[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Chăn nuôi

Chủ nhật - 30/07/2017 05:12
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3061001 Trần Đắc An 04/02/1999 Chăn nuôi
17L3061002 Võ Thị An 09/08/1999 Chăn nuôi
17L3061003 Đoàn Ngọc Anh 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061004 Trần Thị Kim Anh 17/12/1999 Chăn nuôi
17L3061005 Trần Viết ánh 20/02/1999 Chăn nuôi
17L3061006 Nguyễn Nhật Bảo 10/02/1999 Chăn nuôi
17L3061007 A Reng Thị Bi 15/05/1999 Chăn nuôi
17L3061008 Hồ Thị Bình 07/05/1999 Chăn nuôi
17L3061009 Huỳnh Văn Bốn 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061010 Nguyễn Văn Châu 25/03/1998 Chăn nuôi
17L3061011 Lê Minh Chiến 15/04/1999 Chăn nuôi
17L3061012 Trần Đình Minh Chí 12/09/1999 Chăn nuôi
17L3061013 Hoàng Đức Chương 25/11/1999 Chăn nuôi
17L3061014 Nguyễn Chí Cường 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061015 Nguyễn Bá Dần 11/01/1999 Chăn nuôi
17L3061016 Trần Thị Diễm 12/08/1999 Chăn nuôi
17L3061017 Trần Trung Diện 02/10/1994 Chăn nuôi
17L3061018 Phạm Anh Duy 12/10/1999 Chăn nuôi
17L3061019 Nguyễn Thị Duyên 18/01/1999 Chăn nuôi
17L3061020 Võ Thị Mỹ Duyên 21/08/1998 Chăn nuôi
17L3061021 Cao Xuân Dũ 08/09/1999 Chăn nuôi
17L3061022 Lê Ngọc Dũng 31/10/1999 Chăn nuôi
17L3061023 Trần Văn Dũng 22/10/1998 Chăn nuôi
17L3061024 Võ Văn Dũng 12/11/1996 Chăn nuôi
17L3061025 Trần Hải Dương 19/07/1999 Chăn nuôi
17L3061026 Lê Thị Hồng Đào 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061027 Phạm Thị Ngọc Điệp 21/06/1999 Chăn nuôi
17L3061028 Võ Quang Đông 15/12/1999 Chăn nuôi
17L3061029 Nguyễn Văn Đức 23/07/1998 Chăn nuôi
17L3061030 Dương Thị Kiều Giang 05/12/1999 Chăn nuôi
17L3061031 Phan Thị Châu Giang 24/09/1999 Chăn nuôi
17L3061032 Võ Sông Giang 29/07/1999 Chăn nuôi
17L3061033 Dương Quốc Giàu 02/05/1999 Chăn nuôi
17L3061034 Hồ Văn Giáo 20/03/1998 Chăn nuôi
17L3061035 Trần Văn Gỗ 20/08/1998 Chăn nuôi
17L3061036 Đinh Văn Hà 15/09/1998 Chăn nuôi
17L3061037 Ngô Thị Thu Hà 14/08/1999 Chăn nuôi
17L3061038 Nguyễn Ngọc Hà 12/06/1993 Chăn nuôi
17L3061039 Phan Văn Phong Hào 30/08/1999 Chăn nuôi
17L3061040 Nguyễn Ngọc Hải 05/07/1999 Chăn nuôi
17L3061041 Trần Đình Hải 08/06/1999 Chăn nuôi
17L3061042 Trần Quốc Hải 19/07/1999 Chăn nuôi
17L3061043 Nguyễn Thị Hậu 22/02/1999 Chăn nuôi
17L3061044 Trần Thị Thụy Hằng 25/05/1999 Chăn nuôi
17L3061045 Nguyễn Văn Hiền 06/06/1999 Chăn nuôi
17L3061046 Phạm Thị Hiền 25/02/1999 Chăn nuôi
17L3061047 Lê Tâm Hiếu 19/04/1998 Chăn nuôi
17L3061048 Mai Minh Hiếu 27/05/1999 Chăn nuôi
17L3061049 Ninh Thị Hoa 08/11/1999 Chăn nuôi
17L3061050 Trần Thị Thuý Hoa 03/08/1999 Chăn nuôi
17L3061051 Đoàn Văn Hoàng 17/12/1999 Chăn nuôi
17L3061052 Trần Duy Hoàng 07/04/1999 Chăn nuôi
17L3061053 Trần Văn Hoàng 13/04/1999 Chăn nuôi
17L3061054 Lưu Thị Hòa 22/12/1999 Chăn nuôi
17L3061055 Nguyễn Thị Kim Hồng 16/04/1999 Chăn nuôi
17L3061056 Trần Kiêm Hợp 30/12/1999 Chăn nuôi
17L3061057 Hồ Minh Huấn 28/01/1997 Chăn nuôi
17L3061058 Dương Văn Huy 18/07/1999 Chăn nuôi
17L3061059 Hồ Văn Huy 12/04/1999 Chăn nuôi
17L3061060 Lê Văn Huy 14/11/1999 Chăn nuôi
17L3061061 Võ Văn Huy 16/08/1999 Chăn nuôi
17L3061062 Nguyễn Thị Huyền 24/04/1999 Chăn nuôi
17L3061063 Trần Quang Huỳnh 24/09/1999 Chăn nuôi
17L3061064 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1997 Chăn nuôi
17L3061065 Trần Quốc Nhật Hưng 09/04/1999 Chăn nuôi
17L3061066 Trương Việt Hưng 10/06/1999 Chăn nuôi
17L3061067 Lê Thị Hương 02/09/1999 Chăn nuôi
17L3061068 Nguyễn Thị Thu Hương 11/11/1999 Chăn nuôi
17L3061069 Phan Thị Thu Hương 04/06/1999 Chăn nuôi
17L3061070 Tưởng Thị Linh Hương 15/10/1999 Chăn nuôi
17L3061071 Nguyễn Thị Thúy Hường 12/04/1999 Chăn nuôi
17L3061072 Hoàng Như Hữu 23/10/1999 Chăn nuôi
17L3061073 Rơ Ô Ka 15/12/1997 Chăn nuôi
17L3061074 Lê Văn Kháng 05/01/1999 Chăn nuôi
17L3061075 Trần Thị Thanh Lam 17/07/1999 Chăn nuôi
17L3061076 Phan Thị Bích Lài 01/02/1999 Chăn nuôi
17L3061077 Ngô Thị Ngọc Lê 10/12/1999 Chăn nuôi
17L3061078 Lê Thị Mỹ Linh 20/08/1999 Chăn nuôi
17L3061079 Nguyễn Thành Linh 05/12/1998 Chăn nuôi
17L3061080 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061081 Trần Thị Diệu Linh 17/11/1999 Chăn nuôi
17L3061082 Nguyễn Văn Phao Lơ 15/10/1999 Chăn nuôi
17L3061083 Lê Văn Lợi 13/09/1999 Chăn nuôi
17L3061084 Nguyễn Văn Lợi 20/12/1998 Chăn nuôi
17L3061085 Nguyễn Hiền Lương 21/02/1999 Chăn nuôi
17L3061086 Đặng Viết Lượng 15/01/1998 Chăn nuôi
17L3061087 Lê Đình Lý 10/01/1997 Chăn nuôi
17L3061088 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/06/1999 Chăn nuôi
17L3061089 Hồ Ngọc Minh 23/07/1998 Chăn nuôi
17L3061090 Đặng Phương Nam 30/05/1999 Chăn nuôi
17L3061091 Mai Quang Nam 18/12/1999 Chăn nuôi
17L3061092 Nguyễn Thị Nga 19/06/1999 Chăn nuôi
17L3061093 Lê Thị Hồng Ngân 16/07/1999 Chăn nuôi
17L3061094 Nguyễn Thị Ngọc 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061095 Trương Khánh Ngọc 28/09/1999 Chăn nuôi
17L3061096 Đoàn Tây Nguyên 20/02/1999 Chăn nuôi
17L3061097 Lê Văn Nguyện 09/02/1999 Chăn nuôi
17L3061098 Lê Trung Nhã 10/01/1999 Chăn nuôi
17L3061099 Hoàng Đức Vi Nhân 05/09/1999 Chăn nuôi
17L3061100 Lê Văn Nhân 25/11/1998 Chăn nuôi
17L3061101 Nguyễn Minh Nhật 27/05/1999 Chăn nuôi
17L3061102 Thái Văn Nhật 12/02/1999 Chăn nuôi
17L3061103 Đặng Thị ý Nhi 23/10/1999 Chăn nuôi
17L3061104 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061105 Trương Thị Nhung 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061106 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/12/1999 Chăn nuôi
17L3061107 Lê Thị Kiều Ni 02/11/1999 Chăn nuôi
17L3061108 Phạm Thị Thùy Nương 05/01/1999 Chăn nuôi
17L3061109 Lê Thị Minh Ny 04/05/1999 Chăn nuôi
17L3061110 Hồ Văn Oan 08/03/1999 Chăn nuôi
17L3061111 Hoàng Trung Phong 17/05/1999 Chăn nuôi
17L3061112 Lê Hồng Phong 02/06/1999 Chăn nuôi
17L3061113 Lê Quang Phú 29/09/1999 Chăn nuôi
17L3061114 Trần Văn Phúc 28/10/1999 Chăn nuôi
17L3061115 Nguyễn Minh Phương 14/04/1999 Chăn nuôi
17L3061116 Trần Quang Phương 20/07/1999 Chăn nuôi
17L3061117 Hoàng Cao Phước 24/06/1999 Chăn nuôi
17L3061118 Lê Văn Quốc 20/07/1999 Chăn nuôi
17L3061119 Nguyễn Đình Quốc 14/02/1999 Chăn nuôi
17L3061120 Trần Thị Mỹ Quyên 15/12/1999 Chăn nuôi
17L3061121 Trần Ngọc Quyền 30/07/1999 Chăn nuôi
17L3061122 Lê Thành Qúy 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061123 Trần Thị Mỹ Sa 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061124 Bạch Đình Sang 12/12/1999 Chăn nuôi
17L3061125 Dương Ngọc Sang 04/04/1999 Chăn nuôi
17L3061126 Nguyễn Thái Sang 05/10/1999 Chăn nuôi
17L3061127 Võ Đức Sang 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061128 Đỗ Thế Sinh 10/10/1999 Chăn nuôi
17L3061129 Trần Viết Sinh 02/10/1999 Chăn nuôi
17L3061130 Lê Công Sơn 16/03/1999 Chăn nuôi
17L3061131 Nguyễn Văn Cao Tân 10/03/1999 Chăn nuôi
17L3061132 Vũ Nhật Tân 05/02/1999 Chăn nuôi
17L3061133 Phạm Tấn 29/05/1999 Chăn nuôi
17L3061134 Ngô Thị Thanh 21/10/1999 Chăn nuôi
17L3061135 Nguyễn Ngọc Bảo Thành 30/07/1999 Chăn nuôi
17L3061136 Nguyễn Trung Thành 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061137 Nguyễn Hoàng Thái 16/07/1999 Chăn nuôi
17L3061138 Trương Công Thái 02/05/1999 Chăn nuôi
17L3061139 Bùi Phương Thảo 07/04/1999 Chăn nuôi
17L3061140 Lê Thị Thảo 20/05/1999 Chăn nuôi
17L3061141 Nguyễn Thị Xuân Thảo 02/06/1999 Chăn nuôi
17L3061142 Nguyễn Cao Thiên 19/11/1999 Chăn nuôi
17L3061143 Võ Thị Thanh Thiện 28/12/1999 Chăn nuôi
17L3061144 Lê Thị Thơm 27/02/1999 Chăn nuôi
17L3061145 Nguyễn Bão Thu 15/04/1991 Chăn nuôi
17L3061146 Trần Thị Thu 25/08/1999 Chăn nuôi
17L3061147 Nguyễn Văn Thuần 05/04/1999 Chăn nuôi
17L3061148 Nguyễn Duy Thuận 04/10/1999 Chăn nuôi
17L3061149 Võ Thị Thu Thúy 27/09/1999 Chăn nuôi
17L3061150 Nguyễn Thị Phong Thủy 08/11/1999 Chăn nuôi
17L3061151 Trương Thị Thủy 16/01/1999 Chăn nuôi
17L3061152 Trịnh Ký Thư 24/08/1999 Chăn nuôi
17L3061153 Cao Thị Hoài Thương 15/05/1999 Chăn nuôi
17L3061154 Lê Thị Thương 08/07/1999 Chăn nuôi
17L3061155 Nguyễn Thị Thương 14/11/1999 Chăn nuôi
17L3061156 Trần Văn Tiến 06/03/1999 Chăn nuôi
17L3061157 Nguyễn Đức Toàn 27/06/1999 Chăn nuôi
17L3061158 Nguyễn Đức Toản 16/06/1999 Chăn nuôi
17L3061159 Phan Như Tòng 07/05/1999 Chăn nuôi
17L3061160 Trần Văn Tổng 02/01/1999 Chăn nuôi
17L3061161 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/03/1999 Chăn nuôi
17L3061162 Lê Minh Trâm 25/11/1999 Chăn nuôi
17L3061163 Lê Thị Ngọc Trâm 11/08/1999 Chăn nuôi
17L3061164 Hồ Công Triêm 10/08/1999 Chăn nuôi
17L3061165 Hồ Nguyễn Tú Trinh 05/05/1999 Chăn nuôi
17L3061166 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/08/1999 Chăn nuôi
17L3061167 Nguyễn Văn Trí 05/11/1999 Chăn nuôi
17L3061168 Bùi Thanh Trọng 25/07/1999 Chăn nuôi
17L3061169 Nguyễn Ngọc Trung 22/05/1997 Chăn nuôi
17L3061170 Hoàng Anh Tuấn 02/02/1999 Chăn nuôi
17L3061171 Nguyễn Văn Tuấn 07/02/1998 Chăn nuôi
17L3061172 Phan Anh Tuấn 20/08/1997 Chăn nuôi
17L3061173 Trần Trọng Tuấn 10/02/1999 Chăn nuôi
17L3061174 Trần Văn Tuấn 09/08/1999 Chăn nuôi
17L3061175 Hoàng Thị Thanh Tuyền 18/10/1999 Chăn nuôi
17L3061176 Hoàng Thị Tuyết 16/02/1999 Chăn nuôi
17L3061177 Lê Thị ánh Tuyết 09/09/1999 Chăn nuôi
17L3061178 Đỗ Thị Minh Tú 05/09/1999 Chăn nuôi
17L3061179 Nguyễn Văn Tứ 15/11/1999 Chăn nuôi
17L3061180 Võ Thị Ty 20/05/1999 Chăn nuôi
17L3061181 Hồ Xuân Tý 17/12/1997 Chăn nuôi
17L3061182 Lê Thị Hồng Vân 27/01/1999 Chăn nuôi
17L3061183 Nguyễn Thị Thu Vân 13/04/1999 Chăn nuôi
17L3061184 Nguyễn Thị Vâng 25/12/1999 Chăn nuôi
17L3061185 Nguyễn Đức Việt 20/08/1999 Chăn nuôi
17L3061186 Mai Văn Triệu Vũ 07/12/1999 Chăn nuôi
17L3061187 Hồ Quân Vương 13/04/1997 Chăn nuôi
17L3061188 Lê Minh Vương 05/03/1998 Chăn nuôi
17L3061189 Trần Thị Vy 24/12/1999 Chăn nuôi
17L3061190 Trần Lê Như ý 05/04/1999 Chăn nuôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

Nhà tài trợ
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay7,873
  • Tháng hiện tại118,087
  • Tổng lượt truy cập1,959,097
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây