6

[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Chủ nhật - 30/07/2017 05:14
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L1021001 Nguyễn Văn Hoài Bảo 06/11/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021002 Nguyễn Văn Bình 16/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021003 Lê Văn Dần 06/01/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021004 Đào Duy Dũng 02/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021005 Lê Văn Dương 30/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021006 Phan Văn Đại Dương 22/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021007 Nguyễn Đình Thành Đạt 03/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021008 Phan Trọng Được 07/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021009 Nguyễn Duy Đức 05/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021010 Nguyễn Văn Đức 06/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021011 Nguyễn Văn Nhật Hào 03/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021012 Lê Hà Hân 15/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021013 Nguyễn Đức Hiền 18/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021014 Nguyễn Giai Hiếu 11/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021015 Trần Minh Hiếu 15/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021016 Đặng Phước Phú Hoà 20/07/1996 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021017 Nguyễn Văn Hoài 14/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021018 Trần Văn Khải Hoàn 19/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021019 Lê Văn Hoàng 10/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021020 Nguyễn Đắc Hoàng 27/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021021 Nguyễn Văn Hoàng 13/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021022 Nguyễn Văn Hoàng 01/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021023 Trần Đình Đình Hoàng 14/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021024 Hoàng Thế Hòa 30/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021025 Lê Minh Hội 21/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021026 Lê Hải Huy 09/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021027 Nguyễn Đức Huy 27/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021028 Trần Viết Nhật Huy 17/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021029 Hồ Thị Thu Huyền 07/04/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021030 Phạm Quốc Hùng 13/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021031 Nguyễn Hoàng Hữu 18/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021032 Đặng Văn Kết 12/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021033 Vũ Ngọc Khánh 01/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021034 Nguyễn Sơn Lâm 11/12/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021035 Nguyễn Võ Hoàng Lâm 18/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021036 Phạm Tài Liêm 08/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021037 Ngô Trần Hoàng Long 11/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021038 Trần Văn Long 27/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021039 Đinh Mậu Lương 10/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021040 Nguyễn Thành Lưu 02/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021041 Nguyễn Hữu Quốc Ly 05/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021042 Hoàng Minh Mẫn 23/05/1997 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021043 Nguyễn Văn Mỹ 03/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021044 Nguyễn Văn Mỹ 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021045 Đào Hữu Nhật Nam 07/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021046 Nguyễn Sơn Nam 26/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021047 Lê Nghĩa 28/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021048 Nguyễn Khoa Nghĩa 03/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021049 Cao Văn Ngọ 04/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021050 Phạm Bá Thiện Nhơn 06/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021051 Đinh Văn Nhu 23/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021052 Đặng Văn Pháp 04/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021053 Nguyễn Tấn Phát 22/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021054 Nguyễn Văn Phi 21/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021055 Nguyễn Văn Phú 29/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021056 Phạm Hoàng Phúc 23/10/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021057 Hoàng Trọng Đăng Phước 14/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021058 Trịnh Đình Quang 07/03/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021059 Từ Ngọc Quang 26/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021060 Nguyễn Viết Long Qui 20/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021061 Lê Phú Quốc 25/09/1997 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021062 Phạm Ngọc Quốc 17/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021063 Võ Văn Quyết 20/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021064 Nguyễn Qúy 20/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021065 Lê Quý Sơn 24/12/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021066 Trịnh Đăng Sơn 01/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021067 Kpă Su 02/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021068 Nguyễn Ngọc Tài 27/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021069 Trần Anh Tài 24/04/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021070 Trịnh Văn Tấn 12/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021071 Phạm Văn Thái 10/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021072 Lê Văn Thiện 10/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021073 Lê Vũ Thiệp 28/09/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021074 Trần Văn Thịnh 14/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021075 Hoàng Phước Thông 10/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021076 Trương Ngọc Quang Thuận 05/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021077 Trương Văn Thuận 16/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021078 Mạc Văn Tính 23/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021079 Võ Đình Toản 18/08/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021080 Trần Tấn Trạch 08/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021081 Nguyễn Văn Trạng 08/08/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021082 Lương Văn Triều 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021083 Nguyễn Văn Trọng 24/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021084 Lê Quang Trung 07/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021085 Võ Thành Trung 29/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021086 Bùi Văn Trường 18/01/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021087 Hoàng Anh Tuấn 01/01/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021088 Nguyễn Đình Tuấn 26/04/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021089 Nguyễn Thành Tuyên 26/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021090 Lê Minh Tuyến 12/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021091 Võ Thanh Tùng 27/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021092 Nguyễn Đức Tú 27/03/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021093 Lê Phước Văn 08/02/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021094 Cao Thanh Hùng Vĩ 12/02/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021095 Trần Văn Vĩ 23/05/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021096 Huỳnh Anh Vũ 20/02/1998 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021097 Nguyễn Công Vũ 18/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021098 Nguyễn Ngọc Anh Vương 07/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021099 Hồ Chí Vỹ 15/07/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí
17L1021100 Nguyễn Văn Triệu Vỹ 11/06/1999 Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập80
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm72
  • Hôm nay2,572
  • Tháng hiện tại58,056
  • Tổng lượt truy cập880,718
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây