mỹ Trinh 31/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031316 Nguyễn Thị Kiều Trinh 28/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031317 Nguyễn Thị Lan Trinh 09/11/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031318 Nguyễn Thị Lan Trinh 08/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031319 Nguyễn Triệu Mai Trinh 24/02/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031320 Lê Hoàng Minh Trí 10/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031321 Trần Văn Trung 27/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031322 Lê Quang Trường 22/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031323 Huỳnh Thị Tuyền 16/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031324 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 10/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031325 Nguyễn Văn Tuyền 28/09/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031326 Lê Thị Phương Uyên 13/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031327 Lê Trần Tú Uyên 10/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031328 Nguyễn Thị Thảo Uyên 21/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031329 Trần Thị Hương Uyên 09/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031330 Trần Thị Thu Uyên 05/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031331 Lê Thị Vang 11/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031332 Đoàn Thị Hồng Vân 10/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031333 Hồ Thị Hồng Vân 15/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031334 Nguyễn Thị Thanh Vân 23/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031335 Trương Thị Cẩm Vân 08/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031336 Nguyễn Thị Thảo Văn 16/05/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031337 Nguyễn Thị Thảo Vi 20/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031338 Trần Thị ái Vi 03/07/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031339 Nguyễn Thị Sinh Viên 28/08/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031340 Nguyễn Văn Việt 09/03/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031341 Dương Văn Vũ 17/06/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031342 Lương Thị Hoài Vy 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031343 Phan Thị Hà Vy 26/02/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031344 Võ Thị Vy 26/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031345 Nguyễn Thị Thanh Xuân 02/01/1998 Công nghệ thực phẩm
17L1031346 Lê Thị Thúy Yên 21/04/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031347 Phạm Thị Thu Yên 13/12/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031348 Nguyễn Thị Kim Yến 11/10/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031349 Hồ Thị Như ý 02/01/1999 Công nghệ thực phẩm
17L1031350 Nguyễn Như ý 11/02/1999 Công nghệ thực phẩm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay2,539
  • Tháng hiện tại58,023
  • Tổng lượt truy cập880,685
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây