6

[Danh sách trúng tuyển Đại học 2017] Ngành: Chăn nuôi

Chủ nhật - 30/07/2017 05:12
Mã số sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành
17L3061001 Trần Đắc An 04/02/1999 Chăn nuôi
17L3061002 Võ Thị An 09/08/1999 Chăn nuôi
17L3061003 Đoàn Ngọc Anh 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061004 Trần Thị Kim Anh 17/12/1999 Chăn nuôi
17L3061005 Trần Viết ánh 20/02/1999 Chăn nuôi
17L3061006 Nguyễn Nhật Bảo 10/02/1999 Chăn nuôi
17L3061007 A Reng Thị Bi 15/05/1999 Chăn nuôi
17L3061008 Hồ Thị Bình 07/05/1999 Chăn nuôi
17L3061009 Huỳnh Văn Bốn 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061010 Nguyễn Văn Châu 25/03/1998 Chăn nuôi
17L3061011 Lê Minh Chiến 15/04/1999 Chăn nuôi
17L3061012 Trần Đình Minh Chí 12/09/1999 Chăn nuôi
17L3061013 Hoàng Đức Chương 25/11/1999 Chăn nuôi
17L3061014 Nguyễn Chí Cường 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061015 Nguyễn Bá Dần 11/01/1999 Chăn nuôi
17L3061016 Trần Thị Diễm 12/08/1999 Chăn nuôi
17L3061017 Trần Trung Diện 02/10/1994 Chăn nuôi
17L3061018 Phạm Anh Duy 12/10/1999 Chăn nuôi
17L3061019 Nguyễn Thị Duyên 18/01/1999 Chăn nuôi
17L3061020 Võ Thị Mỹ Duyên 21/08/1998 Chăn nuôi
17L3061021 Cao Xuân Dũ 08/09/1999 Chăn nuôi
17L3061022 Lê Ngọc Dũng 31/10/1999 Chăn nuôi
17L3061023 Trần Văn Dũng 22/10/1998 Chăn nuôi
17L3061024 Võ Văn Dũng 12/11/1996 Chăn nuôi
17L3061025 Trần Hải Dương 19/07/1999 Chăn nuôi
17L3061026 Lê Thị Hồng Đào 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061027 Phạm Thị Ngọc Điệp 21/06/1999 Chăn nuôi
17L3061028 Võ Quang Đông 15/12/1999 Chăn nuôi
17L3061029 Nguyễn Văn Đức 23/07/1998 Chăn nuôi
17L3061030 Dương Thị Kiều Giang 05/12/1999 Chăn nuôi
17L3061031 Phan Thị Châu Giang 24/09/1999 Chăn nuôi
17L3061032 Võ Sông Giang 29/07/1999 Chăn nuôi
17L3061033 Dương Quốc Giàu 02/05/1999 Chăn nuôi
17L3061034 Hồ Văn Giáo 20/03/1998 Chăn nuôi
17L3061035 Trần Văn Gỗ 20/08/1998 Chăn nuôi
17L3061036 Đinh Văn Hà 15/09/1998 Chăn nuôi
17L3061037 Ngô Thị Thu Hà 14/08/1999 Chăn nuôi
17L3061038 Nguyễn Ngọc Hà 12/06/1993 Chăn nuôi
17L3061039 Phan Văn Phong Hào 30/08/1999 Chăn nuôi
17L3061040 Nguyễn Ngọc Hải 05/07/1999 Chăn nuôi
17L3061041 Trần Đình Hải 08/06/1999 Chăn nuôi
17L3061042 Trần Quốc Hải 19/07/1999 Chăn nuôi
17L3061043 Nguyễn Thị Hậu 22/02/1999 Chăn nuôi
17L3061044 Trần Thị Thụy Hằng 25/05/1999 Chăn nuôi
17L3061045 Nguyễn Văn Hiền 06/06/1999 Chăn nuôi
17L3061046 Phạm Thị Hiền 25/02/1999 Chăn nuôi
17L3061047 Lê Tâm Hiếu 19/04/1998 Chăn nuôi
17L3061048 Mai Minh Hiếu 27/05/1999 Chăn nuôi
17L3061049 Ninh Thị Hoa 08/11/1999 Chăn nuôi
17L3061050 Trần Thị Thuý Hoa 03/08/1999 Chăn nuôi
17L3061051 Đoàn Văn Hoàng 17/12/1999 Chăn nuôi
17L3061052 Trần Duy Hoàng 07/04/1999 Chăn nuôi
17L3061053 Trần Văn Hoàng 13/04/1999 Chăn nuôi
17L3061054 Lưu Thị Hòa 22/12/1999 Chăn nuôi
17L3061055 Nguyễn Thị Kim Hồng 16/04/1999 Chăn nuôi
17L3061056 Trần Kiêm Hợp 30/12/1999 Chăn nuôi
17L3061057 Hồ Minh Huấn 28/01/1997 Chăn nuôi
17L3061058 Dương Văn Huy 18/07/1999 Chăn nuôi
17L3061059 Hồ Văn Huy 12/04/1999 Chăn nuôi
17L3061060 Lê Văn Huy 14/11/1999 Chăn nuôi
17L3061061 Võ Văn Huy 16/08/1999 Chăn nuôi
17L3061062 Nguyễn Thị Huyền 24/04/1999 Chăn nuôi
17L3061063 Trần Quang Huỳnh 24/09/1999 Chăn nuôi
17L3061064 Nguyễn Văn Hưng 21/04/1997 Chăn nuôi
17L3061065 Trần Quốc Nhật Hưng 09/04/1999 Chăn nuôi
17L3061066 Trương Việt Hưng 10/06/1999 Chăn nuôi
17L3061067 Lê Thị Hương 02/09/1999 Chăn nuôi
17L3061068 Nguyễn Thị Thu Hương 11/11/1999 Chăn nuôi
17L3061069 Phan Thị Thu Hương 04/06/1999 Chăn nuôi
17L3061070 Tưởng Thị Linh Hương 15/10/1999 Chăn nuôi
17L3061071 Nguyễn Thị Thúy Hường 12/04/1999 Chăn nuôi
17L3061072 Hoàng Như Hữu 23/10/1999 Chăn nuôi
17L3061073 Rơ Ô Ka 15/12/1997 Chăn nuôi
17L3061074 Lê Văn Kháng 05/01/1999 Chăn nuôi
17L3061075 Trần Thị Thanh Lam 17/07/1999 Chăn nuôi
17L3061076 Phan Thị Bích Lài 01/02/1999 Chăn nuôi
17L3061077 Ngô Thị Ngọc Lê 10/12/1999 Chăn nuôi
17L3061078 Lê Thị Mỹ Linh 20/08/1999 Chăn nuôi
17L3061079 Nguyễn Thành Linh 05/12/1998 Chăn nuôi
17L3061080 Nguyễn Thị Thùy Linh 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061081 Trần Thị Diệu Linh 17/11/1999 Chăn nuôi
17L3061082 Nguyễn Văn Phao Lơ 15/10/1999 Chăn nuôi
17L3061083 Lê Văn Lợi 13/09/1999 Chăn nuôi
17L3061084 Nguyễn Văn Lợi 20/12/1998 Chăn nuôi
17L3061085 Nguyễn Hiền Lương 21/02/1999 Chăn nuôi
17L3061086 Đặng Viết Lượng 15/01/1998 Chăn nuôi
17L3061087 Lê Đình Lý 10/01/1997 Chăn nuôi
17L3061088 Nguyễn Thị Thanh Mai 25/06/1999 Chăn nuôi
17L3061089 Hồ Ngọc Minh 23/07/1998 Chăn nuôi
17L3061090 Đặng Phương Nam 30/05/1999 Chăn nuôi
17L3061091 Mai Quang Nam 18/12/1999 Chăn nuôi
17L3061092 Nguyễn Thị Nga 19/06/1999 Chăn nuôi
17L3061093 Lê Thị Hồng Ngân 16/07/1999 Chăn nuôi
17L3061094 Nguyễn Thị Ngọc 26/10/1999 Chăn nuôi
17L3061095 Trương Khánh Ngọc 28/09/1999 Chăn nuôi
17L3061096 Đoàn Tây Nguyên 20/02/1999 Chăn nuôi
17L3061097 Lê Văn Nguyện 09/02/1999 Chăn nuôi
17L3061098 Lê Trung Nhã 10/01/1999 Chăn nuôi
17L3061099 Hoàng Đức Vi Nhân 05/09/1999 Chăn nuôi
17L3061100 Lê Văn Nhân 25/11/1998 Chăn nuôi
17L3061101 Nguyễn Minh Nhật 27/05/1999 Chăn nuôi
17L3061102 Thái Văn Nhật 12/02/1999 Chăn nuôi
17L3061103 Đặng Thị ý Nhi 23/10/1999 Chăn nuôi
17L3061104 Nguyễn Thị Thảo Nhi 20/10/1999 Chăn nuôi
17L3061105 Trương Thị Nhung 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061106 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/12/1999 Chăn nuôi
17L3061107 Lê Thị Kiều Ni 02/11/1999 Chăn nuôi
17L3061108 Phạm Thị Thùy Nương 05/01/1999 Chăn nuôi
17L3061109 Lê Thị Minh Ny 04/05/1999 Chăn nuôi
17L3061110 Hồ Văn Oan 08/03/1999 Chăn nuôi
17L3061111 Hoàng Trung Phong 17/05/1999 Chăn nuôi
17L3061112 Lê Hồng Phong 02/06/1999 Chăn nuôi
17L3061113 Lê Quang Phú 29/09/1999 Chăn nuôi
17L3061114 Trần Văn Phúc 28/10/1999 Chăn nuôi
17L3061115 Nguyễn Minh Phương 14/04/1999 Chăn nuôi
17L3061116 Trần Quang Phương 20/07/1999 Chăn nuôi
17L3061117 Hoàng Cao Phước 24/06/1999 Chăn nuôi
17L3061118 Lê Văn Quốc 20/07/1999 Chăn nuôi
17L3061119 Nguyễn Đình Quốc 14/02/1999 Chăn nuôi
17L3061120 Trần Thị Mỹ Quyên 15/12/1999 Chăn nuôi
17L3061121 Trần Ngọc Quyền 30/07/1999 Chăn nuôi
17L3061122 Lê Thành Qúy 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061123 Trần Thị Mỹ Sa 18/11/1999 Chăn nuôi
17L3061124 Bạch Đình Sang 12/12/1999 Chăn nuôi
17L3061125 Dương Ngọc Sang 04/04/1999 Chăn nuôi
17L3061126 Nguyễn Thái Sang 05/10/1999 Chăn nuôi
17L3061127 Võ Đức Sang 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061128 Đỗ Thế Sinh 10/10/1999 Chăn nuôi
17L3061129 Trần Viết Sinh 02/10/1999 Chăn nuôi
17L3061130 Lê Công Sơn 16/03/1999 Chăn nuôi
17L3061131 Nguyễn Văn Cao Tân 10/03/1999 Chăn nuôi
17L3061132 Vũ Nhật Tân 05/02/1999 Chăn nuôi
17L3061133 Phạm Tấn 29/05/1999 Chăn nuôi
17L3061134 Ngô Thị Thanh 21/10/1999 Chăn nuôi
17L3061135 Nguyễn Ngọc Bảo Thành 30/07/1999 Chăn nuôi
17L3061136 Nguyễn Trung Thành 01/12/1999 Chăn nuôi
17L3061137 Nguyễn Hoàng Thái 16/07/1999 Chăn nuôi
17L3061138 Trương Công Thái 02/05/1999 Chăn nuôi
17L3061139 Bùi Phương Thảo 07/04/1999 Chăn nuôi
17L3061140 Lê Thị Thảo 20/05/1999 Chăn nuôi
17L3061141 Nguyễn Thị Xuân Thảo 02/06/1999 Chăn nuôi
17L3061142 Nguyễn Cao Thiên 19/11/1999 Chăn nuôi
17L3061143 Võ Thị Thanh Thiện 28/12/1999 Chăn nuôi
17L3061144 Lê Thị Thơm 27/02/1999 Chăn nuôi
17L3061145 Nguyễn Bão Thu 15/04/1991 Chăn nuôi
17L3061146 Trần Thị Thu 25/08/1999 Chăn nuôi
17L3061147 Nguyễn Văn Thuần 05/04/1999 Chăn nuôi
17L3061148 Nguyễn Duy Thuận 04/10/1999 Chăn nuôi
17L3061149 Võ Thị Thu Thúy 27/09/1999 Chăn nuôi
17L3061150 Nguyễn Thị Phong Thủy 08/11/1999 Chăn nuôi
17L3061151 Trương Thị Thủy 16/01/1999 Chăn nuôi
17L3061152 Trịnh Ký Thư 24/08/1999 Chăn nuôi
17L3061153 Cao Thị Hoài Thương 15/05/1999 Chăn nuôi
17L3061154 Lê Thị Thương 08/07/1999 Chăn nuôi
17L3061155 Nguyễn Thị Thương 14/11/1999 Chăn nuôi
17L3061156 Trần Văn Tiến 06/03/1999 Chăn nuôi
17L3061157 Nguyễn Đức Toàn 27/06/1999 Chăn nuôi
17L3061158 Nguyễn Đức Toản 16/06/1999 Chăn nuôi
17L3061159 Phan Như Tòng 07/05/1999 Chăn nuôi
17L3061160 Trần Văn Tổng 02/01/1999 Chăn nuôi
17L3061161 Nguyễn Thị Huyền Trang 20/03/1999 Chăn nuôi
17L3061162 Lê Minh Trâm 25/11/1999 Chăn nuôi
17L3061163 Lê Thị Ngọc Trâm 11/08/1999 Chăn nuôi
17L3061164 Hồ Công Triêm 10/08/1999 Chăn nuôi
17L3061165 Hồ Nguyễn Tú Trinh 05/05/1999 Chăn nuôi
17L3061166 Nguyễn Thị Tú Trinh 07/08/1999 Chăn nuôi
17L3061167 Nguyễn Văn Trí 05/11/1999 Chăn nuôi
17L3061168 Bùi Thanh Trọng 25/07/1999 Chăn nuôi
17L3061169 Nguyễn Ngọc Trung 22/05/1997 Chăn nuôi
17L3061170 Hoàng Anh Tuấn 02/02/1999 Chăn nuôi
17L3061171 Nguyễn Văn Tuấn 07/02/1998 Chăn nuôi
17L3061172 Phan Anh Tuấn 20/08/1997 Chăn nuôi
17L3061173 Trần Trọng Tuấn 10/02/1999 Chăn nuôi
17L3061174 Trần Văn Tuấn 09/08/1999 Chăn nuôi
17L3061175 Hoàng Thị Thanh Tuyền 18/10/1999 Chăn nuôi
17L3061176 Hoàng Thị Tuyết 16/02/1999 Chăn nuôi
17L3061177 Lê Thị ánh Tuyết 09/09/1999 Chăn nuôi
17L3061178 Đỗ Thị Minh Tú 05/09/1999 Chăn nuôi
17L3061179 Nguyễn Văn Tứ 15/11/1999 Chăn nuôi
17L3061180 Võ Thị Ty 20/05/1999 Chăn nuôi
17L3061181 Hồ Xuân Tý 17/12/1997 Chăn nuôi
17L3061182 Lê Thị Hồng Vân 27/01/1999 Chăn nuôi
17L3061183 Nguyễn Thị Thu Vân 13/04/1999 Chăn nuôi
17L3061184 Nguyễn Thị Vâng 25/12/1999 Chăn nuôi
17L3061185 Nguyễn Đức Việt 20/08/1999 Chăn nuôi
17L3061186 Mai Văn Triệu Vũ 07/12/1999 Chăn nuôi
17L3061187 Hồ Quân Vương 13/04/1997 Chăn nuôi
17L3061188 Lê Minh Vương 05/03/1998 Chăn nuôi
17L3061189 Trần Thị Vy 24/12/1999 Chăn nuôi
17L3061190 Trần Lê Như ý 05/04/1999 Chăn nuôi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thí sinh hỏi/ Nhà trường trả lời

  • Đang truy cập84
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm76
  • Hôm nay2,576
  • Tháng hiện tại58,060
  • Tổng lượt truy cập880,722
Chi tiêu Tuyển sinh
Ngày hội việc làm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây