[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Chủ nhật - 30/07/2017 05:14
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L1021001 Nguyễn Văn Hoài Bảo 06/11/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021002 Nguyễn Văn Bình 16/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021003 Lê Văn Dần 06/01/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021004 Đào Duy Dũng 02/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021005 Lê Văn Dương 30/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021006 Phan Văn Đại Dương 22/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021007 Nguyễn Đình Thành Đạt 03/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021008 Phan Trọng Được 07/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021009 Nguyễn Duy Đức 05/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021010 Nguyễn Văn Đức 06/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021011 Nguyễn Văn Nhật Hào 03/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021012 Lê Hà Hân 15/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021013 Nguyễn Đức Hiền 18/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021014 Nguyễn Giai Hiếu 11/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021015 Trần Minh Hiếu 15/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021016 Đặng Phước Phú Hoà 20/07/1996 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021017 Nguyễn Văn Hoài 14/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021018 Trần Văn Khải Hoàn 19/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021019 Lê Văn Hoàng 10/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021020 Nguyễn Đắc Hoàng 27/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021021 Nguyễn Văn Hoàng 13/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021022 Nguyễn Văn Hoàng 01/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021023 Trần Đình Đình Hoàng 14/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021024 Hoàng Thế Hòa 30/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021025 Lê Minh Hội 21/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021026 Lê Hải Huy 09/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021027 Nguyễn Đức Huy 27/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021028 Trần Viết Nhật Huy 17/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021029 Hồ Thị Thu Huyền 07/04/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021030 Phạm Quốc Hùng 13/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021031 Nguyễn Hoàng Hữu 18/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021032 Đặng Văn Kết 12/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021033 Vũ Ngọc Khánh 01/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021034 Nguyễn Sơn Lâm 11/12/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021035 Nguyễn Võ Hoàng Lâm 18/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021036 Phạm Tài Liêm 08/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021037 Ngô Trần Hoàng Long 11/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021038 Trần Văn Long 27/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021039 Đinh Mậu Lương 10/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021040 Nguyễn Thành Lưu 02/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021041 Nguyễn Hữu Quốc Ly 05/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021042 Hoàng Minh Mẫn 23/05/1997 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021043 Nguyễn Văn Mỹ 03/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021044 Nguyễn Văn Mỹ 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021045 Đào Hữu Nhật Nam 07/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021046 Nguyễn Sơn Nam 26/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021047 Lê Nghĩa 28/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021048 Nguyễn Khoa Nghĩa 03/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021049 Cao Văn Ngọ 04/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021050 Phạm Bá Thiện Nhơn 06/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021051 Đinh Văn Nhu 23/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021052 Đặng Văn Pháp 04/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021053 Nguyễn Tấn Phát 22/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021054 Nguyễn Văn Phi 21/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021055 Nguyễn Văn Phú 29/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021056 Phạm Hoàng Phúc 23/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021057 Hoàng Trọng Đăng Phước 14/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021058 Trịnh Đình Quang 07/03/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021059 Từ Ngọc Quang 26/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021060 Nguyễn Viết Long Qui 20/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021061 Lê Phú Quốc 25/09/1997 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021062 Phạm Ngọc Quốc 17/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021063 Võ Văn Quyết 20/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021064 Nguyễn Qúy 20/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021065 Lê Quý Sơn 24/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021066 Trịnh Đăng Sơn 01/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021067 Kpă Su 02/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021068 Nguyễn Ngọc Tài 27/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021069 Trần Anh Tài 24/04/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021070 Trịnh Văn Tấn 12/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021071 Phạm Văn Thái 10/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021072 Lê Văn Thiện 10/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021073 Lê Vũ Thiệp 28/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021074 Trần Văn Thịnh 14/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021075 Hoàng Phước Thông 10/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021076 Trương Ngọc Quang Thuận 05/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021077 Trương Văn Thuận 16/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021078 Mạc Văn Tính 23/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021079 Võ Đình Toản 18/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021080 Trần Tấn Trạch 08/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021081 Nguyễn Văn Trạng 08/08/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021082 Lương Văn Triều 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021083 Nguyễn Văn Trọng 24/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021084 Lê Quang Trung 07/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021085 Võ Thành Trung 29/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021086 Bùi Văn Trường 18/01/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021087 Hoàng Anh Tuấn 01/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021088 Nguyễn Đình Tuấn 26/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021089 Nguyễn Thành Tuyên 26/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021090 Lê Minh Tuyến 12/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021091 Võ Thanh Tùng 27/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021092 Nguyễn Đức Tú 27/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021093 Lê Phước Văn 08/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021094 Cao Thanh Hùng Vĩ 12/02/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021095 Trần Văn Vĩ 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021096 Huỳnh Anh Vũ 20/02/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021097 Nguyễn Công Vũ 18/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021098 Nguyễn Ngọc Anh Vương 07/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021099 Hồ Chí Vỹ 15/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021100 Nguyễn Văn Triệu Vỹ 11/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay7,875
  • Tháng hiện tại118,089
  • Tổng lượt truy cập1,959,099
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây